Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altunbaş S., Gözukara G., Sönmez N.K., Maltaş A.Ş., Kaplan M., "Relationship Between Spectral Reflectance and Plant Nutrient element-Chlorophyll Content in Lettuce (Lactuca Satıva L.) Growing", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3624-3632, 2018 (Abstract)
Sönmez N.K., Slater B., "Measuring Intensity of Tillage and Plant Residue Cover Using Remote Sensing", EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.49, pp.121-135, 2016
Sönmez N.K., Aslan G.E., Kurunç A., "Farklı Tuz Stresi Altındaki Domates Bitkisinin Spektral Yansıma İlişkileri", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.21, pp.585-595, 2015
Sönmez N.K., Onur I., Altunbaş S., "Determining Natural And Cultural Changes Around Wetlands By Means Of Remote Sensing Techniques: A Case Study In Egirdir Lake", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.244-249, 2015
Sönmez N.K., Onur I., "Monitoring Of Land Use And Land Cover Changes By Using Fuzzy Supervised Classification Method: A Case Study Of Antalya, Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment , vol.3, pp.963-967, 2012
Kaman H., Kurunç A., Sönmez N.K., Çetin M., Yetkin Uz B. , Aslan G.E., "Preliminary Investigation Of Seawater Intrusion Into Inland Through Acisu Creek In Antalya, Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.9, pp.612-617, 2011
Kurunç A., Erşahin S., Yetkin Uz B. , Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification Of Nitrate Leaching Hotspots In A Large Area With Contrasting Soil Texture And Management ", Agricultural Water Management, vol.1, pp.1013-1019, 2011
Kaplan M., Sönmez S., Sönmez N.K., Kaya H., "Influence Of Copper And Sulphur Applications On The Growth And Nutrient Contents Of Tomato Plants", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.8, pp.728-732, 2010
Sönmez N.K., Onur I., Sari M., Maktav D., "Monitoring Changes In Land Cover/Use By Corine Methodology Using Aerial Photographs And Ikonos Satellite Images: A Case Study For Kemer, Antalya, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol.7, pp.1771-1778, 2009
Onur I., Maktav D., Sari M., Sönmez N.K., "Change Detection Of Land Cover And Land Use Using Remote Sensing And Gis: A Case Study In Kemer, Turkey", International Journal of Remote Sensing, vol.7, pp.1749-1757, 2009
Sönmez N.K., Sari M., Sönmez S., "Relationship Between Mineral Contents And Canopy Reflectance In Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis L. Osbeck)", Asian Journal of Chemistry, vol.20, pp.4760-4772, 2008
Sönmez N.K., Emekli Y., Sari M., Baştuğ R., "Relationship between spectral reflectance and water stress conditions of Bermuda grass (Cynodon dactylon L.)", NEW ZEALAND JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.51, pp.223-233, 2008
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect Of Soil Copper And Foliar Copper Applications On Macronutrient Contents Of Tomato Plants", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.5372-5384, 2007
Sönmez N.K., Sari M., "Monitoring Land Use Change In The West Mediterranean Region Of Turkey: A Case Study On Antalya-Turkey Coast", Fresenius Environmental Bulletin, vol.11, pp.1325-1330, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect Of Soil Copper And Foliar Copper Applications On Micronutrient Contents Of Tomato Plants", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.3929-3940, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Effect of both soil copper applications and foliar copper application frequencies on macronutrients contents of tomato plants", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.5372-5384, 2007
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "High Level Of Copper Application To Soil And Leaves Reduce The Growth And Yield Of Tomato Plants", Scientia Agricola, vol.63, pp.213-218, 2006
Sari M., Sönmez N.K., Kürklü A., "Determination Of Seasonal Variations In Solar Energy Utilization By The Leaves Of Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis L. Osbeck)", International Journal of Remote Sensing, vol.15, pp.3295-3307, 2005
Sari M., Sönmez N.K., Karaca M., "Relationship Between Chlorophyll Content And Canopy Reflectance In Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis (L.) Osbeck)", Pakistan Journal of.Botany, vol.4, pp.1093-1102, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Selim S., Sönmez N.K., "Route Planning Based on Geographical Information Systems: Idebessoss Ancient City in Lycia, Antalya/TURKEY", Turkish Journal of Forestry, vol.18, pp.302-308, 2017 (Link)
Selim S., Çoşlu M., Sönmez N.K., Karakuş N., "Köyceğiz Gölü ve Dalyan Kanallarında Kıyı Kenar Çizgisinin UA ve CBS Teknikleri ile Belirlenmesi, Alanda Karşılaşılan Sorunlar", Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.20, ss.254-260, 2016 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., "Sığla (Liquidambar orientalis Miller ) Popülasyonları Dağılımının CBS ile Belirlenmesi ve Habitat Kalitesinin Peyzaj Metrikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi; Muğla Köyceğiz Örneği", Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.12, pp.30-38, 2015 (Link)
Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., et al., "Kumluca Ve Finike Yöreleri Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.27, ss.51-59, 2014
Kaman H., Kurunç A., Çetin M., Sönmez N.K., "Elektromanyetik Teknik Kullanılarak Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.61-63, 2012
Sari M., Altunbaş S., Sönmez N.K., "Aksu Araştırma Ve Uygulama Alanının Ideal Arazi Kullanım Planlaması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.61-69, 2010
Sari M., Sönmez N.K., Altunbaş S., "Aksu Araştırma Ve Uygulama İstasyonu Topraklarının Morfolojik, Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, 2009
Sönmez N.K., Sari M., Aksoy E., "Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Ve Toprak Koruma Planının Oluşturulması: Antalya-Altınova Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.11-22, 2007
Sari M., Sönmez N.K., Yıldıran M., "Pamuk Bitkisinin Kantitatif Spektral Özelliklerinin Ve Alansal Dağılımının Uydu Verileri İle Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2007
Sönmez N.K., Sari M., "Use Of Remote Sensing And Geographic Information System Technologıes For The Developing Greenhouse Databases", Journal of Agriculture and Forestry, vol.6, pp.413-420, 2006
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., Uz İ., "Topraktan Yapılan Bakır Uygulamalarının Toprak Ph Sı Ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.151-158, 2006
Sönmez N.K., Sari M., Demirtaş E.I., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Farklı Toprak Derecelendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.425-435, 2005
Sönmez N.K., Sari M., "Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Esasları Ve Uygulama Alanları", Derim, cilt.1, ss.54-68, 2004
Sönmez N.K., Sari M., "Verim Tahmini Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar, Uzaktan Algılama Ve Agrometeorolojik Yöntemler", Derim, cilt.2, ss.5-18, 2004
Sari M., Demirtaş E.I., Sönmez N.K., Altunbaş S., "Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Toprak Derecelendirme Çalışmalarına Yeni Bir Yaklaşım", Derim, cilt.1, ss.19-26, 2003
Sari M., Altunbaş S., Sönmez N.K., Emrahoğlu E.I., "Farklı Fizyografik Üniteler Üzerinde Yeralan Eski Manay Göl Alanı Topraklarının Özellikleri Ve Potansiyel Üretkenlikleri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.7-17, 2003
Sönmez N.K., Sari M., "Uzaktan Algılama Temel Prensipleri Ve Uygulama Alanları", Derim, cilt.2, ss.16-30, 2002
Sönmez N.K., Sari M., "Sayısal Uydu Verileri İle Batı Akdeniz Bölgesinde Buğday Bitkisinin Spektral Özelliklerinin Ve Alansal Dağılımının Belirlenmesi", Turkish Journal of.Agriculture and Forestry, vol.4, pp.929-934, 1999
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Demir N., Sönmez N.K., Akar T., Ünal S., "AUTOMATED MEASUREMENT OF PLANT HEIGHT OF WHEAT GENOTYPES USING A DSM DERIVED FROM UAV IMAGERY", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, Selanik, YUNANISTAN, 5-12 Nisan 2018, pp.XX-XX (Link)
Sönmez N.K., Demir N., Akar T., "AUTOMATED MEASUREMENT OF PLANT HEIGHT OF WHEAT GENOTYPES USING A DSM DERIVED FROM UAV IMAGERY", 2nd International Electronic Conference on Remote Sensing, Selanik, YUNANISTAN, 5-12 Nisan 2018, pp.xx-xx
Gözükara G., Altunbaş S., Maltaş A.Ş., Sönmez N.K., Kaplan M., "Relationship Between Organic Fertilization and Spectral Reflectance in the VNIR region in Lettuce (Lactuca sativa L.) Growing", International Conferance on Agriculture, Forest, Food Scıences and Technologies, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Nisan 2018, pp.500-500
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M., "İnsansız Hava Araçları (İha) İle Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler ", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Kasım 2017, pp.1073-1080
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Alınan Görüntülerin Kalitesini Etkileyen Faktörler", II. International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.675-675
Sönmez N.K., Turkkan H.R., Selim S., "Yıllık Yağışların Yersel Değişimlerinin Jeoistatistiksel Yöntemle Belirlenmesi ve CBS Tabanlı Analizi; Antalya Örneği ", International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.1081-1089
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., "Determination of the ecological connectivity between landscape patches obtained using the knowledge engineer (expert) classification technique ", SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.1-9 (Link)
Selim S., Sönmez N.K., Çoşlu M. , Onur I., "Semi-automatic tree detection from images of unmanned aerial vehicle using object-based image analysis method", SPIE Remote Sensing, Varşova, POLONYA, 11-14 Eylül 2017, pp.9-9
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "GAZİPAŞA-ALANYA BÖLGESİNDE 2004-2016 YILLARI ARASINDAKİ MUZ EKİLİ ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMLERİNİN UA VE CBS İLE BELİRLENMESİ", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2016, cilt.1, ss.650-660 (Link)
Sönmez N.K., Sönmez S., Selçuk H.T., "Spatial Variation of Nitrogen Phosphorus and Potassium Contents of Tomato Solanum Lycopersicum L Plants Grown in Greenhouses Springs in Elmali Antalya Region", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, ,
Sönmez N.K., "Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknikleri Kullanılarak İtfaiye İstasyonlarının Ulaşabilirliğinin Analizi", VI. UZAL-CBS Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.611-618
Koç San D., Sönmez N.K., "Plastic and Glass Greenhouses Detection and Delineation from WORLDVIEW-2 Satellite Imagery", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol.XLI-B7, pp.257-262 (Link)
Coslu M. , Sönmez N.K., Koç San D., "Object-Based Greenhouse Classification from High Resolution Satellite Imagery: a Case Study Antalya-Turkey", XXIII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Prag, CEK CUM., 12-19 Temmuz 2016, vol. XLI-B7, pp.183-187 (Link)
Sönmez N.K., Sönmez S., Turkkan H.R., Selçuk H.T., "Spatial Variation of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Contents of Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Plants Grown in Greenhouses (Springs) in Elmali-Antalya Region", 18th International Conference on Agricultural, Biotechnology, Biological and Biosystems Engineering, Paris, FRANSA, 29-30 Aralık 2016, pp.3456-3456
Sönmez N.K., Selim S., Türkkan H.R., Onur I., "Köyceğiz-Dalyan ÖÇKB Arazi Örtüsü Değişiminin UA ve CBS ile Belirlenmesi ", 1st International Academic Research Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, vol.1, pp.718-724 (Link)
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Yilmaz E., Kaplan M., "Kumluca ve Finike Yöresindeki Turunçgil Bahçelerinin Besin Maddesi İçeriklerinin Uzaysal Dağılımları", Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.213-213
Aslan G.E., Sönmez N.K., "Relationship Between Spectral Reflectance And Different Salt Stres Conditions Of Pepper", 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, KIRGIZISTAN, 1 Ekim 2013 - 3 Ekim 2014, pp.1373-1380
Sönmez N.K., Okturen Asri F., Sönmez S., "Effects Of The Different Levels Of Potassium And Iron Applications To Energy Use Of Tomato Plants", International Conference Plant Growth, Nutrition and Environment Interactions, AVUSTRALYA, 18-21 Şubat 2012
Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., et al., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca And Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271
Yetgin Uz B., Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Spacial Variability Of Nitrate Leaching Variables In Serik Plain (Antalya)", 8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2012, vol.3, pp.113-120
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Effects Of Increasing Level Of Copper And Sulphur Applications On Soil Ph And Nutrient Contents Of Soil", International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, pp.1104-1110
Erşahin S., Kurunç A., Sönmez N.K., Uz B., Kaman H., Uz İ., et al., "Spatial Variation Of Some Physical And Chemical Properties Of Soils In Serik Plain", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.106-115
Kurunç A., Sönmez N.K., Erşahin S., Uz B., Kaman H., Uz İ., et al., "Antalya Köprüçay Sulamasının Tabansuyuna Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi", I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 2010, ss.342-352
Kurunç A., Erşahin S., Uz B., Sönmez N.K., Uz İ., Kaman H., et al., "Identification Of Nitrate Leaching Hot Spots In A Large Area With Contrasting Soil Texture And Management", International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality”, TÜRKIYE, 26-28 May 2010, pp.1013-1019
Sönmez S., Kaplan M., Sönmez N.K., Kaya H., "Farklı Miktarlarda Uygulanan Bakır Sülfat Ve Kükürt Uygulamalarının Toprak Ph'Sı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi", 4.Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, - , cilt.1, ss.827-833
Sari M., Sönmez N.K., Aksoy E., Tunç A.E., "Integration Of Remote Sensing Data With Geographic Information Technologies In Agricultural Land Management: A Case Study Of Antalya", Proc. 6th Int. Symposium Agro Environ, Kuşadası, TÜRKIYE, 24 Nisan -1 Mayıs2008, vol.1, pp.236-243
Sönmez N.K., Aydemir S., Çullu M.A., Sari M., "Determination Of Soil Salinity By Using Geographic Information System (Gis) And Remote Sensing Techniques", International Soil Meeting (ISM) on Soils Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology, TÜRKIYE, 2006, vol.1, pp.361-368
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aslan N., Koç San D., Sönmez N.K., Çoşlu M. , "Landsat-8 Ve Sentinel-2a Uydu Görüntülerinin Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Sınıflandırma Performanslarının Karşılaştırılması", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.65-70, 2017
Sönmez N.K., Çoşlu M., Selim S., "Farklı Çözünürlüklerdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) Görüntülerinin Nesne Tabanlı Sınıflandırma Sonuçlarına Etkileri", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları , Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed.,, Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.57-64, 2017
Çoşlu M. , Sönmez N.K., Koç San D., Aslan N., "Sentinel-2a Görüntülerinden Nesne Tabanlı Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü Haritalamasında Makine Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi", Fen, Matematik, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırmaları, Çiftçi, N., Kara, Y., Yalçınkaya, İ., Şahin, M., Ağaçayak, T., Ed., Ed., Çizgi Kitabevi Yayınları, Antalya, ss.71-76, 2017
Çoşlu M. , Selim S., Sönmez N.K., Koç San D., "Network Analysis; Accessibility to Hospitals with Remote sensing and Geographic Information Systems Techniques: A Case Study of Konyaaltı, Antalya-Turkey", in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal AK, Ramiz Arabacı, Recep EFE, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.640-647, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi