Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler -> Diğer
Bulk malzemenin elektronik yapısı
Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri
Katı ve sıvı yapılar, kristalografi
Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler
Bilgisayar Bilimleri -> Diğer
Bilgisayar Ağları -> Diğer
Nanomalzemeler
Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler
Fiziksel Özellikler
Haberleşme ve Ağ Protokolleri
Elektriksel ve Manyetik Özellikler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Fizik
Katıların Kimyası
Malzeme Bilimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Physics, Condensed Matter
Nanoscience & Nanotechnology
Computer Science, Information Systems
Physics, Atomic, Molecular & Chemical
Physics, Mathematical
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi