Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Asparagus lycicus (Likya Kuşkonmazı) Türünde Bulunan Asparajin Etken Maddesinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi ile Tayini İçin Metot Optimizasyonu, Validasyonu ve Asparagus lycicus Bitkisinin Fitokimyasal Karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2018-3119, Yönetici, 2019
"Daphne Sericea L ve Daphne Gnidiodies L Bitki Türlerinde Bulunan Majör Fenolik Bileşenin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Tayini için Metot Optimizasyonunun ve Validasyonunun Gerçekleştirilmesi ve Bitkilerin Farklı Gelişim Dönemlerinde Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, FYL-2018-4073, Yönetici, Devam Ediyor
"Yağların, Petrol Ürünlerinin ve Organik Çözgenlerin Etkili Bir Şekilde Absorpsiyonu İçin Esnek, Sıkıştırılabilir, Süperhidrofobik ve Süperoleofilik Grafen Takviyeli Sünger Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3931, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Synthesis of magnetic oxidized multiwalled carbon nanotubeKcarrageenanFe3O4 nanocomposite adsorbent and its application in cationic Methylene Blue dye adsorption Removal of triphenylmethane and reactive azo dyes ... Effects of montmorillonite on properties ", BAP Diğer, FYD-2017-3016, Araştırmacı, 2019
"Fotopolimerizasyon tekniği ile jelatin bazlı hidrojel sistemlerinin geliştirilmesi ve elektriksel aktivitelerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2463, Yönetici, 2018
"Gıda takviyesi tabletlerinde bulunan glukozamin etken maddesinin yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile tayini için metot optimizasyonu ve validasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2016-1659, Yönetici, 2018
"Adsorptive removal of triarylmethane dye Basic Red 9 from aqueous solution by sepiolite as effective and lowcost adsorbentDetermination of adsorptive properties of expanded vermiculite for the removal of C.I. Basic Red 9 from aqueous solution Kinetic isotherm and thermodynamic studies", BAP Diğer, FYD-2016-2021, Yönetici, 2018
"Yayın Süreklilik Desteği", BAP Diğer, FYS-2016-2020, Yönetici, 2017
"Sulu Çözeltiden Boyarmadde Giderimi İçin Elektroeğirme Tekniği Kullanılarak Yeni Siklodekstrin Bazlı Kompozit Nanoliflerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-2062, Araştırmacı, 2018
"İnsan Kanı Serumunda Karvedilol İlaç Etken Maddesinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi HPLC Yöntemi ile Tayini İçin Metot Optimizasyonu ve Validasyonu", BAP Y.Lisans, FYL-2015-417, Yönetici, 2017
"Development of a simple rapid accurate and sensitive method for carvediol analysis in human blood serum by reversed phasehigh performance liquid chromatography with diode array detector", BAP Diğer, FYD-2018-4444, Yönetici, 2017
"Antifungal Özelliğe Sahip Kontrollü İlaç Salımı Gösteren ve Sıcaklığa Duyarlı Kitosan / Karboksimetil Selüloz / Skleroglukan Hidrojellerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu", BAP Doktora, FDK-2015-840, Yönetici, 2018
"Kontrollü İlaç Salımı Gösteren Montmorillonit İçerikli Agar / K-Karagenan Hidrojel Yara Örtüsü Hazırlanması ve Karakterizasyonu ", BAP Doktora, FDK-2015-398, Yönetici, 2018
"Magnetik Özellikli Çok Duvarlı Karbon Nanotüp/?-Karagenan Kompozit Materyalinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Sulardan Boyar Madde Gideriminde Kullanılması", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0115.005, Araştırmacı, 2015
"Antimikrobiyal Özellikli Kontrollü Salınım Gösteren Metil Selüloz / Montmorillonit / Karvakrol Nanokompozit Filmlerin Fiziksel, Mekaniksel, Bariyer ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0115.006 , Yönetici, 2015
"İnsan Serum Albumin ve İnsan Hemoglobin Proteinleri ile 5-Azasitidin ve Tramadol Hidroklorür İlaçları Arasındaki Etkileşimlerin Spektroskopik Metotlarla İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.020, Yönetici, 2012
"Spektroflorimetrik Metotla İnsan Serum Albumin Proteini ile Neohesperidin Dihidrokalkon ve Maprotilin Hidroklorür Arasındaki Etkileşimlerin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.017, Yönetici, 2012
"İnsan Serum Albumin Proteini ile Diklorprop, Karbofuran, Deiquat ve Amitrol Arasındaki Etkileşimlerin Spektroskopik Metotlarla İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2011.02.0121.016, Yönetici, 2013
"Fenton Prosesi Yardımıyla Azo Grubu İçeren Asidik Boya Çözeltilerinin Degradasyonunun İncelenmesi", BAP Y.Lisans, 2010.02.0121.014, Yönetici, 2012
"Bazı İlaçlar (Metoprolol, Klorokuin, Fenelzin Sülfat ve Guaifenesin) ile İnsan Serum Albumin ve İnsan Hemoglobin Proteinleri Arasındaki Etkileşimler Üzerine Spektroflorimetrik Çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, 2010.01.0105.003, Yönetici, 2012
"Sepiyolit Dispersiyonlarının Reolojik ve Elektrokinetik Özellikleri Üzerinde Anyonik ve Noniyonik Polimerlerin Etkisi", BAP Y.Lisans, 2007.02.0121.006, Yönetici, 2009
"Aktif Antimikrobiyal Selüloz Filmlerden Karvakrol’ün Salınım Hızının Belirlenmesi ve Kontrollü Salınım Gösteren Aktif Antimikrobiyal Nanokompozit Filmlerin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2006.01.0105.002, Yönetici, 2009
"Bazı Elektrolit ve Polimer Çözeltilerinde Killerin Elektrokinetik ve Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG-HD/177 (106T432), Yönetici, 2007
"Yenebilir filmlerle kaplanmış gıdalarda C-vitamini azalışının Spektrofotometrik yöntemle takibi", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-3079, Araştırmacı, 2004
"Yenebilir filmlerin yapımı, özelliklerinin incelenmesi ve gıdalara uygulanması", TÜBITAK Projesi, TOGTAG-1470, Araştırmacı, 1998
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi