Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tezcan N.Y., Büyüktaş K., Başçetinçelik A., "Changes of Some Mechanical Properties of Different Low-Density Polyethylene (LDPE) Films During the Service Life", APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, vol.33, pp.913-918, 2017 (Link) (Abstract)
Büyüktaş K., "Computer Aided Calculation Of The Cost Of Multi-Span Greenhouses.", Journal of Food Agriculture and Environment., vol.11, pp.309-315, 2013 (Link)
Büyüktaş K., "Impact Testing To Assess The Softness Of Freestall Resting Surfaces", Applied Engineering in Agriculture , vol.28, pp.417-421, 2012 (Link)
Büyüktaş K., "The Comparation Of Costs By Computure Aided And Interactive Greenhouse Design Application.", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.3355-3362, 2011 (Link)
Büyüktaş K., "The Location Of Manure Accumulated In Cattle Livestock Barns And Its Interaction With The Environment", African Journal of Biotechnology , vol.10, pp.17825-17830, 2011 (Link)
Büyüktaş K., "Computer Aided And Interactive Greenhouse Design Application.", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.8, pp.340-347, 2010 (Link)
Büyüktaş K., "The Efficiency Of Fan-Pad Cooling System In Greenhouse And Building Up Of Internal Greenhouse Temperature Map. ", African Journal of Biotechnology , vol.8, pp.5436-5444, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Işik M., Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş K., Tezcan A., "Antalya koşullarında sıcaklık-nem indeks değerlerinin süt sığırcılığı açısından değerlendirilmesi ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.27-31, 2016 (Link)
Emekli N.Y., Büyüktaş K., Başçetinçelik A. , "CHANGES OF THE LIGHT TRANSMITTANCE OF THE LDPE FILMS DURING THE SERVICE LIFE FOR GREENHOUSE APPLICATION ", Journal of Building Engineering, vol.6, pp.126-132, 2016 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Determining of some climate parameters using computational fluid dynamic technique in naturally ventilated greenhouses", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.71-76, 2015 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Arazi Toplulaştırması", Tarımın Sesi, ss.02-07, 2014
Büyüktaş K., "Determining Of Climatic Parameters Using Cfd In Different Window Span In Naturally Ventilated Greenhouses", Journal of Basic & Applied Sciences, vol.9, pp.178-186, 2013 (Link)
Büyüktaş K., "Mersin İli Anamur İlçesindeki Muz Seralarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.22, ss.23-38, 2009
Büyüktaş K., "Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Mevcut Durumu, Sorunları Ve Uygun Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.20, ss.273-288, 2007
Büyüktaş K., "Farklı Çimento Çeşitleri Ve Karışımları Kullanılarak Yapılan Sulama Kanalının Tahribatlı Yöntemle Dayanımının Belirlenmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.18, ss.321-330, 2005
Büyüktaş K., "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının Ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.18, ss.365-376, 2005
Büyüktaş K., "Farklı Çimento Çeşitleri Ve Karışımlar Kullanılarak Kaplanan Sulama Kanalında Sızma Kayıplarının Belirlenmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture,Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat FakültesiDergisi), cilt.17, ss.49-58, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yılmaz Ş., Sarı İ., Büyüktaş K., "Web tabanlı çok açıklıklı sera tasarım uygulaması", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.137-145 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., Özhan A., "Farklı pencere kombinasyonlarının sera içi iklimine etkisinin simülasyonla belirlenmesi: Antalya örneği.", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.153-160
Tezcan A., Büyüktaş K., "Sera içi iklim etmenlerine çatı tiplerinin etkisinin simülasyon ile analizi: Antalya örneği.", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.146-152 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., "A Model Freestall Dairy Barn Sample with 400 Animal Capacities for Hot Climate Conditions", XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint-Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, vol.1, pp.122-127
Tezcan A., Büyüktaş K., Aslan G.E., Karaca C., "Venlo Çatılı Modern Sera Projelendirilmesi (Antalya Örneği)", 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, cilt.2, ss.638-641
Tezcan A., Emekli N.Y., Büyükkök S., Büyüktaş K., "Antalya İli için uygun Tam Otomosyonlu Gotik Çatılı Modern Sera Projelendirmesi", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.634-637
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., "Determining of Some Climatic Parameters with CFD in Naturally Ventilated Greenhouses", International Conference of Agricultural Engineering AgEng 2014 Zurich, Zürih, ISVIÇRE, 6-10 Temmuz 2014, pp.1-5 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., Aslan G.E., Karaca C., "Venlo Çatılı Modern Sera Projelendirmesi (Antalya Örneği)", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.638-641
Tezcan A., Büyüktaş K., "Calculation of Structural and Heating Costs in Modern Greenhouses", 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering, Prag, CEK CUM., 3-6 Eylül 2013, pp.607-611 (Link) (Özet) (Abstract)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Doğal Havalandırmalı Seralarda İklim Etmenlerinin Simülasyon ile Belirlenmesi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, cilt.1, ss.267-274
Tezcan A., Büyüktaş K., "Doğal Havalandırmalı Seralarda İklim Etmenlerinin Simülasyon İle Belirlenmesi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, cilt.1, ss.267-274 (Özet)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Büyüktaş K., Atilgan A., Tezcan A., "Tarımsal Üretim Yapıları", Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, ISPARTA, 2016
Büyüktaş K., Gümüş Z., Tezcan A., "Malzeme Bilgisi (Tarımsal Yapılarda Kullanılan Malzemeler)", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2016 (Link)
Baştuğ R., Kurunç A., Büyüktaş D., Büyüktaş K., Kaman H., "Ölçme Bilgisi-I", Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, 2011
Baştuğ R., Kurunç A., Büyüktaş D., Büyüktaş K., "Ölçme Bilgisi-I", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın No. 9, ANTALYA, 2010
DİĞER YAYINLAR
Büyüktaş K., Kurunç A., Tezcan A., "Mukavemet (Ders Notu) Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi. Yayın No. 7. ", Ders Notu, ss.135, 2011
Büyüktaş K., Tezcan A., "Tarımsal Yapılar (Hayvan Barınaklarının Planlanması) Ders Notu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Baskı Ünitesi. Yayın No: 14", Ders Notu, ss.138, 2011
Büyüktaş K., Kurunç A., Tezcan A., "Statik (Ders Notu). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi. Yayın No. 12", Ders Notu, ss.152, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi