Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Caine E., Koyuncu Özyurt Ö., Öngüt G., Kasaroğlu K., Yildiz E., Öğünç M.D., et al., "In Vitro Activities of Ceftazidime-Avibactam and Comparator Antimicrobial Agents Tested against ESBL Producing Urinary E. coli Isolates", Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.9, no.3, pp.112-115, 2019 (Link)
Gümüş S., Baysan B.O., Ozyurt O.K., Yazisiz H., Öngüt G., Yildirim K., et al., "Evaluation of performance of orient gene strep a rapid antigen test in tonsillopharyngitis", JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.10, no.1, pp.41-44, 2019
Kasaroğlu K., Akçelik N., Şanlıbaba P. , Akçelik M., "Nisin Üreticisi Lactococcus lactis subsp. lactis LL27 Suşunun Beyaz Peynirde Listeria monocytogenes’in Gelişiminin Engellenmesi Üzerine Etkisi", Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, cilt.26, no.1, ss.77-83, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi