Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Embriyo Kurtarma Yardımıyla Kışlık Sentetik Tetraploid Arpa Hordeum vulgare L x Siyez Triticum monococum L Melezlerinin Elde Edilmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3472, Araştırmacı, 2020
"Buğdayda Puccinia Striiformis F. Sp. Tritici Irklarının Moleküler Tanımlanması ve Sarı Pasa Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Piramitlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Türkiye ve azerbaycan kökenli kavuzlu buğdayların genetik yakınlıklarının belirlenmesi ve besin içeriği yüksek genotiplerin geliştirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, 2140401, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye kökenli Sorgum yerel çeşitlerinin morfolojik ve moleküler tanımlanması ve ıslahta kullanılması", TÜBITAK Projesi, 1130296, Araştırmacı, 2017
"Anadolu TAE Arpa Genetik Kaynaklarının Morfofizyolojik, Agronomik, Biyokimyasal ve Moleküler Karakterizasyonu ve Arpa Islahında Kullanılması ", TÜBITAK Projesi, 104O266, Yönetici, 2008
"Maltlık Arpa Geliştirme Projesi ", TÜBITAK Projesi, 105G083, Yönetici, 2008
"Mapping of Adaptation of Barley to Drought Environment ", AB Çerçeve Programı Projesi, ICA3-CT-2002-10026 , Koordinatör, 2006
"Türkiye Tescilli Arpa Çeşitlerinin Hordein Elektroforegramlarının belirlenmesi ve bunların Malt Kalitesi ile İlişkilendirilmesi ", TÜBITAK Projesi, TOGTAG 2613, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi