Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya, 2010-2014
Yüksek Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya, 2007-2009
Lisans, FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat , Kimya, 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, " 2,2-Dikloro-4,4,6,6-Bis[Spiro(2',2"-Dioksi-1',1"-Bifenilil)] Siklotrifosfazen ile Dihidroksikumarinlerden Elde Edilen Kumarinoksisiklotrifosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Kimya/Anorganik Kimya Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, " Hekza(2-Formil–5-Metoksifenoksi)Siklotrifosfazen’in Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyon", FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Kimya Mart, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi