Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Canbulat M., Direkci B., Akbulut S., Çorapçigil A., Tezci İ.H., Şimşek E.E., et al., "OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.570-583, 2020 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tezci İ.H., "Öğretmen Adaylarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması", I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2019, pp.40-43
Tezci İ.H., "Kümeleme Analizi,Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Elde Edilen Yapı Geçerliliği Sonuçlarının Karşılaştırılması", INES, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Nisan 2019, pp.30-32
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi