Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Benliay A., Yilmaz T., Olgun R., Ak M.K., "NDVI indicated changes in vegetation and their relations to climatic comfort factors in Demre-Akcay Sub basin, Turkey", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, vol.41, pp.344-350, 2020
Olgun R., Yilmaz T., "DETERMINATION OF ECOLOGICALLY SUITABLE SETTLEMENT AREAS BY USING GIS BASED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING ANALYSIS: THE CASE OF NIGDE PROVINCE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.3768-3777, 2019
Olgun R., Yilmaz T., "A'WOT METHOD IN DETERMINATION OF SUSTAINABLE STRATEGIC OBJECTIVES TOWARDS OPEN GREEN AREAS IN THE MEDIUM SIZED CITIES: THE CASE OF NIGDE, TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.5188-5194, 2019
Yilmaz T., Olgun R., "Investigation of the differences between factors affecting vandalism in urban green areas", INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT, vol.25, pp.618-625, 2016
Yilmaz T., Şavkli F., "Effects Of The Use Of Water Features In Antalya Urban Parks", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.15, pp.1603-1609, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Olgun R., Yilmaz T., "Kentsel yeşil alan varlığının Niğde kenti örneğinde değerlendirilmesi ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.11-20, 2019
Olgun R., Yilmaz T., "İmar Planlarının Peyzaj Ekolojisi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Niğde Kenti Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, no.3, ss.770-779, 2019 (Link)
Yilmaz T., Olgun R., Türk S. , "Parkların Bitkisel Tasarımında Yenilebilir Türlerin Kullanımı Üzerine Kullanıcı Görüşlerinin Antalya-Konyaaltı Örneğinde Araştırılması ", Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.42-48, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Olgun R., Yilmaz T., Adan E. , "A Research on Opinions about Vandalism of University Students: The Case Study of Akdeniz University", Inonu University Journal of Art and Design, vol.7, pp.36-48, 2017 (Link)
Yilmaz T., Olgun R., Şavkli F., "Yaşlı Bireylerin Park Kullanım Tercihleri Üzerine Bir Çalışma", İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ, no.14, pp.1-10, 2016 (Link)
Yilmaz T., Şavkli F., Durdu S., Görgülü B., "Evaluation of Fitness Equipment in Parks: Case of Antalya City", The Pharmaceutical and Chemical Journal, vol.2016, no.2, pp.105-110, 2016 (Link)
Olgun R., Yilmaz T., "Kentsel Yeşil Alanlarda Vandalizm ve Olası Tasarım Çözümleri: Antalya Kenti Örneği", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.27-39, 2015
Olgun R., Yilmaz T., "Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Tasarım Aşamaları", Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.48-59, 2014
Olgun R., Yilmaz T., "Preservation Of Aizanoi Ancient City Within The Scope Of Landscape Planning And Improvement Of It’S Tourism Potential ", Artium Journal, cilt.2, ss.122-133, 2014 (Link)
Yilmaz T., Olgun R., Şavkli F., Öter B., "Kentsel Yeşil Alanlarda Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Engelsiz Rota Belirlenmesi: Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneği", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.4, pp.1-14, 2014 (Link)
Yilmaz T., Şavkli F., Olgun R., Özdamarlar E., "Aydınlatmanın Park Kullanım Tercihlerine Etkileri", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.4, pp.15-20, 2014 (Link)
Yilmaz T., Yılmaz B. , Atik A., Aslan F., "Evaluation Of The Relationship Between The Characteristics Of Park Visitors, Their Expectations From Parks And Use Preference: The Sample Of Malatya City, Turkey", Journal of Food, Agriculture & Environment, vol.12, pp.1001-1009, 2014
Şavklı F., Yilmaz T., Arun Ö., "Su Öğelerinin Ekolojik Tasarımında Derinlik Faktörü, Antalya Kenti Örneği", Bijoloji Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.53-56, 2014
"A Study On The Accessibility Of Parks: The Case Study Of The Kızılelma Park, Nigde", Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, vol.15, pp.48-63, 2014 (Link)
"Suffıcıeny Of Urban Space Desıgns For Wheelchaır Users: Antalya Isıklar Street Case", International Refereed Journal Of Architecture and Design , vol.1, pp.1-12, 2014 (Link)
Yilmaz T., Gökçe D., "Parkların Engelli Bireylerin Serbest Dolaşımı Açısından Erişilebilirliğinin Irdelenmesi, Antalya Atatürk Kültür Parkı Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.21-30, 2014
Yildirim E., Yilmaz T., Benliay A., "Peyzaj Planlamada Akarsu Ekolojisinin Önemi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.6, ss.51-54, 2013
Şavkli F., Yilmaz T., "Kent Meydanı Kullanım Nedenlerinin Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneğinde Irdelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, cilt.14, ss.138-142, 2013 (Link) (Özet)
Yilmaz T., Şavkli F., Yildirim E., "İklime Bağlı Tasarım Olanaklarının Sıcak İklim Koşullarında İrdelenmesi, Antalya Cumhuriyet Meydanı Örneği", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.6, ss.42-45, 2013
Yilmaz T., Zırhlıoğlu B., Olgun R., "Üniversite Yerleşke Alanlarında Su Kullanımlarının İncelenmesi, Akdeniz Üniversitesi Örneği", İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, cilt.3, ss.13-21, 2013
Şavklı F., Yilmaz T., "Evaluation Of Water Supply Possibilities For Water Structures İn Urban Squares According To User Preferences", Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, ss.467-476, 2013
Yilmaz T., Gökçe D., Atik A., Yılmaz B. , "Determination of Handicapped People’s Preference for the Use of Urban Parks in Antalya", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.11, pp.2295-2301, 2013
Yilmaz T., Gökçe D., Şavkli F., Çeşmeci S., ". Engellilerin Üniversite Kampüslerinde Ortak Mekanları Kullanabilmeleri Üzerine Bir Araştırma Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi Örneği", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.01-10, 2012
Yilmaz T., "Yerel Yönetimlere Açık Çağrı, Engellilere Park Yapmayın", Peyzaj Life Dergisi, ss.10-11, 2012
Yilmaz T., Yazıcıoğlu I., Şavkli F., "Ticari Tanıtım Tabelalarının Alışveriş Tercihleri Ve Cadde Peyzajı Algısı Üzerine Etkileri: Antalya Güllük Caddesi Örneği", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.15-25, 2012
Yilmaz T., "Vadilerde Fiziki Yapıya Bağlı Bitkilendirme Olanakları - Ankara Büyükesat Vadisi Örneği", Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.59-70, 2009
Yilmaz T., Çakcı I., "Kentsel Tasarım Kapsamında Kent Meydanları: Konyaaltı Kent Meydanı Fikir Projesi", Peyzaj Mimarlığı Dergisi, ss.8-13, 2009
Yilmaz T., Memlük Y. , "Vadilerde Rüzgar Ve Güneş Hareketlerine Bağlı Planlama Ve Tasarım Olanakları, Ankara Büyükesat Vadisi Örneği", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.193-204, 2008
Yilmaz T., Güngör S., "Islak Alanlarda Rekreatif Olanaklar Ve Stratejiler", Kırsal Çevre Yıllığı 2004, ss.92-101, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atik M., Ortaçeşme V., Yilmaz T., Scherzer C., Fischer W., Goossens S. , et al.,""Evolution of landscape architecture education-celebrating its 50th anniversary in Turkey", ECLAS Conference 2019 , Ås , NORVEÇ, 16-17 Eylül 2019, vol.1, no.1, pp.161-162
Atik M., Ortaçeşme V., Yilmaz T., Scherzer C., Fischer W., Goossens S., et al.,"CultureScape Project – Landscape design in international and intercultural learning environment: Dresden, Elbe-Roeder Triangle Case", ECLAS and UNISCAPE Annual Conference 2019, Aas, NORVEÇ, 16-17 Eylül 2019, pp.206-207
Arun Ö., İnalhan G., Yilmaz T., "YAŞ DOSTU ÇEVRELER YARATMAK", SENEX: III. LİSANSÜSTÜ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2019, ss.45-45
Ak M.K., Yilmaz T., Kondakçi F., "Engelli Konforu Bağlamında İstanbul Avrupa Yakası Engelli Parklarının İrdelenmesi", Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı-Peyzaj Politikaları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Kasım 2017, ss.274-285
Olgun R., Yilmaz T., Şavkli F., "Parklardaki oyun elemanlarinda çocuk güvenliği", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.4799-4806
Şavkli F., Yilmaz T., Olgun R., İnal R., "Yaşlı dostu parklar ", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.4814-4820 (Link) (Özet) (Abstract)
Goossens S., Ortaçeşme V., Ghekiere P., Atik M., Yilmaz T., Scherzer C. , Fischer W. , Uslu A., Yılmaz O. , "Transformation Of Brussels'S Urban Cultural Landscapes In The Case Of Maalbek Valley: New Design Concepts", The Fifth International Urban Cultural Landscapes, Tahran, IRAN, 17-20 Kasım 2014, pp.1-13
Yilmaz T., Olgun R., "Impact Of Vandalism On Sustainability Of Equipment Elements", GreInSus 2014, İZMİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, pp.136-142
Olgun R., Yilmaz T., "Kentsel Donatı Elemanlarında Antropometri Ve Antalya Örneğinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, BALIKESİR, TÜRKİYE, 27-29 Eylül 2013, ss.230-240
Yilmaz T., Olgun R., Kaplan M.Y., "Engellilere Yönelik Bitkisel Tasarım Olanakları", Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi, ADANA, TÜRKİYE, 14-17 Kasım 2013, ss.1146-1150
Yilmaz T., "The Five Senses In Playground Design In The Mediterranean Region Of Turkey", ISTEC 2013, ITALYA, 26-28 June 2013, pp.123-126
Yilmaz T., Gökçe D., "Kentsel Açık Ve Yeşil Alanların Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamı Açısından Önemi", Engelsiz Turizm Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 27 Temmuz 2012, ss.31-40
Atik M., Ortaçeşme V., Yilmaz T., Ghekiere P., Goossens S., Scherzer C., Wischer W., Yılmaz O., Uslu A., "How International Teaching Adds To International And Intercultural Learning In Landscape Design – Culturescape Project In Rural Turkish Mediterranean Adrasan, Antalya", Eclas 2012 Conference “The Power of Landscape” , POLONYA, 19-22 September 2012, pp.420-423
Benliay A., Yilmaz T., Oktay H.E., "The Use Of Arcgis Applications For Analysis And Representation Of Terrains: The Case Study Of Alakır River Basin", Digital Landscape Architecture 2011 Conference, ALMANYA, 26-28 May 2011, pp.215-219
Benliay A., Yilmaz T., Oktay H.E., "Anlamın Peyzaj Tasarımındaki Yeri", Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi-Açılımlar, AYDIN, TÜRKİYE, 21-24 Ekim 2010, ss.401-409
Ortaçeşme V., Erdoğan R., Yilmaz T., "Tourism And Changing Regional Landscapes In Antalya, Turkey", ECLAS Conference 2008: New Landscapes, New Lives, New Challenges in Landscape Planning, Design and Management, ISVEÇ, 11-14 Eylül 2008, pp.117-123
Özyavuz M., Yilmaz T., "Engelliler İçin Dış Mekan Tasarım Özellikleri", Trafik ve Yol Güvenliği 3. Ulusal Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 6 Mayıs 2005, ss.397-403
Yilmaz T., Yetim L. , "Kent Ormanlarının Kent Sağlığı Yönünden Önemi Üzerine Bir Araştırma", 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 9-11 Nisan 2004, ss.438-448
Yilmaz T., "Ankara’Nın Doğal Yapısı Ve Doğal Kaynaklar, Ekolojik Planlama, Sorunlar", TMMOB MMO Ankara’da Kentleşme Ve Yerel Yönetimler Sempozyumu , ANKARA, TÜRKİYE, 22-23 Haziran 2001, ss.58-62
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Olgun R., Yilmaz T., "KENTLERİN PLANLANMASINA YÖNELİK YEŞİL ALAN SİSTEM YAKLAŞIMLARI", FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI , Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi, KONYA, ss.206-2013, 2017 (Link)
Yilmaz T., "Age Friendly Landscape Design", in: Sustainable Landscape Planning and Design, Özyavuz, M., Eds., Peter Lang, Frankfurt, pp.399-408, 2017
Yilmaz T., Olgun R., Şavkli F., Akbulut Z. , "Accessibility of Historical Cities by Individuals Using Wheel Chair: The Case of Antalya Old Town (Kaleiçi)", in: Current Trends in Science and Landscape Management , Efe, R., Zencirkıran, M., Wendt, J.A., Tumsavas, Z., Unal, H., Brisova, B., Eds., Sofia St. Kliment Ohridski University Press , SOFIA, pp.637-643, 2017
Olgun R., Yilmaz T., "TÜRKİYE'DE KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLANMASINA YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR", FEN, MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE DOĞA ARAŞTIRMALARI , Çiftçi N., Kara Y., Yalçınkaya İ., Şahin M., Ağaçayak, T., Ed., Çizgi Kitabevi, KONYA, ss.181-189, 2017 (Link)
Atik M., Ortaçeşme V., Yilmaz T., Goossens S., Ghekiere P., Yılmaz O., et al., "Brussels' Urban Cultural Landscapes: New Design Concepts by International Students", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, R. Efe, İ. Cürebal, A. Gad, B. Toth, Eds., St.Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.523-534, 2016
Atik M., Ortaçeşme V., Yilmaz T., Scherzer C., Fischer W. , Ghekiere P., et al.,"Design for Sustainable Landscapes in an Intercultural Environment; A Joint Project in Adrasan, Antalya, Turkey. ", in: Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present, R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakan, M., Arslan, Eds., St.Kliment Ohridski University Press, , SOFYA, pp.297-309, 2015 (Link)
Kiliç M., Günay B., Erdoğan M., Yilmaz T., Kaplan Y., "Trafikte Yaya Önceliği", Yazar Ofset, ANTALYA, 2013
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Ortaçeşme V., Yilmaz T., Çelebi Karakök M.E., "İnceboğaz Yarımadası Bilirkişi Raporu", Antalya 4. İdare Mahkemesi, 14 Sayfa, Antalya, Mayıs, 2016
Ortaçeşme V., Yilmaz T., Çelebi Karakök M.E., "Kaputaş Plajı Bilirkişi Raporu", Antalya 4. İdare Mahkemesi, 14 Sayfa, Antalya, Mayıs, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi