Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2009 - 2013
Yrd.Doç.Dr., YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, tıp, 2008 - 2009
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Yönetim Kurulu Üyesi, SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, , 01.11.2010 - 01.11.2012
VERDİĞİ DERSLER
sutur teknikleri, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
pelvik relaksasyon, Lisans, 2017-2018
İnkontinans, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
pediatrik jinekoloji, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
müdahaleli doğum, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
distosiler, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
Akut batın ve şoklu hastaya yaklaşım, Tıpta Uzmanlık, 2017-2018
Alt genital sistem enfeksiyonları, Lisans, 2017-2018
Genital Organ Anomalileri, Lisans, 2017-2018
Ürojinekoloji, Lisans, 2017-2018
Pelvik relaksasyonlar, Lisans, 2017-2018
Pelvik ağrı dismenore, Lisans, 2017-2018
Antenatal kanama, Lisans, 2016-2017
Alt genital sistem enfeksiyonları, Lisans, 2016-2017
Ürojinekoloji, Lisans, 2016-2017
pelvik relaksasyon, Lisans, 2016-2017
Pelvik ağrı dismenore, Lisans, 2016-2017
İntrapartum dönemde değerlendirme tetkikleri, Lisans, 2016-2017
Pelvik inflamatuar hastalık, Lisans, 2015-2016
pediatrik jinekoloji, Lisans, 2015-2016
abortus, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, M.Sağlam, "Gebelikte Ortalama Trombosit Hacminin Subklinik İntraamniyotik İnfeksiyon Tanısında ve Erken Membran Rüptürünün Takibindeki Yeri ve Önemi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Tıpta Uzmanlık, A.Mutlu , "’’Gebe rat uterin horn modelinde ratın kendi amniyotik membranın, adezyonlar üzerine etkisi", SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ tıp cerrahi tıp bilimleri kadın doğum, Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi