Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yükselbaba U., Topakci N., Göçmen H., "A new record of Turkey Aleyrodidae fauna, ficus whitefly Singhiella simplex (Singh) (Hemiptera:Aleyrodidae)", PHYTOPARASITICA, vol.45, pp.715-717, 2017
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Detection and identification of citrus long-horned beetle, Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) a new pest in Antalya Province, Turkey by sequencing of mtCOI region", TÜRKİYE ENTOMOLOJİ DERGİSİ-TURKİSH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.41, pp.325-331, 2017 (Link)
Yükselbaba U., Göçmen H., "Determination of the resistance development potential to spiromesifen and the enzym activities of the B and Q biotypes of cotton whitefly Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2461-2465, 2016
Yükselbaba U., Göçmen H., "Dispersal of the broad mite Polyhagotarsonemus latus (Banks) (Acari:Tarsonemidae) by greenhouse pests", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.9, pp.593-594, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yükselbaba U., Göçmen H., "Domates güvesi Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)`nın Batı Akdeniz Bölgesi populasyonlarının mitokondrial cytochrome oxidase subunit I (mtCOI)’e göre genetik varyasyonunun incelenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.5-7, 2016
Topakci N., Yükselbaba U., "Domates Üretiminde Yeni Bir Zararlı: Lasioptera sp (Diptera:Cecidomyiidae)", Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF), vol.4, pp.914-918, 2016 (Link)
Yükselbaba U., Göçmen H., "Sarı çayakarı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari: Tarsonemidae)’un sebze seralarına bulaşma yolları üzerine bir araştırma ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.1-4, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Topakci N., Yükselbaba U., Göçmen H., "Antalya ili yayla seracılığında Lygus spp. (Hemiptera: Miridae)’nin saptanması", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-17 Kasım 2018, pp.163-163
Yükselbaba U., Kirmizioğlu M.H., Göçmen H., "Kauçuk beyazsineği’nin Singhiella simplex (Sing) (Hemiptera : Aleyrodidae) Antalyaçevresinde populasyon dinamiğinin araştırılması", Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi (Uluslararası Katılımlı), ,
Göçmen H., Topakci N., Yükselbaba U., "Detection and Identification of Citrus Long-Horned Beetles Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae), a New Pest in Antalya Province of Turkey by sequencing of mtCOI Region ", Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Bishkek, KYRGYZSTAN, Bishkek, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.162-162
Topakci N., Yükselbaba U., "Drosophila suzukii: a new pest for fruit trees and its management strategises.", 2nd International Symposium on Fruit Culture along Silk Road Countries- SILKSYM, TREBINJE, BOSNA HERSEK, 2-6 Ekim 2017, pp.86-86
Yükselbaba U., Göçmen H., "Molecular Identification of Three Gelechiidae Species Based on The Mitochondrial cytochrome Oxidase Gene I (MtCOI) Sequences", he Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Bishkek, KIRGIZISTAN, 20-23 Eylül 2017, pp.123-123
Topakci N., Yükselbaba U., "Management Opportunities with Citrus Long-Horned Beetle Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae). ", International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, ISPARTA, TÜRKIYE, 21-24 Eylül 2017, pp.629-629
Göçmen H., Yükselbaba U., "ASSESMENT OF RESISTANCE TO SOME INSECTICIDES AND CHANGES IN ENZYME ACTIVITY OF Bemisia tabaci (GENN.) Q BIOTYPE.", VII. International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym), Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.571-571
Yükselbaba U., Göçmen H., "COMPARATION OF RESISTANCE AND BIOCHEMICAL MECHANISM OF WHITEFLY Bemisia tabaci (GENN) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) BIOTYPES WITH PYRIPROXYFEN SELECTION.", VII.International scientific agriculture symposium (Agrosym), Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.572-572
Yükselbaba U., Göçmen H., "Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera:Aleyrodidae)'nin B ve Q Biyotiplerinin Cyperhmetrin`e Direnç Geliştirme Potansiyellerinin Belirlenmesi", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi,, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.36-36
Yükselbaba U., Göçmen H., İkten C., "Determination of the biotypes of Bemisia tabaci(Genadius) (Hemiptera Aleyrodidae) populations from Antalya Province of Turkey by sequence analysis of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (mtCOI) gene region", QBOL-EPPO Conference on DNA Barcoding and diagnostic methods for plant pests , Haarlem, HOLLANDA, 21 Haziran 2011 - 25 Haziran 2012, pp.29-29
Yükselbaba U., Göçmen H., İkten C., "Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)`nın Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI) Gen Bölgesinin Belirlenmesi", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.115-115
İkten C., Yükselbaba U., Bölücek E., Göçmen H., Topakci N., "Batı Akdeniz Bölgesi Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) Populasyonları arasında mikrosatellit polimorfizmi", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.28-28
İkten C., Bölücek E., Yükselbaba U., Toker C., "Evaluation of Host Plant Resistance to Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera:Bruchidae) and AFLP polymorphism among chickpea accessions ", The 56th Annual meeting of the Entomological Society of America , Nevada, ABD, 16-19 Kasım 2008, pp.0-0
İkten C., Göçmen H., Topakci N., Dağli F., Yükselbaba U., "Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.)’nin Türkiye Populsyonlarının Mitokondrial Cytochrome Oxidase Subunit I (mtCOI)’ e göre biyotiplerinin saptanması.", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.47-47
Dağli F., Göçmen H., İkten C., Yükselbaba U., Topakci N., "Bemisia tabaci(Genn.) Akdeniz ve Ege bölgesi Populasyonlarının Bazı İnsektisitlere Duyarlılığı Üzerinde Araştırmalar. ", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi , ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.58-58
Dağli F., Göçmen H., İkten C., Topakci N., Yükselbaba U., "Insecticide Resistance In Two Bemisia tabaci (Gennadius) Populations From Antalya.", 8th European Congress of Entomology, İZMİR, TÜRKIYE, 17-22 Eylül 2006, pp.136-136
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi