Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
Su Kirliliği ve Kontrolü
Drenaj ve Arazi Islahı
Tarımsal Hidroloji ve Meteoroloji
Sulamada Bilgi Sistemleri
Modelleme
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Sulama
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Su Kirliliği ve Kontrolü
Tarımsal Yapılar
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agricultural Engineering
Water Resources
Agronomy
Environmental Sciences
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi