Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, 1999-2005
Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Bölümü, 1993-1998
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "ERKEN DOĞUM VE RAHİM İÇİ GELİŞİM GERİLİĞİ İLE DİŞETİ OLUĞU SIVISI VE SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ, PERİODONTAL HASTALIK ve SİTOKİN GEN POLİMORFİZMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ diş hekimliği fakültesi periodontoloji Şubat, 2005.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi