Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Doğru Çokran B., Karadeniz T., İkten H., "Analysis of Genetic Diversity Among ‘Misket’ Apple Clones Using AFLP,SSR and RAPDMarkers", Erwerbs-Obstbau, 2019
İkten H., Yılmaz Y., "Validation of Gender Specific CAPS Marker in Turkish Fig (Ficus carica L.) Collection and F1 Progenies", NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.47, pp.867-871, 2019
İkten H., Sevinç Solak S., Yılmaz Y., "TRANSFERABILITY OF SSR MARKERS FROM RELATED FICUS SPECIES TO FICUS CARICA L. AND ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF THE MARKERS", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.16, pp.1909-1918, 2018 (Link)
Sabır A., İkten H., Mutlu N., Sari D., "Genetic Identification and Conservation of Local Turkish Grapevine (Vitis vinifera L.) Genotypes on the Edge of Extinction.", ERWERBS-OBSTBAU, pp.1-8, 2017
Erdoğan O., İkten H., Baysal Ö., "Molecular Diversity Within Pseudomonas Fluorescens Strains Reflects Their Antagonistic Effect Differentiations To Verticillium Dahliae On Cotton", ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, no.4, pp.6409-6416, 2011 (Link)
Baysal Ö., Mercati F., İkten H., Cetinkaya R. , Aysan Y., Carimi F., Da Silva J.A.T., İkten H., "Clavibactermichiganensis Subsp. Michiganesis: Tracking Strains Using Their Genetic Differentiations By Issr Markers Insouthern Turkey", PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, no.3, pp.113-119, 2011 (Link)
Arı E., İkten H., Göçmen M. , Coşkun R., Eren A., , "Comparative Evaluation Of Different Embryo Rescue Techniques On Parthenogenetic Melon (Cucumis Melo L.) Fruits Induced With Irradiated Polen. ", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, no.33, pp.5347-5356, 2010 (Link)
İkten H., Mutlu N., Gülşen O., Kocataş H., Aksoy U., , "Elucidating Genetic Relationships, Diversity And Population Structure Among The Turkish Female Figs", GENETICA, no.138, pp.169-177, 2010 (Link)
Baysal Ö., Siragusa M., İkten H., İkten H., Polat İ., Gümrükcü E., Yiğit F., Carimi F., Da Silva J., "Fusarium Oxysporum F. Sp. Lycopersici Races And Their Genetic Discrimination By Molecular Markers In West Mediterranean Region Of Turkey. ", PHYSIOLOGICAL AND MOLECULAR PLANT PATHOLOGY, pp.68-75, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İkten H., İkten H., Read P.E., "The Effects Of Growth Regulators On Micropropagation Of Grapevine (Vitis Spp.) 'Marechal Foch' And 'Lacrosse' ", International Journal of Fruit Science, no.4, pp.367-378, 2010 (Link)
İkten H., "Bitkilerde Doku Kültürü Teknikleri ", Hasad (Bitkisel Üretim), ss.90-93, 2006
İkten H., "Doku Kültürünün Bitki Islahındaki Yeri", Hasad (Bitkisel Üretim), ss.87-90, 2006
İkten H., Tekintaş F., " Van Ekolojik Koşullarında Örtü Altı Uygulamasının Bazı Meyve Türlerinde Çöğür Gelişimine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma.", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.1, ss.28-34, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İkten H., "Transferability of simple sequence repeat (SSR) markers developed from Caryophyllaceae Family to Vaccaria Hispanica (Mill.)", European Biotechnology Congress, Riga, LETONYA, 5-7 Mayıs 2016, vol.231, no.231, pp.26-26
İkten H., Karadeniz T., Şişek C., Yılmaz Y., Bak T., Şenyurt M., "‘Piraziz’ Elma Klonları Arasındaki Genetik Farklılığın SSR, SRAP ve RAPD Belirteçleri Kullanılarak Belirlenmesi", Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 18-21 Temmuz 2016, ss.32-32
İkten H., Karadeniz T., Yılmaz Y., Bak T., Şimşek C., "Determination of Genetic Diversity Among the ‘Patlıcan Fig’ (Ficus carica L.) Clones Using SSR and SRAP Markers ", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry” Bursa, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.119-119
Kantar F., Certel B. , Gözen V., Tepe A. , İkten H., Toker C., "Phenotyping Phaseolus sp. Germplasm for Chilling Tolerance at Seedling Stage ", 2nd General Meeting of COST FA1306, PhenomenAll, Copenhagen, Kopenhag, DANIMARKA, 18-20 Nisan 2016, pp.103-103
İkten H., Mutlu N., Gülşen O., Kocataş H., Polat İ. , Aksoy U., "Development Of Molecular Markers By Using Association Mapping In Fig Cultivars", Balkan Agriculture Congress, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2014, vol.1, no.1, pp.185-185
İkten H., Kocataş H., Sevinç Solak S., "Utility Of Aflp And Ssr Markers In A Ficus Carica Cross Population (Bursa Siyahı*Akilek", V International Agricultural Symposium "Agrosym 2014, Saraybosna-Jahorina, BOSNA HERSEK, 23-26 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.160-160
İkten H., Gülşen O., Solak S.S., İkten C., Mutlu N., Kocataş H., "Preliminary Results Of Genetic Linkage Map In Edible Fig (Ficus Carica L.)", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, no.1, pp.511-511
İkten H., Read P., "İkten H., P. Read, 2011. Farklı büyüme düzenleyicilerinin in vitro koşullarda asma yapraklarından sürgün oluşumuna etkisi Türkiye VI. Bahçe Bi tkileri Kongresi 04-08 ekim Şanlıurfa Sayfa 245-249.", VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 4-8 Ekim 2011, ss.245-249
İkten H., Alagöz E., İkten C., " Biberde Domates Lekeli Solgunluk Virüsü’Ne (Tswv) Dayanıklılığın Moleküler Testlemesine Yeni Bir Yaklaşım. ", 1.Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.85-85
İkten H., Read P., Weeks T.J., "Asmada Biolistik Transformasyon Yöntemi Kullanılarak Yaprak Disklerine Gen Tranformasyonunu Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu", .Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2010, ss.84-84
Baysal Ö., İkten H., Polat İ., Gümrükcü E., Çelik N., Ünlü A., " Organik Tarımda Hastalıklarla Mücadelede Kullanılan Biyolojik Ajanların Moleküler Yöntemlerle Karekterizasyonu. ", 1. GAP Organik Tarım Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 17-20 Kasım 2009, ss.186-186
Göçmen M. , İkten H., Devran Z., " Biberde Phytophthora Capsici Leon Etmeninin Spesifik Pcr Primerleri Kullanılarak Tanımlanması. ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.192-192 (Abstract)
Devran Z., Söğüt M.A., Özarslandan A., Göçmen M. , İkten H., "Distribution Of Root-Knot Nematodes (Meloidogyne Spp.) In The West Mediterranean Region Of Turkey", 61st International Symposium on Crop Protection, Gent, BELÇIKA, 19-19 Mayıs 2009, no.1, pp.200-200
Baysal Ö., İkten H., Polat İ., Gümrükcü E. , Ünlü A., Yiğit F., " Batı Akdeniz Bölgesi Domates Üretim Seralarında Fusarium Oxysporum Türlerinin Moleküler Tekniklerle Teşhisi Ve Irk Ayırımı ", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.182-182
Baysal Ö., İkten H., Çalışkan M., Zeller W., " An Efficient Method In Genetical Discrimination Of Biological Control Agents By Molecular Issr And Rapd Markers", 2nd International symposium on biological control of bacterial plant disease , Orlando, ABD, 4-7 Kasım 2008, no.1, pp.27-27
Mutlu N., İkten H., Gülşen O. , Kocataş H., Aksoy U., "Association Mapping For Sex And Fruit Characteristics In Ficus Carica", ASHS Annual Conference, Orlando, ABD, 21-24 Temmuz 2008, vol.43, no.4, pp.1117-1117
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi