Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yücel F., Yüce E., "A New Electronically Fine Tunable Grounded Voltage Controlled Positive Resistor", IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS II-EXPRESS BRIEFS, vol.65, pp.451-455, 2018
Yücel F., Yüce E., "Grounded capacitor based fully cascadable electronically tunable current-mode universal filter", AEU-INTERNATİONAL JOURNAL OF ELECTRONİCS AND COMMUNİCATİONS, vol.79, pp.116-123, 2017
Yücel F., Yüce E., "A new electronically tunable first-order all-pass filter using only three NMOS transistors and a capacitor", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, pp.3286-3292, 2016
Yücel F., Yüce E., "New highly linear tunable transconductor circuits with low number of MOS transistors", INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, vol.103, pp.1301-1317, 2016
Yüce E., Tokat S., Yücel F., "A new wideband electronically tunable grounded resistor employing only three MOS transistors", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.24, pp.2442-2453, 2016
Yücel F., Yuce E., "A new, single CCII- based, voltage-mode, first-order, all-pass filter and its quadrature oscillator application", SCIENTIA IRANICA, vol.22, pp.1068-1076, 2015
Yücel F., Yüce E., "SINGLE CCII-BASED FIRST-ORDER CURRENT-MODE ALL-PASS FILTER", ELECTRONICS WORLD, vol.121, pp.38-40, 2015
Yücel F., Yuce E., "Voltage-mode multifunctional filter employing two DO-CCII and two grounded capacitors", ELECTRONICS WORLD, vol.121, no.1947, pp.28-30, 2015 (Link)
Yücel F., Yuce E., "A new CCII based voltage-mode multifunctional filter with reduced number of active and passive elements", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.24, no.4, pp.11-11, 2015
Yücel F., Yüce E., "A New Voltage-Mode Multifunctional Filter Using Only Two Voltage Followers and a Minimum Number of Passive Elements", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.24, 2015
Yücel F., Yüce E., "CCII based more tunable voltage-mode all-pass filters and their quadrature oscillator applications", AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.68, pp.1-9, 2014
Yüce E., Yücel F., "A new cascadable CMOS voltage squarer circuit and its application: Four-quadrant analog multiplier", INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES, vol.21, pp.351-357, 2014
Yücel F., Oral O., Çağlayan N., Tecimen M., Koçak S., Yüce E., "Design And Implementation Of A Personal Computer Authorization System Using Color Detection", ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA, vol.115, pp.97-100, 2011 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Yücel F., Sezgin E., Oral O., Topakci M., "Web Based Online Article Evaluating System (Akdeniz University Sample)", The International Journal of Educational Researchers, vol.4, no.1, pp.22-30, 2013 (Link) (Abstract)
Oral O., Sezgin E., Yücel F., Topakci M., "A Model For Common Courses In Higher Education: Web Based Student Grouping Software (Example Of Akdeniz University)", The International Journal of Educational Researchers, vol.4, no.1, pp.31-38, 2013 (Link) (Abstract)
Çakir A., Yücel F., Çaliş H., "Microcontroller Circuit Calibrates Current Loops", Test & Measurement World, vol.32, no.1, pp.26-29, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yücel F., Yüce E., "Akım İzleyici Tabanlı Gerilim Modlu Birinci Dereceden Ayarlanabilir Tüm Geçiren Süzgeç", ELECO 2016 Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, BURSA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, ss.0-0
Yücel F., Çetin H. , "Türk Bankacılık Sektöründe Mobil İmza", Akademik Bilişim 2013, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Ocak 2013, ss.46-50 (Özet)
Yüce E., Yücel F., "İkinci Nesil Akım Taşıyıcı (Ccii) Kullanılarak Yapılan Topraklanmış Endüktans Simülatörü", ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKİYE, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, cilt.1, ss.285-289 (Özet) (Abstract)
Yücel F., Sezgin E., Oral O., Topakci M., "Web Based Online Article Evaluating System (Akdeniz University Sample)", 1st Cyprus International Congress of Education Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, vol.2, pp.387-395 (Link) (Özet) (Abstract)
Oral O., Sezgin E., Yücel F., Topakci M., "A Model For Common Courses In Higher Education: Web Based Student Grouping Software (Example Of Akdeniz University)", 1st Cyprus International Congress of Education Research, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 6-9 Aralık 2012, vol.2, pp.396-403 (Link) (Özet) (Abstract)
Sezgin E., Yücel F., Oral O., Kasalak T.F., Akbunar Ş., Uyar R., "Evaluation Of The Basic Computer Courses On Its Necessity And Content (Sample Of Akdeniz University)", 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, TÜRKIYE, 2010, pp.962-966 (Link)
Kasalak T.F., Sezgin E., Oral O., Yücel F., Akbunar Ş., Uyar R., "Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2010, pp.528-533 (Link) (Özet)
Cengiz Y., Yücel F., Güneş F., "Design Of A Broadband Microwave Amplifier Using Fuzzy Logic Performance Data Sheets With A Artificial Immune System", Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), ÇIN HALK CUM., 23-27 Mart 2009, pp.454-458 (Link) (Abstract)
Tokat H., Cengiz Y., Yücel F., Toprak İ.B., "Lineer Dizi Anten Geometrisinin Yapay Bağışıklık Sistemi Ile Tasarımı", IV. URSİ (International Union of Radio Science) Türkiye Bilimsel Kongresi - Ulusal Genel Kurul Toplantısı, ANTALYA, TÜRKİYE, 20-22 Ekim 2008, ss.158-161 (Link)
Yücel F., Arici F., Kurt Y., "Mantıksal İfadelerin Karnough Haritası Yöntemiyle En Basite İndirgenmesi Için Bir Yazılım Geliştirilmesi", Akademik Bilişim 2007, KÜTAHYA, TÜRKİYE, 31 Ocak - 2 Şubat 2007, ss.385-390 (Link) (Özet) (Abstract)
Yücel F., Çaliş H., "Gerçek Zamanlı Ve Kablosuz Veri Toplama Sistemleri", Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK '06), ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, ss.561-566 (Link) (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi