Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Topuz H., Coşkun A.E., ""Ricardo'nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi: Türkiye, Kolombiya ve Güney Kore Üçlüsünün Sektörel Bazda Uygulamalı Bir Analizi - Ricardo's Comparative Advantages Theory: An Applied Analysis on the Sectoral Basis in The Tripartite of Turkey, Colombia and South Korea"", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.672-685, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Topuz H., Yilmaz H., Ersoy H.A., "KÜRESEL ENERJİ LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN MERKEZ ÜLKE OLMA ARAYIŞI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇILIMINDA FOSİL ENERJİ SAPLANTISI, ", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi,Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, cilt.ISSN 1305, ss.912-951, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Topuz H., Yildiz Z., "Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma Ilişkisi Uzerine Bir Değerlendirme, A Reviev On Turkey in Terms Of Relation Between Socal Capital And Economic Development”", Sosyal Siyaset Konferanslari Dergisi, cilt.61, no.5116, ss.202-226, 2013 (Link)
Topuz H., "The Social State Tradition in Old Turkic Satates and The Role of Provident Fund Guilds ", "Ahmet Yesevi Uluslararasi Turk-Kazak Universitesi dergisi, cilt.1-2, ss.258-262, 2010 (Link)
Topuz H., "Port in Terms of Ottoman Istanbul harbor in which foreign ships Movements (1848-1851) "", Ahmet Yesevi Uluslararasi Turk-Kazak Universitesi, cilt.1-2, ss.285-288, 2010 (Link)
Topuz H., "''XIX. Yüzyılda Osmanlı Limanlarından Gerçekleşen Ticaret Hacmi ve Dış Ticaretine Yönelik Bir Analiz (1878-1913)'',''An Analysis Oriented XIX. Century Foreign Trade Volume Occured in Ottoman Ports and Ottoman Foreign Trade'', ", VIZYONER DERGISI, cilt.1, ss.114-128, 2009 (Link)
Topuz H., "''Türkiye ve AB'nin Yeni Üyelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından karşılaştırılması", ", Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.10, ss.117-135, 2009 (Link)
Topuz H., "''Cumhuriyet Dönemi Ekonomisinde Tarımsal Yapının İncelenmesi(1923-1950)'', ''An Analyze Of Agrıcultural Stıucture In The Republıcan Economy Era (1923-1950)'", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.12, ss.377-390, 2007 (Link)
Topuz H., "Topuz, Hüseyin,''1823 Yılı İstanbul Limanı ve Diğer Osmanlı Limanları Arasında Gerçekleşen Bir Haftalık Deniz Ticari taşımacılığının Analizi''", SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI SOSOYAL BILIMLER ENSTITUSU, cilt.3, ss.377-390, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topuz H., "Isparta Mermercilik Sektoru, Karsilasilan Sorunlar ve Bu Sorunlara Yonelik Cozum Onerileri", Isparta Ili Degerleri ve Deger Yaratma Potansiyeli,, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.358- (Link)
Topuz H., "Ulaştırma Ekonomisi İçinde Yer Alan Türk Deniz Ticari Filosundaki Gelişmeler ve Yapısal Analizi (1923-1980)", ", Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Kongresi, , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.121-
Topuz H., Yilmaz H. , Ersoy H.A. , "KÜRESEL ENERJİ LOJİSTİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN MERKEZ ÜLKE OLMA ARAYIŞI VEYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇILIMINDA FOSİL ENERJİ SAPLANTISI", Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions 28-30 September 2016., Baku, AZERBAYCAN, 28-30 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.1-1 (Link) (Özet) (Abstract)
Topuz H., "19. Yuzyil Dogu Karadeniz Osmanli-Rus Sosyo-Ekonomik Iliskileri", Turk Denizcilik Tarihi Sempozyumu-2010 ve Turk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu 2 (Istanbul ve Marmara), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-12 Nisan 2010, ss.264-272 (Link)
Topuz H., "''Uluslararası Deniz Taşımacılığı İçerisinde Navlun Getirilerinin Türkiye Ekonomisine Katkılarına Yönelik Bir Analiz (1923-1980)'','' An Analysıs About The Contrıbutıons Of Freıght İncome İn The İnternatıonal Marıtıme Transportatıons For The TurkıshEconomy''", 1. Uluslararası Davraz Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.514-513
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Topuz H., Yilmaz H., Ersoy H.A. , "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Açılımında Fosil Enerji Saplantısı", LAP LAMBERT Academic Publishing, sc, 2018
Topuz H., "ULUSLARARASI DENIZ TICARI TASIMACILIGI VE TURKIYE EKONOMISINDEKI YERI", Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Topuz H., ""Gerileme Dönemi Osmanlı İstanbul'unun İaşesi (Beslenmesi) Sorunu: Genel Değerlendirme", ", Diger, ss.22-23-24, 1997 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi