Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gökçeoğlu Balci Ş., "Koruma mı Dışlama mı? Çalışma Mevzuatımızda Kadını Koruyucu Kimi Hükümlerin Kadın İstihdamı ve AB Normları Açısınıdan Değerlendirilmesi", Çalışma ve Toplum, cilt.2017/3, ss.1263-1298, 2017
Gökçeoğlu Balci Ş., "Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin Kararları Işığında Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanmadan Korunma Hakkı", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.118, ss.243-265, 2013
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gökçeoğlu Balci Ş., "Sosyal Güvenlik Hakkı Açısından Yaşlı Bakımı", Oniki Levha, İSTANBUL, 2017
Gökçeoğlu Balci Ş., "Sosyal Yardımların Hak Niteliği ve Dava Edilebilirliği", Sosyal Hizmet ve Öteki, Akkuş P. / Aktükün Başpınar Ö., Ed., Bağlam, İstanbul, ss.97-112, 2016
Gökçeoğlu Balci Ş., "Robinson Crusoe'da Sosyal Hukukun Tarihsel Temellerinin İzini Sürmek", Edebiyat, Hukuk ve Sair Tuhaflıklar, Akal C.B./ Tosun Y., Ed., Dost, Ankara, ss.219-235, 2015
Gökçeoğlu Balci Ş., "Çalışma Hakkını Yeniden Düşünmek", Prof. Dr. Ali Güzel'e Armağan, Doç. Dr. Talat CANBOLAT, Ed., Beta Yayınevi, İstanbul, ss.285-303-, 2010
Gökçeoğlu Balci Ş., "Tutunamayanlar Ve Hukuk", Dost Kitaevi, ANKARA, 2007
Gökçeoğlu Balci Ş., "Türk İş ve Sosyal GÜvenlik Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı", İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi, Dereli B., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.109-126, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi