Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Orhan İ., Özdemir Ö., Hindistan İ.E., "Farklı Sosyo-Ekonomik Seviyedeki Okullarda Öğrenim Gören 10-12 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme", The Journal of International Social Research, vol.12, pp.1886-1891, 2019 (Link)
Hindistan İ.E., Orhan İ., Çanakci G., "Sedanter Kadınlarda Tüm Beden Elektromyostimülasyonla Kombine Dinamik Kuvvet Alıştırmalarının Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Euroasian reaserch in Sports Science, cilt.4, no.ISSN 2636-8269, ss.83-96, 2019 (Link)
Orhan İ., Aktop A., Pekaydin Y., "An Investigation Of Hand-Eye Coordination, Attention, Balance And Motor Skill In School Children", The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, vol.42, pp.11-18, 2018 (Link)
Özdemir Ö., Orhan İ., Nazlı B., Özdemir S., "SPOR BİLİMLERİ VE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, pp.1305-1311, 2018 (Link)
Turgut A., Orhan İ., "Samsun İlinde Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi", Istanbul University Journal of Sport Science, cilt.8, ss.11-23, 2018 (Link)
Turgut A., Orhan İ., Uğurlu A., "Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Piknik Yapmak: Suda Boğulma Vakalarının İncelenmesi", Spor Eğitim Dergisi, vol.2, pp.1-11, 2018 (Link)
Orhan İ., Turgut A., "Çoklu Boğulma Vakalarının İncelenmesi", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.8, pp.275-283, 2018 (Link)
Orhan İ., Toktaş Torun N., Özer K., "Intermonitor variability of RT3 accelerometer during different activities. Procedia-Social and Behavioral Sciences", Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.3397-3404, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ayçeman N., Orhan İ., "AKUPRES UYGULAMASININ DİKKAT VE KONSANTRASYON ÜZERİNE ETKİSİ", 2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.132-132
Özdemir Ö., Çetinkaya V., Orhan İ., "Üniversite Öğrencilerinde Orta Düzey Fiziksel Aktivite Algısı ve Beden Kütle İndeksinin Değerlendirilmesi", 2. ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.1, no.1, pp.757-763 (Link)
Ayçeman N., Aktop A., Orhan İ., "KOKUNUN DİKKAT VE KONSANTRASYON ÜZERİNE ETKİSİ", 2.Uluslararası 4.Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, , pp.133-133
Orhan İ., Turgut A., "DROWNING ON HOLIDAY IN A POPULAR DESTINATION: ANTALYA CASE", International Conference on Sports for All and Wellness, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 2018, pp.426-427 (Link)
Orhan İ., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR TESİSLERİ VE SPORA KATILIM HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Cemil Meriç10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, , pp.1188-1196
Özdemir Ö., Orhan İ., Nazlı B., Özdemir S., "THE EXAMINATION OF AGGRESSION LEVEL FOR SPORT SCIENCES AND LAW SCHOOL STUDENTS", International Conference on Sports for All and Wellness, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 2018, pp.493-494 (Link)
Orhan İ., Aktop A., Pekaydin Y., "AN INVESTIGATION OF HAND-EYE COORDINATION, ATTENTION, BALANCE AND MOTOR SKILL IN SCHOOL CHILDREN", 2nd International Conference on Sport, Education and Psychology (icSEP), Bucharest, ROMANYA, 9-11 Mayıs 2018, vol.42, pp.11-18 (Link)
Orhan İ., "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL ETKİNLİK TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. (DETERMINATION OF RECREATIONAL ACTIVITYPREFERENCES OF UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF THE AKDENIZ UNIVERSITY)", 5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (5th International Congress on Multidisciplinary Studies), ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.2, pp.391-412
Orhan İ., "SPOR VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ SEÇEN VE SEÇMEYENÖĞRENCİLERİN, FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİNİNCELENMESİ. (INVESTIGATION OF PHYSICAL FITNESS LEVELS OF STUDENTS WHO CHOOSE AND DO NOT CHOOSE TO SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITY LESSON.)", 5. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıKongresi (5th International Congress on Multidisciplinary Studies), ANTALYA, TÜRKIYE, , vol.2, pp.563-574
Orhan İ., "FARKLI SOSYO-EKONOMİK BÖLGE OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ", Cemil Meriç10.Uluslararası Sosyal BilimlerveSpor Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, , pp.1181-1187
Orhan İ., Toktaş Torun N., Özer M., "Intermonitor Variability Of Rt3 Accelerometer During Different Activities", International Conference on New Horizons in Education, Paris, FRANSA, 25-27 Haziran 2014, vol.1, no.1, pp.20-20
Ayçeman N., Orhan İ., Özdemir Ö., "Hamamın Beden Kompozisyonu ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi", II Anti Aging & Aesthetic Medicine Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2009, vol.29, no.5, pp.135-135
Ayçeman N., Orhan İ., Özdemir Ö., "Fitness-Wellness Merkezlerine Giden Bireylerin Sağlık Kalitesinin", II Anti Aging & Aesthetic Medicine Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2009, vol.29, no.5, pp.134-134
Ayçeman N., Uçar E., Aktop A., Özdemir Ö., Nalbant Ö., Orhan İ., Çetinkaya V., "The Affect Of Massage On Galvanic Skin Resistance, Electromyography And Heart Rate In Menstruation Period", 4th International Mediterranean Sports Science Congress., ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2007, pp.25-25
Ayçeman N., Toktaş N., Özdemir Ö., Orhan İ., "Effects of Passive Dehydration on Muscular Strength", 4. Sport and Quality of Life Conference, Brno, CEK CUM., 9-10 Ekim 2006, pp.15-15
Özer K., Orhan İ., "Preliminary Study: Estimating Energy Expenditure From RT3 Accelerometry Counts.", The 46th ICHPER.SD Anniversary Worl Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2005, pp.375-376
Özdemir Ö., Çetinkaya V., Orhan İ., "The Evaluation of Final Street Soccer Tournements Participates Soccer Player on Some Physical and Physiological Features with Eurofit Test Battery", The 46th ICHPER.SD Anniversary Worl Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2005, pp.323-325
Özdemir Ö., Karaboğa M., Aktop A., Çetin E., Orhan İ., "Investigation Of State Anxiety Level Of Greased Wrestler", 10th ICHPER-SD Europe Congress and 8th International Sport Science Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2004, pp.25-25
Orhan İ., Özdöl Y., Nalbant Ö., Tercan E., Kaplan Y., Nalbant S., Baran F., Civar Yavuz S., Aktop A., Özer K., Yaylaci H.S., "Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullarda Yaşayan İlköğretim Okulllarındaki Öğrencilerin, Yapısal Ve Fonksiyonel Özelliklerinin Uzun Dönemli İncelenmesi: Birinci Yıl Değerlendirmesi", IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 24-26 Ekim 2003, ss.447-447
Yalçiner M., Aktop A., Orhan İ., "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Öğrenim Göre Öğrencilerin Akademik Başarıları Ile Öss Ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması ", II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 21 Aralık 2001 - 23 Kasım 2002, ss.25-25
Özdöl Y., Özer K., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Ayçeman N., "Genç Futbol Ve Voleybolcularda Detraining Etkileri,", 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2002, pp.139-139
Yalçiner M., Aktop A., Orhan İ., "Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokuluna Başvuran Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Belirlenmesi", II. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 21 Aralık - 23 Kasım 2001, ss.25-25
Ayçeman N., Toraman F., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Çetinkaya V., "60 Yaş Üstü Bireylerde Çeviklik-Dinamik Denge, Bacak Kuvveti Ve Esnekliği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.119-127
Ayçeman N., Toraman F., Aktop A., Orhan İ., Şahin G., Çetinkaya V., Civar Yavuz S., "Antalya Huzurevinde Yaşayan Değişik Yaş Grubundaki Yaşlı Erkek Bireylerin Esneklik Değerlerinin Karşılaştırılması", 3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2001, pp.99-107
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Orhan İ., "Üniversite Öğrencilerinin Esenlik Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", in: HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS ARAŞTIRMALARI 2, PROF.DR. ERDAL ZORBA, Eds., AKADEMİSYEN KİTABEVİ, ANKARA, pp.279-290, 2019
Orhan İ., "ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ", in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER-5, TEMİZER A., BAYTAL Y., Eds., Gece Kitaplığı, ANKARA, pp.495-502, 2018 (Link)
Orhan İ., "BİREYSEL VE TAKIM SPORU YAPAN ELİT KADIN SPORCULARDA SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ VE AİLE TUTUMLARININ İNCELENMESİ", in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER-V, TEMİZER A., BAYTAL Y., Eds., GECE KİTAPLIĞI, ANKARA, pp.503-512, 2018 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Özdemir Ö., Orhan İ., Kaplan Y., Ayçeman N., "S. H. Ç. E. K. Çocuklarına Oryantiring Oyun, Eğitim Ve Müsabaka Uygulamaları / Hayatın Hedeflerine Koşuyoruz", Sunum, pp.298, 2014
Orhan İ., Kaplan Y., "Sevgi Evleri Çocuklarına, Rekreatif Etkinliklerle Destek Projesi", Sunum, pp.297, 2014
Orhan İ., Kaplan Y., Ardahan F., Özdemir Ö., "Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi", Sunum, pp.301, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi