Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Atabek O., "Adaptation of design self-efficacy scale into Turkish language", Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, vol.15, no.1, pp.1-14, 2020 (Link) (Özet) (Abstract)
Atabek O., "Alternative certification candidates’ attitudes towards using technology in education and use of social networking services: A comparison of sports sciences and foreign language graduates", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.1, pp.1-13, 2020 (Link) (Abstract)
Atabek O., "Associations between emotional states, self-efficacy for and attitude towards using educational technology", International Journal of Progressive Education, vol.16, no.2, pp.175-194, 2020 (Link) (Abstract)
Atabek O., "Adaptation of creative self-efficacy scale into Turkish language", World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.12, no.2, pp.84-97, 2020 (Link) (Abstract)
Atabek O., Burak S., "Pre-school and primary school pre-service teachers’ attitudes towards using technology in music education", Eurasian Journal of Educational Research, vol.2020, no.87, pp.47-68, 2020 (Link) (Abstract)
Atabek O., Burak S., "Designing a teacher’s handbook: Perspectives of pre-service elementary teachers regarding activities and songs", International Education Studies, vol.12, pp.67-79, 2019 (Link)
Atabek O., Orhon G., Burak S., "Psychological Well-Being of Prospective Teachers: The Case of Pedagogical Formation Students", International Online Journal of Education and Teaching, vol.6, pp.799-814, 2019 (Link) (Abstract)
Atabek O., Burak S., "Müzik Öğretmeni Adaylarının Eğitim Teknolojisine Yönelik Özyeterlilik ve Tutumları", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.444-464, 2019 (Link)
Burak S., Atabek O., "Association of Career Satisfaction with Stress and Depression: The Case of Preservice Music Teachers", Journal of Education and Learning, vol.8, pp.125-135, 2019 (Link) (Abstract)
Atabek O., "Challenges in Integrating Technology into Education", Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, vol.14, pp.1-19, 2019 (Link)
Atabek O., "Personal differences and social networking: A comparison of two countries", Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.167-189, 2019 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atabek O., "Yaratıcılık Özyeterliliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Ön bulgular", 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2019, vol.2019, no.1, pp.181-182 (Link) (Özet) (Abstract)
Atabek O., "Uzaktan eğitime yönelik ilişkisel bir çalışma: İngilizce öğretmeni adaylarının çevrimiçi öğrenme tutumları", 5th International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology (ICDET 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, 29-30 Kasım 2019, vol.2019, pp.156-169 (Link) (Özet) (Abstract)
Atabek O., "Associations between attitude towards using technology ineducation and use of social networking services", 10th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA 2019), ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2019, vol.2019, pp.18-18 (Link) (Abstract)
Atabek O., "Adaptation of design self-efficacy scale into Turkish: Preliminary findings", International Conference on Science and Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2019, vol.2019, pp.46-46 (Link) (Özet) (Abstract)
Atabek O., Orhon G., Burak S., "Psychological opportunities in pedagogical formation training", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3366-3369 (Link) (Özet) (Abstract)
Orhon G., Atabek O., Burak S., "Relationships between pedagogical formation students’ humor styles, coping with humor and their stress, anxiety and depression", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, vol.2018, pp.2303-2038
Burak S., Atabek O., Orhon G., "Relationships between musical behaviors and psychological status of teacher candidates", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, vol.2018, pp.199-205
Atabek O., Yıldırım S., "Association Between American Preservice Teachers' Personal Differences And Their Facebook Use", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015, Las Vegas, ABD, 2-6 Mart 2015, vol.2015, no.1, pp.1577-1584 (Link) (Abstract)
Atabek O., Yıldırım S., "Association Between Preservice Teachers’ Personal Differences And Their Facebook Use: A Comparative Study In Turkey And The Usa", EdMedia 2014 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Tampere, FINLANDIYA, 23-26 Haziran 2014, vol.2014, no.1, pp.741-750 (Link) (Abstract)
Atabek O., "Preservice Teachers’ Personality, Motives, Motivation, And Attitudes Associated With The Use Of Social Network Services: Facebook Case", Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2012, Austin, ABD, 5-9 Mart 2012, vol.2012, no.1, pp.95-102 (Link) (Abstract)
Atabek O., Yıldız İ., "Personal Pronouns As Indicators Of Interpersonal Interaction In An Online Learning Environment", Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2010, San Diego, ABD, 29 Mart - 2 Nisan 2010, vol.2010, no.1, pp.292-298 (Link) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Atabek O., Burak S., "Sorunlu internet kullanımı, çalgı çalışma süresi ve çalgı başarısı", in: Eğitim bilimleri alanında akademik çalışmalar, Sönmez, A. K., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.89-110, 2020 (Link) (Özet)
Atabek O., "UNIX işletim dizgesi", Gece Kitaplığı, Ankara, 2020 (Link)
Atabek O., "Preservice Teachers’ Personality, Motives, Motivation, And Attitudes Associated With The Use Of Social Network Services: Facebook Case", in: Research highlights in technology and teacher education 2012, Maddux C.D., Gibson D., Eds., SITE, Waynesville, NC, pp.109-116-, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi