Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2011 - 2013
VERDİĞİ DERSLER
Program Geliştirmeye Giriş, Yüksek Lisans, 2018-2019
İlkokul Programı, Lisans, 2018-2019
Eğitim Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Temel İstatistik, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması II, Lisans, 2018-2019
Eğitime Giriş, Lisans, 2018-2019
Eğitimde Ölçek Geliştirme ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eğitim Sosyolojisi, Lisans, 2018-2019
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2018-2019
Öğretmenlik Uygulaması I, Lisans, 2018-2019
Program Geliştirmenin Toplumsal Temelleri, Yüksek Lisans, 2018-2019
Eğitim Felsefesi, Lisans, 2017-2018
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Okul Deneyimi, Lisans, 2017-2018
Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Öğretim ilke ve Yöntemleri, Lisans, 2016-2017
Gözlem Teknikleri, Lisans, 2016-2017
Rehberlik, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.Katman, "Ortaokul Öğrencilerinin Üst Bilisel Farkındalığı, Öz Yeterlik İnançları ve Yabancı Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2019.
Yüksek Lisans, D.Özen, "ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi