Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tepeli Y., Boydar A.E., "Yazılı Anlatım Becerisi Kazandırma Çalışmalarında Anlatım Türlerinin Önemi", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.319-326, 2013 (Link)
Tepeli Y., Karadeniz H.K. , "Otizmli Ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Alıcı Dil Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.73-89, 2013 (Link)
Tepeli Y., Bektaş E., "Necip Fazıl Kısakürek'In "Kaldırımlar" Şiiri Üzerine Dil Bilimsel Bir Çalışma", Turkish Studies, vol.8, pp.2923-2945, 2013 (Link)
Börekçi M., Tepeli Y., "İşlevsel Dilbilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri Üzerine", Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, pp.93-102, 2013 (Link)
Tepeli Y., Arıcı A.F., "Öğretmen Adaylarının Kütüphane Kullanımına İlişkin Nitel Bir Araştırma", Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.64-74, 2012 (Link)
Tepeli Y., Arıcı A.F., "Lise Öğrencilerinin Atasözleri Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma", Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.223-236, 2012 (Link)
Tepeli Y., "İsim+Fiil İlişkisi Bağlamında Yemînî’Nin Fazîlet-Nâme’Sinde Yönelme Hâli Ekinin (+A) İşletimlik İşlevleri", Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.127-160, 2012 (Link)
Sarı C., Tepeli Y., "Türk Kültür Coğrafyasında Yerleşme Adları: Teke Yöresi Örneği", Karadeniz Araştırmaları, pp.161-179, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Tepeli Y., "Yemînî’Nin Fazîlet-Nâme Adlı Eserinde Geçen Fiillerin Sözlük Bilimsel Anlamları", Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.125-156, 2011 (Link)
Tepeli Y., "Yemînî’Nin Fazîlet-Nâme Adlı Eserinde Geçen Özel Adlar", Alevilik Araştırmaları Dergisi, pp.49-81, 2011 (Link)
Tepeli Y., "Türkiye Türkçesinde Zarf Tamlaması", Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.35-56, 2009 (Link)
Tepeli Y., "Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden / Yapılardan Ar (Ar/Er)", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.19-40, 2006 (Link)
Tepeli Y., "Vii. Yüzyıldan Xv. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler Ve Türkçe", VII. Yüzyıldan XV. Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe, ss.13-22, 1997 (Link)
Börekçi M., Tepeli Y., "Tarık Buğra’Nın Ömer Adlı Hikâyesinin Dil Ve Üslup Açısından Tahlili", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsü Dergisi, ss.29-65, 1996 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tepeli Y., "Genel Ağ Ortamında Geçen +Daş Ekli Sözcükler", I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni , KIRIKKALE, TÜRKIYE, 16-17 Nisan 2009, pp.493-504
Tepeli Y., "Türkiye Türkçesinde Eş Biçimlilik", . Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, pp.1041-1054
Tepeli Y., "Türkiye Türkçesinde Türevdeş Sözcükler", V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 20-26 Eylül 2004, pp.2837-2862
Sarı C., Tepeli Y., "Batı Antalya (Beydağları) Yaylaları", Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2003, ss.487-498
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi