Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., SİNOP ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2017
Arş.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 2001 - 2010
VERDİĞİ DERSLER
İstatistik ve Olasılık II, Lisans, 2017-2018
İstatistik, Lisans, 2017-2018
İstatistik I, Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Nitel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.Atli, "Orta Karadeniz bölgesinde rüzgar hızının panel verili regresyon modeli yardımıyla tahmin edilmesi", SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik, Eylül, 2012.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi