Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Efecan C.F., Şendağ S., Gedik N., "Pioneers on the Case for Promoting Motivation to Teach Text-Based Programming", JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, 2020
Şendağ S., Gedik N., Toker S., "Impact of repetitive listening, listening-aid and podcast length on EFL podcast listening", COMPUTERS & EDUCATION, vol.125, pp.273-283, 2018 (Abstract)
Duman G., Orhon G., Gedik N., "Research Trends In Mobile Assisted Language Learning From 2000 To 2012", RECALL, vol.27, pp.197-216, 2015
Çelik E., Gedik N., Demirel T., Karaman G., Göktaş Y., "Mistakes Encountered In Manuscripts On Education And Their Effects On Journal Rejections", SCIENTOMETRICS, vol.98, pp.1837-1853, 2014 (Link) (Abstract)
Gedik N., Goktas Y., Baydas O., "Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005-2011", COMPUTERS & EDUCATION, vol.68, pp.211-222, 2013
Reisoglu I., Gedik N., Goktas Y., "Relationship Between Pre-Service Teachers' Levels Of Self-Esteem, Emotional Intelligence And Problematic Internet Use", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.38, pp.150-165, 2013
Gedik N., Kiraz E., Özden M., "Design Of A Blended Learning Environment: Considerations And Implementation Issues", AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.29, pp.1-19, 2013 (Link)
Baydaş Ö., Gedik N., Göktaş Y., "Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri Kullanımı: 2005-2011 Yıllarının Karşılaştırılması", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.3, pp.41-54, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Gedik N., Hancı-Karademirci A., Kurşun E., Çağıltay K., "Key Instructional Design Issues In A Cellular Phone-Based Mobile Learning Project", COMPUTERS & EDUCATION, vol.58, pp.1149-1159, 2012 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şendağ S., Gedik N., Caner M. , Toker S., "Mobil Destekli Dil Öğrenmede Podcast Kullanımı: Öğretici Merkezli Yoğun Dinleme ve Mobil Kapsamlı Dinleme ", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1-27, 2019 (Link)
Şendağ S., Gedik N., Caner M. , Toker S., "Mobil-Yoğun-Podcast Dinlemenin İngilizce Öğretmen Adaylarının Dinleme, Konuşma Ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi", EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, cilt.7, ss.94-122, 2017 (Link)
Gedik N., Çetin M., Koca C., "Examining the Experiences of Preschoolers on Programming via Tablet Computers", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.7, ss.193-203, 2017 (Link)
Gedik N., "Examining the conceptualization of instructional technology in Turkey", Contemporary Educational Technology, vol.8, pp.76-98, 2017 (Link)
Şendağ S., Gedik N., "Yükseköğretim Dönüşümünün Eşiğinde Türkiye’De Öğretmen Yetiştirme Sorunları: Bir Model Önerisi", Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, ss.72-91, 2015 (Link)
Gedik N., Kiraz E., Özden M., "The Optimum Blend: Affordances And Challenges Of Blended Learning For Students", Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, cilt.3, ss.102-117, 2012 (Link)
Ertmer P.A., York C.S., Gedik N., "Learning From The Pros: How Experienced Designers Translate Instructional Design Models Into Practice", Educational Technology, vol.49, pp.19-27, 2009
Göktaş Y., Temur Gedik N., Kocaman-Karoğlu A., Çağıltay K., "Öğretim Teknolojileri'Nin Türkiye'Deki Gelişimi: Osmanlı Dönemi", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.81-92, 2009 (Link)
Yıldırım İ., Temur N., Kocaman-Karoğlu A., Göktaş Y., "İyi Bir Öğrenme Yönetimi Sistemi Için Kriter Önerisi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.455-462, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şendağ S., Gedik N., Caner M., "PODCAST DEVELOPMENT FOR ENHANCING LISTENING SKILLS OF PRESERVICE EFL TEACHERS", 3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, TÜRKIYE, , pp.38-39
Şendağ S., Caner M., Gedik N., "Mobile Self-Regulated Podcasting in EFL", Uluslarası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Ankara, TÜRKIYE, , pp.116-116
Şendağ S., Caner M., Gedik N., "Multimodality Effect And English As A Foreign Language (Efl) Listening", 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, , , pp.255-255
Gedik N., Çetin M., Tunc C., "Okul öncesi çocuklarının programlama ile ilgili deneyimlerinin incelenmesi", 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 2014, ss. 118-118
Şendağ S., Gedik N., "Yükseköğretimde dönüşümün eşiğinde Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunları", II. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Proceedings, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Mayıs 2014, pp. 147-147
Gedik N., İlter B., Albayrak Y., "Polisiye İngilizce: Antalya Polisinin Mobil Öğrenme Deneyimleri", Akademik Bilişim, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Şubat 2013, ss. 267- 267
Baydaş Ö., Gedik N., Göktaş Y., "How Do Primary School Teachers Use Ict? ", 4th International Turkish Educational Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2012, pp.402-410
Gedik N., Kiraz E., Özden M., "An exemplary use of design based research methodology", 3rd International Turkish Educational Research Congress, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Mayıs 2011, pp.153-156
Karakuş T., Gedik N., Çağıltay K., "The use and evaluation of studio approach in the design of instructional technologies", Proceedings of 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2010, pp.607-607
Hancı-Karademirci A., Gedik N., Kurşun E., Çağıltay K., "Instructional designers' experiences of a mobile learning application using GPRS and 3G technologies", Proceedings of 4th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2010, pp.1161-1161
York C.S., Ertmer P.A., Gedik N., "Extracting Heuristics From Expert Instructional Designers", Annual Convention of the Association for Educational Communications and Techology Conference, Lousville, ABD, 27-31 Ekim 2009, pp.496-510
Temur Gedik N., Ertmer P.A., Yıldırım İ.S., "Cross-cultural collaborations: Building a community of learners using Internet-based videoconferencing", World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA), Viyana, AVUSTURYA, 30 Haziran - 4 Temmuz 2008, pp.531-531
Ertmer P.A., Temur Gedik N., Richardson J., Yang D., Newby T., "Undergraduate students' perceptions of the value of online discussions: A comparison between education and engineering students", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE), Las Vegas, Nevada, ABD, 3-7 Mart 2008, pp.366-371
Sendurur E., Sendurur P., Temur Gedik N., "Communicational, social, and educational aspects of virtual communities: Potential educational opportunities for in-service teacher training", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (SITE), Las Vegas, Nevada, ABD, 3-7 Mart 2008, pp.3158-3163
Ertmer P.A., Temur Gedik N., Richardson J., Newby T., "Perceived value of online discussions: Perceptions of engineering and education students", Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA), Viyana, AVUSTURYA, 30 Haziran - 4 Temmuz 2008, pp.4679-4687
Temur Gedik N., Kiraz E., Özden M., "A blended learning environment as perceived and experienced by course instructors", 29th Annual Proceedings on the Practice of Educational Communications and Technology (AECT), Dallas, ABD, 10-14 Ekim 2006, vol.2, pp.170-175
Temur Gedik N., Kiraz E., Özden M., "Project development in authentic environments: A case for preservice teachers", Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA), Orlando,Florida, ABD, 10-14 Ekim 2006, pp.1439-1446
Temur Gedik N., Kiraz E., Özden M., "The perceptions and experiences of preservice students in a blended learning environment", 29th Annual Proceedings on the Practice of Educational Communications and Technology (AECT), Dallas, ABD, 10-14 Ekim 2006, vol.2, pp.176-178
Özden M., Temur Gedik N., Kocaman A., "Integrating web into training: An in-service program in Turkey ", Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA), Orlando,Florida, ABD, 26-30 Haziran 2006, pp.109-114
Yıldırım İ., Temur N., Kocaman A., Göktaş Y., "What makes a good LMS: An analytical approach to assessment of LMSs", Proceedings of 5th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET), İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2004, pp.125-130
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gedik N., "Öğretim teknolojilerinde kuramlar", Öğretim Teknolojileri: Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, Şendağ S., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.37-70, 2019 (Link)
Gedik N., "Öğretim tasarımı ve öğretimde mesaj tasarımı: kuramlar ve uygulamalar", Öğretim Teknolojileri: Etkili ve Eğlenceli Öğrenme Deneyimi Tasarım Rehberi, Şendağ S., Ed., Nobel Akademik Yayınları, Ankara, ss.223-263, 2019 (Link)
Gedik N., Şendağ S., "Doğruluk", in: Bilişim Etiği ve Güvenliği, H. Ferhan Odabaşı, Şenay Ozan Leymun, Eds., Nobel Akademik Yayıncılık, 2019
Fiş Erümit S., Gedik N., Göktaş Y., "Türkiye’de öğretim teknolojilerinin gelişimi: 1984-2015 dönemi.", Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Çağıltay K., Göktaş Y., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.57-79, 2016
Gedik N., "Olgubilim (Fenomenoloji)", Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar için Nitel Araştırma Yöntemleri, Özden M.Y., Durdu L., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.37-48, 2016
Gedik N., "Karma Öğrenme Ortamları. ", Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler, Kürşat Ç., Göktaş Y., Ed., PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.495-511-, 2013
Reisoğlu İ., Kocaman-Karoğlu A., Gedik N., Göktaş Y., Çağıltay K., "Öğretim Teknolojilerinin Türkiye Tarihi: 1920–1984 Dönemi", Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler , Çağıltay K., Göktaş Y., Ed., PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.23-39-, 2013
Özden M., Gedik N., Kocaman-Karoğlu A., "A Web-Based Training Experience In Turkey: Cooperation Of University-National Police", in: Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environment, Yang H., Yuen S., Eds., Information Science Reference, PA, pp.400-413-, 2012 (Link)
Gedik N., Göktaş Y., "Öğretmenlik Uygulaması", Aday Öğretmenler için Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. , Demircioğlu İ.H., Ed., Anı Yayıncılık, Ankara, ss.28-39-, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Köroğlu N.G., Gedik N., "How teachers integrate ICT in elementary music lessons. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey, 24-26 Nisan 2014", Sunum, pp.x, 2014
Duman G., Gedik N., "Exploring m-learning readiness of pre-service teachers. 7th International Computer Education and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6-8 Haziran 2013", Sunum, pp.x, 2013
Reisoğlu İ., Gedik N., "Öğretmen Adaylarının Problemli Internet Kullanımlarının Incelenmesi. 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 23-25 Mayıs 2013", Sunum, pp.x, 2013
Gedik N., Göktaş Y., "The current status of K-12 online learning in Turkey. 35th Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 30 October - 3 November 2012, Louisville KY, USA", Sunum, pp.x, 2012
Baydaş Ö., Göktaş Y., Gedik N., "Examining ICT integration in primary schools: Barriers and enablers. 35th Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 30 October - 3 November 2012, Louisville KY, USA", Sunum, pp.x, 2012
Gedik N., Kurşun E., Hancı-Karademirci A., Çağıltay K., "Potentials of mobile learning for high school students: A case with 11th graders. IODL-ICEM (International Open and Distance Learning- International Council for Educational Media) Joint Conference and Media Days, Eskişehir, Turkey, 6-8 Ekim 2010", Sunum, pp.x, 2010
Richardson J., Ertmer P.A., Newby T., Lehman J.D., Sadaf A., Yang D., et al., "Students’ perceptions of various instructional strategies in online discussions. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA) Conference, San Diego, CA, USA, 13-17 Nisan 2009", Sunum, pp.x, 2009
Temur Gedik N., Kiraz E., Özden M.Y., "Enablers and barriers experienced in the implementation of a blended course. Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), New York City, NY, ABD, 24-28 Mart 2008", Sunum, pp.x, 2008
Richardson J., Ertmer P.A., Newby T., Gedik N., Yang D., Sadaf A., et al., "Online discussion question formats: Impact on students’ perceived and actual learning. The 14th Annual Sloan-C International Conference on Online Learning, Orlando, FL, USA, 5-7 Kasım 2008", Sunum, pp.x, 2008
Temur Gedik N., Göktaş Y., "Instructor competencies and beliefs in blended settings. 30th Annual Convention of Association for Educational Computing and Technology (AECT), Los Angeles, CA, ABD, 23-27 Ekim 2007", Sunum, pp.x, 2007
Kocaman A., Temur Gedik N., Göktaş Y., "Potentials of LMS’: Student and instructor perspectives. Teaching & Learning with Technology Conference, West Lafayette, Indiana, ABD, 1-2 Mart 2006", Sunum, pp.x, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi