Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arseven T., "Hüseyin Su'nun Gömleği Yırtık Kırmızı Gül Adlı Öyküsünde Varlık ve Yokluk", Turkish Studies, vol.14, pp.33-43, 2019
Arseven T., "Odgurmış'ta Kanaat/Akıbet İkilemi ", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.233-251, 2019
Arseven T., "Sosyal Gösterim Modeli Üzerinden Bağrıyanık Ömer Adlı Romanı Okuma Denemesi", Folklor/Edebiyat, vol.25, no.2019/4, pp.775-787, 2019
Arseven T., "Metin Turan'ın Şiirlerinde Toplum", Folklor/Edebiyat, vol.25, no.2019/4, pp.179-194, 2019
Arseven T., "Bir Nafaka Hesap Defterinden 1974 Kuşağı Şiirine ", Turnalar, vol.21, pp.22-27, 2019
Arseven T., "Fakir Baykurt'un Tırpan Adlı Romanının Simgesel Şiddet Açısından İncelenmesi", Folklor/Edebiyat, vol.24, pp.81-91, 2018
Arseven T., "Zafer Hanım ve Aşk-ı Vatan'ın Türk Edebiyatındaki Yeri", TEKE, vol.7, pp.902-910, 2018 (Link)
Arseven T., "Yaşar Kemal'in "Yılanı Öldürseler" Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme", Folklor/Edebiyat, vol.24, pp.57-65, 2018
Arseven T., "Kurgudan Gerçeğe Osman Nevres", TEKE, pp.2473-2482, 2017 (Link)
Arseven T., "Türk Harf Devriminin Kültürel Temelleri", Folklor/Edebiyat, vol.23, no.2017/2, pp.167-182, 2017
Arseven T., "Modern Anlatıda Geleneğin İzleri ve "Bin Beyaz Turna"", Folklor'Edebiyat, vol.22, pp...-.., 2016
Arseven T., "Güzay'ın Bin Dilek Ağacı'nda Geleneğin İzleri", Folklor/Edebiyat, vol.22, pp..-., 2016
Arseven T., "Ziya'ya Mektuplar'da Şiir ve Musiki", Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.1701-1716, 2016 (Link)
Arseven T., "Resmin Edebiyattaki Gölgesi Pentimento", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.VI, pp.63-72, 2016 (Link)
Arseven T., "Sedat Veyis Örnek'In Öykücülüğü", Folklor/Edebiyat, vol.21, pp.349-367, 2015
Arseven T., "Kültürel Etkileşim Bağlamında Otuz Beş Yaş Şiiri", Frankofoni, pp.95-108, 2015
Arseven T., "Estetik Etkinlikte Yazar-Kahraman İlişkisi Bağlamında O Topraklar Bizimdi Adlı Romanın Analizi", Folklor/Edebiyat, vol.19, pp.8-13, 2013
Arseven T., "İzzet Sarayliç'In Şiirlerinde İnsan", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.3-6, 2012
Arseven T., "Kassandra Damgasi'nda Kronotop Kavrami", Erdem, pp.47-62, 2012
Arseven T., "Meşa Selimoviç'In Derviş Ve Ölüm Adlı Romanında Ölüm Olgusu", Folklor/Edebiyat, pp.145-156, 2011
Arseven T., "Bir Ressama Şiir Dizisi", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.21-24, 2011
Arseven T., "Türk Edebiyatında Oğuz Atay", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.29-35, 2010
Arseven T., "Türk Edebiyatında Necati Tosuner", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.38-42, 2010
Arseven T., "Elif Şafak'In Siyah Süt Adlı Romanında Alkarısı/Albasması İnanışı", Folklor/Edebiyat, pp.53-64, 2010
Arseven T., "Türk Romanında Attila İlhan", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.34-39, 2010
Arseven T., "Benlikten Kaçışın Öyküsü: Abdullah Efendi'Nin Rüyaları", Folklor/Edebiyat, pp.105-120, 2010
Arseven T., "Memduh Şevket Esendal'In Romanlarında Kadınlar", Kadın/Woman 2000, vol.9, pp.51-67, 2010
Arseven T., "Edebiyat Bir Bütündür", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.21-., 2009
Arseven T., "Hasan Mercan'In Karpuzlar Adlı Öyküsünün Çözümlemesi", Balkan Aydınları Aktüel Kültür Sanat, pp.12-., 2009
Arseven T., "Anlam Çerçevesi Açısından Olvido", Folklor/Edebiyat, pp.69-80, 2009
Arseven T., "İki Âriza", Hece -Mehmet Akif Özel Sayısı, ss.408-., 2008
Arseven T., "İki Roman, İki Bakış, Bir Siyasi Olay: Bir Gün Tek Başına Ve İzmir'In İçinde Adlı Romanlarda 27 Mayıs İhtilali", Milli Eğitim, ss.293-., 2006
Arseven T., "Mesaj Açısından Çocuk Kitapları", Hece Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, ss.42-., 2005
Arseven T., "Necati Tosuner'In Öykücülüğü", Hece Öykü, ss.128-., 2004
Arseven T., "Hayatın Yorumu: Deneme", Hece Hayat-Edebiyat-Siyaset Özel Sayısı, ss.455-., 2004
Arseven T., "Çocuk Şiirleri", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.49-., 2004
Arseven T., "Kandille İskandil Üzerine Birkaç Söz", Milli Eğitim, ss.297-., 2004
Arseven T., "Halit Ziya Uşaklıgil'In Romanlarında Eğitim Ve Mürebbiyelik", Milli Eğitim, ss.23-., 2004
Arseven T., "Anlam Çerçevesi Açısından Attila İlhan'In 'Ben Sana Mecburum' Adlı Şiiri", Hece, ss.68-., 2003
Arseven T., "Romancı Olarak Attila İlhan", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.14-., 2003
Arseven T., "Atatürk Ve Cumhuriyet", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, ss.49-., 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Arseven T., "Ela Gözlü Pars Celile Adlı Romanda Sanat ve Edebiyat Çevreleri", 6. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2019, vol.., pp..-.
Arseven T., "Edebiyatta Minimalizm ve Kasırganın Gözü", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.300-306
Arseven T., "Necati Tosuner'in "Kitabın Adı" Adlı Çocuk Romanı Üzerine Bir İnceleme", V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-20 Ekim 2018, pp..-.
Arseven T., "'Issızlığın Ortası'nda Kıbrıs", III. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 5-7 Mart 2018, pp...-.
Arseven T., "İki Millet Bir Şiir", V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, pp..-.
Arseven T., "Kenan Hulusi Koray'ın Romanı Osmanoflar Üzerine Bir İnceleme", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.292-299
Arseven T., "Attila İlhan'ın Şiirlerinde Savaş", I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2017, pp...-..
Arseven T., "Feminist Edebiyat Kuramı Çerçevesinde Ankara Ekspresi Romanını Okuma Denemesi", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, pp.102-113
Arseven T., "Üç Şehitler Destanı Üzerine Notlar", IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2017, pp..-.
Arseven T., "Sancı...Sancı...'da Göç Olgusu", 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, AMASYA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp..-.
Arseven T., "Kömür Karası Çocuk Adlı Romanda Göç Olgusu", III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Ekim 2016, pp..-.
Arseven T., "Rüya Ulus Ekseninde Kıbrıs Türk Şiiri", II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.13-22
Arseven T., "Kömür Karası Çocuk Adlı Romanda Göç Olgusu", III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-21 Ekim 2016, vol.1, pp...-..
Arseven T., "Şizotüm Sanatkar Mizaç ve Astenik Tip Yapısı Açmazında Fuzuli", Doğu Edebiyatında Batı- Batı Edebiyatında Doğu, Krakow, POLONYA, 25-30 Haziran 2015, pp..-.
Arseven T., "Gölgeler'De Mehmet Akif", Gölgeler Mehmet Akif Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Aralık 2013, ss..-.
Arseven T., "Edebiyatta Gotik Tarz Ve Kenan Hulusi'Nin Bahar Hikayeleri", Kıbatek Vakfı XXIV. Uluslararası Edebiyat Şöleni Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 20-24 Mart 2013, pp..-.
Arseven T., "İlkçağlardan Modern Zamanlara Sonbahar", Kıbatek Vakfı XXI. Uluslararası Edebiyat Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2011, pp..-.
Arseven T., "Minimal Öykü Ve Binbir Hece", Kıbatek Vakfı XIX. Uluslararası Edebiyat Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2010, pp..-.
Arseven T., "Çocuğun Eğitimi Ve Gelişimi Açısından Akıllı Pireler Ve Işın Çağı Çocukları", Kıbatek Vakfı XVIII. Uluslararası Edebiyat Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 25 Eylül - 1 Ekim 2009, pp..-.
Arseven T., "Lale Müldür'Ün Şiir Dilinde Renkler", Altın Portakal Şiir Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-23 Şubat 2008, ss.23-46
Arseven T., "Nâbi-Zâde Nazım'In Karabibik Adlı Eserinde Roman/Hikâye İkilemi", XI. Kıbatek Edebiyat Şöleni, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-28 Ekim 2005, pp.502-.
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arseven T., "",
Arseven T., "Mehmet Yaşın", Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi, Bozkurt İ., Karakartal O., Ed., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, ss.161-173, 2019
Arseven T., "Esra Hayta", Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi, Bozkurt İ., Karakartal O., Ed., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, ss.605-611, 2019
Arseven T., "Fetine Verdil", Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi, Bozkurt İ., Karakartal O., Ed., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, ss.565-569, 2019
Arseven T., "Hüsniye Okray", Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi, Bozkurt İ., Karakartal, O., Ed., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, ss.91-94, 2019
Arseven T., "Ziya Ormancıoğlu", Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi, Bozkurt İ., Karakartal O., Ed., Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, ss.717-722, 2019
Arseven T., "Attila İlhan'ın Romancılığı", Attila İlhan Armağanı Kaptan'a Saygı İle, Yakup Çelik, Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.233-., 2015
Arseven T., "Üç Metin Ve Psikanalitik Duyarlıklı Bir Yaklaşım", ., ANTALYA, 2012
Arseven T., "Her Güzel Şey Şiirdir- Elhân- Takdir-I Elhân-Metin İnceleme", Salkım Söğüt Yayınları, ANKARA, 2008
Arseven T., "Yazgıya Başkaldıran Yazar Necati Tosuner", Salkım Söğüt Yayınları, ANKARA, 2007
Arseven T., "Attila İlhan'ın Romanı ve Romancılığı", Attila İlhan Armağan'ı Kaptan'a Saygı İle..., Yakup Çelik, Ed., Kltür ve Turizm Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.233-., 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi