Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Örtüaltında Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Gerçek Su Tüketimlerinin Etc ve Bitki Katsayılarının Kc Belirlenmesi", BAP Diğer, FDK-2018-4163, Yönetici, 2018
"Antalyada Lizimetre Koşullarında Yetiştirilen Kinoa Bitkisinin Su-Verim İlişkileri Bitki Su Tüketimi ve Farklı Gelişme Dönemleri İçin Bitki Katsayılarının Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2365, Yönetici, 2018
"Örtüaltında Yetiştirilen Bazı Bitkilerin Gerçek Su Tüketimlerinin (ETc) ve Bitki Katsayılarının (Kc) Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117O071, Yönetici, Devam Ediyor
"Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Greyfurtta Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Verim ve Kalite Kriterlerine Etkisinin Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/TSKAD/16/A3/P02/07, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Lizimetre Koşullarında Yetiştirilen Susamda Bitki Su Tüketimi, Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 2013.02.0121.020, Yönetici, 2017
"TAGEM-Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kurak Koşullar Altında Verim ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/10/AR-GE/25, Araştırmacı, 2013
"Antalya Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Narın Sulama Programının Oluşturulması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/TSKAD/09/A13/P02/01 , Araştırmacı, 2016
"Antalya İli Kumluca İlçesindeki Seraların Teknik ve Yapısal Yönden İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2005.02.0121.022, Yönetici, 2007
"Tuzlu ve Yüksek Taban Suyu Koşullarında Bitki Katsayılarının ve Toprak Profilindeki Tuz Dinamiğinin İncelenmesi ", TÜBITAK Projesi, TOVAG-1040233, Araştırmacı, 2007
"Antalya Koşullarında Çim Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin (CWSI) Değerlendirilmesi ve Sulama Programlaması Amacıyla İnfrared Termometre Tekniğinden Yararlanma Olanakları", BAP Y.Lisans, 2003.02.0121.008, Yönetici, 2005
"Antalya Yöresinde Çim Bitkisi Kıyas Bitki Su Tüketimini Veren Bazı Amprik Eşitliklerin Tarla ve Mini Lizimetre Koşullarında Kalibrasyonu Üzerine Bir Araştırma", BAP Y.Lisans, 99.02.0121.22, Yönetici, 2001
"Damla Sulama Yöntemiyle Sulanan Glayöl Bitkisinde Farklı Su Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 1999-08, Yönetici, 2001
"Antalya Koşullarında Çim Bitkisinde Uygulanan Farklı Sulama Düzeylerinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 98.01.0121.18, Yönetici, 2001
"Antalya’da Güneş Enerjisi Kazanımı Açısından En Uygun Sera Yönünün Simulasyon Yöntemi ile Belirlenmesi ", BAP Y.Lisans, 1995-3, Yönetici, 1996
"Toprak Suyu Potansiyeli ve Bitki Su Stresi İndeksi Değerlerinin Mısır Bitkisi Su Stresinin İzlenmesi ve Sulama Zamanının Saptanmasında Kullanılması", BAP Y.Lisans, 1995-04, Yönetici, 1996
"İnfrared Termometre Tekniğinin Pamuk Bitkisinde Su Stresinin Değerlendirilmesi ve Sulama Zamanının Belirlenmesinde Kullanılması", BAP Y.Lisans, 1994-04, Yönetici, 1995
"Kısıntılı Sulama Koşullarında Pamuk Su-Verim Fonksiyonları", BAP Doktora, 1983-07, Araştırmacı, 1987
"Asmalarda Değişik Sulama Yöntemlerinin Verim ve Kaliteye Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1993-2, Araştırmacı, 1995
"Farklı Su ve Azotlu Gübre Düzeylerinin Sera Patlıcanında Verim, Kalite ve Su Tüketimine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 1992-02, Yönetici, 1994
"Sera Koşullarında Karık ve Malç Uygulamalı Damla Sulama Yöntemleri ile Fungusid Kullanımının Hıyar Mildiyösü Gelişimine Etkisi", BAP Diğer, 1991-1, Araştırmacı, 1993
"Çukurova’da Yağmurlama Yöntemi İle Sulanan Soyada ET-Verim İlişkileri ", TÜBITAK Projesi, TOAG 551, Araştırmacı, 1989
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi