Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye Ticari Tavuk Hatlarındaki Genetik Çeşitliliğin Marek Hastalığı ile Alakalı Mikrosatelit Markerler Kullanılarak Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2415, Yönetici, 2018
"Maternal Origin of Turkish and Iranian Native Chickens Inferred from Mitochondrial DNA Dloop Sequences", BAP Diğer, FYD-2017-2221, Yönetici, Devam Ediyor
"Identification of the Genes that Confer Genetic Resistance to Mareks Disease in Chicken Using SNP Markers", BAP Diğer, FYD-2016-1988, Yönetici, Devam Ediyor
"Eskişehir Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Bazı Sığır Genetik Kusurlarının (BLAD, DUMPS, BC ve FXID) PCR-RFLP Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, Osmangazi Ü. BAP 201223006, Araştırmacı, 2013
"Türkiye Yerli Keçi Irklarının Scrapie (PrP) Bakımından Tanımlanması.", BAP Arastırma Projesi, Ankara Ü. BAP 12B4347008, Araştırmacı, 2013
"Türkiye Yerli Koyun Irklarının Scrapie (PrP) Bakımından Tanımlanması.", BAP Arastırma Projesi, Ankara Ü. BAP 09B4347007, Araştırmacı, 2010
"Denizli ve Gerze tavuk populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin bazı mikrosatelit markörler kullanılarak belirlenmesi.", TÜBITAK Projesi, TOVAG-105O446, , 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi