Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç A.A., "The Assessment of Agricultural Sector in Turkey and Selected EU Countries", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol.37, pp.95-102, 2015
Koç A.A., Bölük G., "A spatial analysis of the relationship between agricultural output and input factors in Turkey", NEW MEDİT, vol.16, pp.11-17, 2017 (Link)
Koç A.A., "Evaluating spatial and temporal variation in agricultural output elasticities in Turkey", AGRICULTURAL ECONOMICS, pp.1-12, 2013
Bölük G., Koç A.A., "Electricity demand of manufacturing sector in Turkey: A translog cost approach", ENERGY ECONOMICS, vol.32, pp.609-615, 2010 (Link)
Koç A.A., "Electricity Demand of Manufacturing Sector in Turkey: A Translog Cost Approach", ENERGY ECONOMICS, vol.32, pp.609-615, 2010
Salamon P. , Van Leeuwen M., Tabeau A., Koç A.A., Bölük G., Fellmann T., "Potential impacts of a Turkish EU-membership on agri-food markets", LANDBAUFORSCHUNG VOLKENRODE, vol.60, pp.193-204, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "The Economic Determinants of Food Security in the MENA Region ", International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IJFBMBM), vol.2, pp.1-19, 2017
Bölük G., Koç A.A., "The Impact of Economic Crisis and Tariff Adjustment on Residential Electricity Demand in Turkey", Ekonomik Yaklaşım, vol.26, pp.1-22, 2015
Koç A.A., Bölük G., "The Impact of Economic Crisis and Tariff Adjustment on Residential Electricity Demand in Turkey", ekonomik yaklaşım, vol.26, pp.1-22, 2015 (Link)
Bölük G., Koç A.A., "The Implications of Biofuel Policy in Turkey", International Journal of Energy Economics and Policy, vol.3, pp.14-22, 2013 (Link)
Fellmann T. , Van Leeuwen M. , Salamon P., Koç A.A., Bölük G., "EU enlargement to Turkey: potential effects on Turkey’s agricultural income and markets. ", Euroasian Economic Review, vol.2, pp.1-16, 2012 (Link)
Koç A.A., "Antalya’da Obezite Yaygınlığı ve Düzeyini Etkileyen Sosyo-ekonomik Değişkenler", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.21, ss.17-45, 2011
Bölük G., Koç A.A., Kovacı S., "Concentration of food retailing and anti-competitive practices in Turkey", Food Economics- Acta Agricult Scand C, vol.7, pp.151-162, 2010
Koç A.A., Bölük G., Aşçı S., "Gıda Güvenlik Standartlarının Gıda İmalat Sanayinde Yoğunlaşmaya Etkisi.", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.83-115, 2009
Koç A.A., Kovacı S., Bölük G., "Perakende Sektörde Yoğunlaşmanın Etkileri: Rekabet Ve İşgücü Piyasası Açısından Bir Değerlendirme", Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.66-99, 2009
Bölük G., Koç A.A., "Dünya ve Türkiye’de Biyo-yakıtlar: Uretim, Politikalar, Maliyet ve Etkileri", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.23, pp.25-50, 2008
Koç A.A., Aksoy Ş., Dölekoğlu T., "The oilseed market in Turkey: Measuring the impact of policies on consumption and trade pattern", Journal of International Food and Agribusiness Marketing, vol.17, pp.39-63, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koç A.A., Özdamar Ö., Uysal P. , "The Economic Determinants Of Food Security In The Mena Region", 158th EAAE / Euro-Mediterranean Cooperation in Sustainable Agriculture and Food Security: Policies, Sustainability, Marketing and Trade, Chania, YUNANISTAN, 8-9 Eylül 2016, pp.1-16
Koç A.A., Bayaner A., Uysal P. , Subaşı O.S., "Türkiye Tarım Sektöründe Faktör Talebi ve Toplam Faktör Verimliliği", VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.859-869
Uysal P. , Koç A.A., Bölük G., "Gıda Arz Zincirinde Yeniden Yapılanma ve Küçük Tarım İşletmeleri", Ankara Üniversitesi Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.3-10
Bölük G., Koç A.A., Beyaz Sipahi F.B., "The Impact of Economic Crisis and Tariff Adjustment on Residential Electricity Demand in Turkey", Cappadocia Series: International Conference on Energy Economics and Policy, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2013, pp.1-15
Bölük G., Koç A.A., "Dynamics of Energy Consumption Patterns in Turkey: It’s Drivers and Consequences", World Renewable Energy Congress , Linkoping, ISVEÇ, 8-13 Mayıs 2011, pp.3476-3483 (Link)
Mencet M.N., Koç A.A., Sayin C., Aşçı S. , "Avrupa Birliği'nde Geleneksel Gıda Ürünleri Piyasaları: Eğilimler, Klaite Yönetimi, Teşvik Politikaları ve Başarılı Uygulamalar", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.909-915
Bölük G., Koç A.A., Kıymaz T., "In the light of world developments, the bio-fuel production policy in Turkey", EconAnadolu 2009, Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-19 Haziran 2009, pp.1-5
Mencet M.N., Sayin C., Koç A.A., Aşçı S. , "Türkiye'de Geleneksel Gıda Ürünleri Piyasası Oluşumu ve İzlenen Politikalar", II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum, VAN, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2009, ss.245-253
Bölük G., Koç A.A., "Gıda Perakende Sektörde Tekel Gücünün Belirlenmesi", Rekabet Ekonomisi ve Politikası Sempozyumu-I, DENİZLİ, TÜRKIYE, 14-15 Kasım 2008, ss.111-135 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çağatay S., Kıymaz T., Koç A.A., Bölük G., Bilgin D., "Dünya ve Türkiye Biyoenerji Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Potansiyel Değişikliklerin Türk Tarım ve Hayvancılık Sektörleri Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi ve Biyoenerji Politika Alternatiflerinin Oluşturulması", TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, TEPGE , ANKARA, 2012 (Link)
Van Leeuwen M., Salamon P., Fellman T., Koç A.A., Bölük G., Tabau A., et al.,"Potential Impacts on agricultural commodity markets of an EU Enlargement to Turkey", EUR-OP: Office for Official Publications of the European Communities , Seville, 2011 (Link)
Koç A.A., Bölük G., "Ekonomik Analiz", Biyoyakıtlar, Ar F., Ed., Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, Ankara, ss.62-67-, 2010 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Koç A.A., Codron J. , Tekelioğlu Y. , Lemeilleur S. , Tozanlı S., Aksoy Ş., et al.,"Restructuring of agrifood chains in Turkey: The produce Sector (A) ", Teknik Rapor, pp.1-70, 2008 (Link)
Bignebat C. , Koç A.A., Demirer R., Mencet M.N., Aksoy A. , Lemeilleur S. , "Restructuring of agrifood chains in Turkey: The produce sector ", Teknik Rapor, pp.1-57, 2008 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi