Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Başlığı:Bazı özel kelimeler ve diziler ile qtipli ortogonal polinomların ilişkileri ve bunların hesaplamalı algoritmaları", BAP Arastırma Projesi, 4385, Yönetici, Devam Ediyor
"Yayın Süreklilik Desteği", BAP Diğer, FYS-2018-2980, Yönetici, Devam Ediyor
"Computation Methods For Combinatorial Sums And Euler Type Numbers Related To New Families Of Numbers", BAP Diğer, FYD-2018-3354, Yönetici, Devam Ediyor
"Lyndon kelimelerinin sayılarını ve kombinatorik toplamları içeren kuvvet serilerinininşası ve bunların hesaplamalı algoritmaları", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3292, Yönetici, Devam Ediyor
"Sonlu leksikografikal sıralı alfabe üzerinde tanımlı kelimeler ve De Bruijn tipli dizileri içeren üreteç fonksiyonları ve bunların uygulamaları", BAP Doktora, FDK-2017-2375, Yönetici, 2018
"Çok Değişkenli Fibonacci Tipli Polinomlar İçin Üreteç Fonksiyonları ve Uygulamaları", BAP Doktora, FDK-2017-2386, Yönetici, 2017
"Grup Halkaları Üzerindeki Bazı Modüllerin Grup Ile Olan İlişkileri", BAP Diğer, FDK-2017-2733, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Fubini Tipli Sayılar ve Bunların Üreteç Fonksiyonları", BAP Y.Lisans, FYL-2017-2377, Yönetici, 2017
"Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi", BAP Diğer, FYS-2017-2549, Yönetici, 2018
"Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi", BAP Diğer, FYD-2017-2464, Yönetici, 2018
"A Sequence of Modular Forms Associated with HigherOrder Derivatives of WeierstrassType Functions", BAP Diğer, FYD-2017-2556, Yönetici, Devam Ediyor
"Yayın Süreklilik (YSD)2012-2017", BAP Diğer, FYS-2017-2985, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sonlu leksikografikal sıralı alfabe üzerinde tanımlı kelimeler ve De Bruijn tipli dizileri içeren üreteç fonksiyonları ve bunların uygulamaları", BAP Doktora, FDK-2017-2375, Yönetici, Devam Ediyor
"Analysis of the Bernstein basis functions an approach to combinatorial sums involving binomial coefficients and Catalan numbersAnalysis of the Bernstein basis functions an approach to combinatorial sums involving binomial coefficients and Catalan numbers ", BAP Diğer, FYD-2016-1376, Yönetici, Devam Ediyor
"Generating Functions For The QBernstein Bases", BAP Diğer, FYD-2016-1454, Yönetici, 2016
"Tip-2 10 adet Yayın Süreklilik desteği ", BAP Diğer, FYS-2016-1378, Yönetici, 2016
"Yayın Süreklilik Desteği", BAP Diğer, FYS-2015-528, Yönetici, 2016
"Yayın Süreklilik Desteği", BAP Diğer, FYS-2015-528, Yönetici, 2016
"Modification and unification of the Apostoltype numbers and polynomials and their applications", BAP Diğer, FYD-2015-269, Yönetici, 2018
"Tip2", BAP Diğer, 2012.07.01.0115.002, Yönetici, 2013
"Tip2", BAP Diğer, 2010.07.0105.002, Yönetici, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi