Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şeren N., Doğru M., "4.Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Konularına Yönelik Zihinsel Modelleri", Anadolu Öğretmen Dergisi, cilt.2, ss.19-34, 2018
Doğru M., Şeren N., Koçulu A., "Sınıf Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımına İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) , vol.4, pp.464-472, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şeren N., Özkara Y., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ödüllü Çocuk Kitaplarını Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.175-176
Şeren N., Kutluca Canbulat A.N., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özetleme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", V. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), ANTALYA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-1
Şeren N., "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.430-431
İnceçam B., Şeren N., Özden M., "Investigation of the Relationship Between Academic Procrastination and Academic Dishonesty Tendency of Pre-Service Teachers: The Case of Dumlupınar University", 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), SEVILLA, ISPANYA, 16-18 Kasım 2017, pp.7691-7700
Doğru M., Şeren N., Koçulu A. , "An Investigation About Primary School Teachers' Self Efficacy Perception Related To Technology Use From The Point of Variables", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASEAD), ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, pp.56-56 (Link)
Şeren N., Doğru M., "The Determination of Mental Models of 4th Grade Students on Scientific Subjects", Eurasian Conference on Language & Social Sciences (ECLSS), ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.80-80 (Link)
Şeren N., "Mesleğine Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 15.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS), MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.122-122
Şeren N., "An Interdisciplinary Project ın The Context Of Intercultural Sensitivity: "Art and Geometry"", Pedagogical Action for a European Dimension in Educator's Induction Approaches (PAEDEIA), ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2015, pp.93-93
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi