Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Büyüktaş K., "A Multi-Criteria Model for Land Valuation in the Land Consolidation. ", LAND USE POLICY, vol.95, pp.455-465, 2020 (Link)
Büyüktaş K., "The effect of Different Bedding Materials Used on Free-stalls on Dairy Cows Preferences.", LARGE ANIMAL REVIEW, vol.25, no.4, pp.119-126, 2019 (Link)
Büyüktaş K., "Database Driven Web-based Multi-Span Greenhouse Planning and Construction Application.", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12B, pp.9453-9462, 2018
Büyüktaş K., "Comparing Seven Different Reference Evapotranspiration Equations with Penman Monteith for Antalya, Turkey.", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.12B, pp.9500-9508, 2018 (Link)
Tezcan N.Y., Büyüktaş K., Başçetinçelik A., "Changes of Some Mechanical Properties of Different Low-Density Polyethylene (LDPE) Films During the Service Life", APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE, vol.33, pp.913-918, 2017 (Link) (Abstract)
Büyüktaş K., "Changes of the Light Transmittance of the LDPE Films During the Service Life for Greenhouse Application.", JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING, vol.6, pp.126-132, 2016 (Link)
Büyüktaş K., "Computer Aided Calculation Of The Cost Of Multi-Span Greenhouses.", Journal of Food Agriculture and Environment., vol.11, pp.309-315, 2013 (Link)
Büyüktaş K., "Impact Testing To Assess The Softness Of Freestall Resting Surfaces", Applied Engineering in Agriculture , vol.28, pp.417-421, 2012 (Link)
Büyüktaş K., "The Comparation Of Costs By Computure Aided And Interactive Greenhouse Design Application.", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.3355-3362, 2011 (Link)
Büyüktaş K., "The Location Of Manure Accumulated In Cattle Livestock Barns And Its Interaction With The Environment", African Journal of Biotechnology , vol.10, pp.17825-17830, 2011 (Link)
Büyüktaş K., "Computer Aided And Interactive Greenhouse Design Application.", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.8, pp.340-347, 2010 (Link)
Büyüktaş K., "The Efficiency Of Fan-Pad Cooling System In Greenhouse And Building Up Of Internal Greenhouse Temperature Map. ", African Journal of Biotechnology , vol.8, pp.5436-5444, 2009 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Büyüktaş K., "Determination of the intensity of hail damage of the polyethylene greenhouse covers in the Mediterranean region by thermal camera. ", Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. , vol.24, pp.135-141, 2018
Büyüktaş K., "Equations Developed to Estimate Evapotranspiration in Greenhouses.", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. , vol.28, no.4, pp.482-489, 2018
Büyüktaş K., "Determination of Parcel Value Number with Detailed Method in the Land Consolidation.", Asian Research Journal of Agriculture, vol.9, no.4, pp.1-10, 2018
Büyüktaş K., "Tahribatsız Yöntemler ile Yapı Elemanlarının Dayanımlarının Belirlenmesi. ", Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.58-70, 2018
Büyüktaş K., "Determination of Greenhouses and its Insurance Conditions Damaging from Natural Disasters Occurred in Districts of Eastern Antalya Region. ", Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi., vol.24, pp.128-134, 2018
Büyüktaş K., "Determination of Concrete Compressive Strength and Reinforcement Situations in Construction Elements in Agricultural Constructions. ", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.183-198, 2018
Büyüktaş K., "Adana İlinde Bulunan Bazı Süt Sıgırcılıgı Isletmelerindeki Hayvan Barınaklarının Mevcut Durumlarının Belirlenmesi.", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, , cilt.32, no.1, ss.19-28, 2017
Büyüktaş K., "Analysis of the Flow Characteristics of Energy Dissipating Structures in Dam Spillways by CFD Method. ", Infrastructure And Ecology of Rural Areas, vol.2, no.Nr. II / 1, pp., 439-447, 2017
Büyüktaş K., "Enerji Kırıcı Yapıların Etkinliğinin HAD Yöntemi ile Belirlenmesi.", Derim, vol.34, no.2, pp.172-181, 2017
Büyüktaş K., "Sığır Barınaklarında Kullanılan Altlık Materyallerin Tercih Sürelerinin Belirlenmesi.", Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. , vol.ICAE -2017, pp.135-143, 2017
Işik M., Aydinşakir K., Dinç N., Büyüktaş K., Tezcan A., "Antalya koşullarında sıcaklık-nem indeks değerlerinin süt sığırcılığı açısından değerlendirilmesi ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, pp.27-31, 2016 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Determining of some climate parameters using computational fluid dynamic technique in naturally ventilated greenhouses", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.71-76, 2015 (Link)
Büyüktaş K., "Arazi Toplulaştırması.", Tarımın Sesi Dergisi, cilt.37, no.2, ss.2-7, 2014
Büyüktaş K., "Determining Of Climatic Parameters Using Cfd In Different Window Span In Naturally Ventilated Greenhouses", Journal of Basic & Applied Sciences, vol.9, pp.178-186, 2013 (Link)
Büyüktaş K., "Sera Örtü Malzemeleri", TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi. , cilt.51, no.599, ss.94-100, 2012
Büyüktaş K., "Seralarda İklimlendirme", Tarım Türk Dergisi. Seracılık. , no.33, ss.61-64, 2012
Büyüktaş K., "Mersin İli Anamur İlçesindeki Muz Seralarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.22, ss.23-38, 2009
Büyüktaş K., "Seralarda Kullanılan Örtü Malzemeleri ve Özellikleri. ", Tarımın Sesi Dergisi, no.23-24, ss.8-11, 2009
Büyüktaş K., "Seraların Planlanması. ", Tarımın Sesi Dergisi, no.2, ss.13-16, 2009
Büyüktaş K., "Antalya Yöresinde Seracılığın Mevcut Durumu ve Yapısal Sorunları. ", Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, , cilt.25, no.1, ss.26-39, 2008
Büyüktaş K., "Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Mevcut Durumu, Sorunları ve Uygun Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.20, no.2, pp.273-288, 2007
Büyüktaş K., "Sera Örtü Malzemelerinin Mekanik Özellikleri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, ", Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.23, no.2, ss.24-35, 2006
Büyüktaş K., "Farklı Çimento Çeşitleri ve Karışımları Kullanılarak Yapılan Sulama Kanalının Tahribatlı Yöntemle Dayanımının Belirlenmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.18, no.3, pp.321-330, 2005
Büyüktaş K., "Arazi Koşullarında Farklı Çimento Çeşitleri İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımlarının ve Elastisite Modüllerinin Belirlenmesi", Journal of the Faculty of Agriculture Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.18, no.3, pp.365-376, 2005
Büyüktaş K., "Laboratuar Ortamında Farklı Çimento Çeşitleri Kullanılarak Farklı Karışımlarda Üretilen Betonların Basınç Dayanımları.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, no.4, ss.77-84, 2004
Büyüktaş K., "Farklı Çimento Çeşitleri ve Karışımlar Kullanılarak Kaplanan Sulama Kanalında Sızma Kayıplarının Belirlenmesi.", Journal of the Faculty of Agriculture,Akdeniz University (Akdeniz Üniversitesi Ziraat FakültesiDergisi), vol.17, no.1, pp.49-58, 2004
Büyüktaş K., "Adana İlinde Yapılan Konutlarda Beton Dayanımları. ", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.14, no.2, ss.57-64, 1999
Büyüktaş K., "Ceyhan İlçesinde Meydana Gelen Deprem Sonucu Ağır Hasar Gören ve Çöken Bazı Binalarda Beton Dayanımları", TMMOB İMO Adana Bülteni, no.19, ss.21-23, 1999
Büyüktaş K., "Sıcak İklim Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Uygun Süt Sağım Yerlerinin Planlanması.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.13, no.3, ss.105-114, 1998
Büyüktaş K., "Ceyhan Yöresinde Süt Sığırı Barınaklarının Yapısal Özellikleri ve Geliştirme Olanakları.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,, cilt.13, no.3, ss.9-18, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Büyüktaş K., "Arazi Toplulaştırmasında Detaylı Bir Şekilde Hesaplanan Parsel Endeksinin Parsel Değer Sayısına Etkisi.", 1st. International Congress on Agrıcultural Structures and Irrigation. 507-512 pp., 2018., ANTALYA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, pp.507-5012
Büyüktaş K., "A New Approach to Calculation of Parcel Index for Abdurrahmanlar District.", XIX World Congress of the International Commmision of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR 2018). , ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2018, pp.365-373
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., Özhan A., "Farklı pencere kombinasyonlarının sera içi iklimine etkisinin simülasyonla belirlenmesi: Antalya örneği.", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.153-160
Yılmaz Ş., Sarı İ., Büyüktaş K., "Web tabanlı çok açıklıklı sera tasarım uygulaması", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.137-145 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Sera içi iklim etmenlerine çatı tiplerinin etkisinin simülasyon ile analizi: Antalya örneği.", 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2016, ss.146-152 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., Aslan G.E., Karaca C., "Venlo Çatılı Modern Sera Projelendirilmesi (Antalya Örneği)", 12. ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK SEMPOZYUMU, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, cilt.2, ss.638-641
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., "A Model Freestall Dairy Barn Sample with 400 Animal Capacities for Hot Climate Conditions", XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Saint-Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, vol.1, pp.122-127
Tezcan A., Emekli N.Y., Büyükkök S., Büyüktaş K., "Antalya İli için uygun Tam Otomosyonlu Gotik Çatılı Modern Sera Projelendirmesi", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.634-637
Tezcan A., Büyüktaş K., Aslan G.E., Karaca C., "Venlo Çatılı Modern Sera Projelendirmesi (Antalya Örneği)", 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2014, cilt.2, ss.638-641
Tezcan A., Büyüktaş K., Büyükkök S., "Determining of Some Climatic Parameters with CFD in Naturally Ventilated Greenhouses", International Conference of Agricultural Engineering AgEng 2014 Zurich, Zürih, ISVIÇRE, 6-10 Temmuz 2014, pp.1-5 (Link)
Tezcan A., Büyüktaş K., "CALCULATION OF STRUCTURAL AND HEATING COSTS IN MODERN GREENHOUSES", 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Prague, CEK CUM., 3-6 Eylül 2013, pp.607-611
Tezcan A., Büyüktaş K., "Calculation of Structural and Heating Costs in Modern Greenhouses", 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering, Prag, CEK CUM., 3-6 Eylül 2013, pp.607-611 (Link) (Özet) (Abstract)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Doğal Havalandırmalı Seralarda İklim Etmenlerinin Simülasyon İle Belirlenmesi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, cilt.1, ss.267-274 (Özet)
Tezcan A., Büyüktaş K., "Doğal Havalandırmalı Seralarda İklim Etmenlerinin Simülasyon ile Belirlenmesi", II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2012, cilt.1, ss.267-274
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Büyüktaş K., Gümüş Z., Tezcan A., "Malzeme Bilgisi (Tarımsal Yapılarda Kullanılan Malzemeler)", Akdeniz Üniversitesi Yayınları, ANTALYA, 2016 (Link)
Büyüktaş K., Atilgan A., Tezcan A., "Tarımsal Üretim Yapıları", Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, ISPARTA, 2016
Baştuğ R., Kurunç A., Büyüktaş D., Büyüktaş K., Kaman H., "Ölçme Bilgisi-I", Akdeniz Üniversitesi, ANTALYA, 2011
Baştuğ R., Kurunç A., Büyüktaş D., Büyüktaş K., "Ölçme Bilgisi-I", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı. Yayın No. 9, ANTALYA, 2010
Büyüktaş K., "Teknolojinin Bilimsel İlkeleri. ", Seçkin Yayıncılık, ANKARA, 2008
DİĞER YAYINLAR
Büyüktaş K., "Ölçme Bilgisi Uygulama Klavuzu.", Ders Notu, ss.33, 2018
Büyüktaş K., Tezcan A., "Tarımsal Yapılar (Hayvan Barınaklarının Planlanması) Ders Notu, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Baskı Ünitesi. Yayın No: 14", Ders Notu, ss.138, 2011
Büyüktaş K., Kurunç A., Tezcan A., "Mukavemet (Ders Notu) Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi. Yayın No. 7. ", Ders Notu, ss.135, 2011
Büyüktaş K., Kurunç A., Tezcan A., "Statik (Ders Notu). Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Basım Ünitesi. Yayın No. 12", Ders Notu, ss.152, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi