Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydinoğlu B., Shabani A., Safavi S.M. , "Impact of priming on seed germination, seedling growth and gene expression in common vetch under salinity stress", CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, vol.65, no.3, pp.18-24, 2019
Özyiğit Y., Aydinoğlu B., "Predicting Some Quality Factors of Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) by Means of Spectral Reflectance Values", MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY, vol.64, no.13, pp.103-106, 2018
Aydinoğlu B., "DIVERSITY IN SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS OF NARBON VETCH (VICIA NARBONENSIS L.) GENOTYPES", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.2523-2529, 2018
Bilgili U., Uzun A., Sincik M., Yavuz M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., et al.,"FORAGE YIELD AND LODGING TRAITS IN PEAS (Pisum sativum L.) WITH DIFFERENT LEAF TYPES", TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, vol.15, pp.50-53, 2010
Acikgoz E., Ustun A., Gul I., Anlarsal E., Tekeli A.S., Nizam I., et al., "Genotype x environment interaction and stability analysis for dry matter and seed yield in field pea (Pisum sativum L.)", SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.7, pp.96-106, 2009
Cakmakci S., Aydinoğlu B., Karaca M., Bilgen M., "Heritability of yield components in common vetch (Vicia sativa L.)", ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, vol.56, pp.54-59, 2006
Karaguzel O., Bakfir , Cakmakci S., Ortacesme , Aydinoğlu B., Atik M., "Responses of native Lupinus varius (L.) to culture conditions: effects of photoperiod and sowing time on growth and flowering characteristics", SCIENTIA HORTICULTURAE, vol.103, pp.339-349, 2005
Karaguzel O., Cakmakci S., Ortacesme , Aydinoğlu B., "Influence of seed coat treatments on germination and early seedling growth of Lupinus varius L.", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.36, pp.65-74, 2004
Cakmakci S., Aydinoğlu B., Arslan M., Tetik M., "Effects of different plant species and different sowing dates on forage yield, grazing capacity and estimated carcass weight in the continental climate zones", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.28, pp.701-705, 2004
Cakmakci S., Aydinoğlu B., Karaca M., "Strains for macro-productivity in common vetch (Vicia sativa)", INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.73, pp.296-297, 2003
Cakmakci S., Aydinoğlu B., Karaca M., "Relationships between seed yield and some morphological and agronomical characters in common vetch (Vicia sativa L.) genotypes", BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, vol.32, pp.89-94, 2003
Cakmakci S., Aydinoğlu B., Karaca M., "Determining relationships among yield and yield components using correlation and path coefficient analyses in summer sown common vetch (Vicia sativa L.) genotypes", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.35, pp.387-400, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Sorgum [Sorghum bicolor (L.) Moench] Bitkisinde Biçim Devresinin Hasıl Verimi ve Bazı Verim Ögelerine Etkisi", Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.167-175, 2018
Arslan M., Aydinoğlu B., "Tuzluluk (NaCl) Stresinin Mürdümükde (Lathyrus sativus L.) Çimlenme ve Erken Fide Gelişme Özelliklerine Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, vol.7, no.1, pp.49-54, 2018
Arslan M., Erdurmus C., Öten M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Sorgum ve Bazı Bitkilerin Farklı Oranlarda Karışımlarından Hazırlanan Silajların Kalite Özellikleri", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.34-41, 2017
Arslan M., Erdurmuş C., Öten M. , Aydinoğlu B., Çakmakçi S., ". Mısır (Zea mays L.) ile Leucaena leucocephala L. Bitkisinin Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Besin Değerinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.101-106, 2017
Aydinoğlu B., "Mısır İle Soyanın Farklı Oranlarda Karıştırılmasıyla Elde Edilen Silajlarda Besin Değerinin Belirlenmesi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.31, ss.417-422, 2016
Arslan M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., Erdurmuş C. , Öten M., "Mısırın Zea mays L Çayır Düğmesi Sanguisorba minor Scop ile Farklı Oranlarda Karıştırılmasıyla Hazırlanan Silajların Ham Besin Madde İçerikleri ve Kalite Özellikleri", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, vol.3, pp.98-104, 2016
Arslan M., Erdurmus C., Öten M. , Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlarda besin değerinin belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Science, cilt.31, ss.417-422, 2016
Arslan M., Öten M., Aydinoğlu B., Çakmakçi S., Erdurmuş C., "Mısır ile soyanın farklı oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen silajlardabesin değerinin belirlenmesi", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, vol.31, pp.417-422, 2016
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., "Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.18, ss.107-112, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Bilgen M., "Farklı Ekim Yöntemlerinin Fiğ (Vicia sativa L.)+ İngiliz Çimi (Lolium perenne L.) Karışımlarının Ot Verimine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.107-112, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Karaca M., İnce A., Elmasulu S., "DNA Minisatellit Markırlarından Yararlanılarak Fiğde (Vicia sativa L.) Tane Veriminin Önceden Belirlenmesi Olanakları.", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.18, ss.169-174, 2005
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Özyiğit Y., Tetik M., Bilgen M., "Determination of Optimum Winter Sowing Date for Some Forage Species in Terms of Forage Yield of Rangelands in the Continental Climate Zones. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.17, ss.43-47, 2004
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., Atik M., "Yetiştirme Ortamı ve Ekim Zamanlarının Güney Anadolu Doğal Lupınus varıus’larının Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.187-197-, 2003
Karagüzel O., Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "Doğal Lupinus varius (L.) Populasyonunda Gün Uzunluğunun Tohum Bağlama Tohum ve Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.69-77-, 2003
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., Atik M., "Yetiştirme Ortamı ve Ekim Zamanlarının Güney Anadolu Doğal Lupinus varius’larının Büyüme ve Çiçeklenme Özelliklerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, ss.187-197-, 2003
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Acikgoz E., "Effect of Seeding Dates On Dry Matter and Protein Yield of Common Vetch (Vicia sativa L.) in Mediterranean Rainfed Conditions", Turkish Journal of Field Crops , cilt.7, ss.73-77, 2002
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Arslan M., Tetik M., Özyiğit Y., " Burdur-Kemer İlçesi Akpınar Yaylasında Bitki ile Kaplı Alanın Belirlenmesinde Üç Farklı Ölçüm Yönteminin Kullanılması ve Karşılaştırılması. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.15, ss.1-7, 2002
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Bilgen M., Tetik M., Saribaşak H. , "Burdur Kemer İlçesi Mera Alanlarında Kullanılacak Islah Yöntemlerinin Saptanması. ", BAORAM .Teknik Bülten, , cilt.16, ss.1-41, 2002
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "Akdeniz Sahil Kuşağında Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Bitkisinde Farklı Sıra Arası ve Gübre Dozlarının Ot Verimine Etkisi. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg, cilt.15, ss.95-99, 2002
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Çatlioğlu Ş.G., Köseoğlu T., Kaya H., ". Farklı Toprak Koşullarının Leuceana leucocephala'ın Çimlenme Karakteristikleri Üzerine Etkileri ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.14, ss.161-170, 2001
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "Antalya İli Sahil Kuşağında Farklı Kışlık ve Yazlık Ekim Zamanlarının Adi Fiğ (Vicia sativa L.)'in Tohum Verimi ve Kalitesine Etkileri. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.14, ss.39-45, 2001
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "Leucaena leucopcephala L. Tohumlarında Farklı Çimlendirme Öncesi Uygulamaların Sürme Gücü Üzerine Etkileri", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.12, ss.87-92, 1999
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Çeçen S. , "Antalya'da Bazı Fiğ Türlerinin Tane ve Kes Verimleri Yönünden Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları", Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry , cilt.23, ss.613-618, 1999
Çakmakçi S., Çeçen S. , Aydinoğlu B., "Antalya da Sonbahar Ekimlerinde Bazı Tek Yıllık Baklagil Yem Bitkilerinin Tane ve Kes Verimleri Yönünden Ekim Nöbetine Girebilme Olanakları.", Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestery , cilt.23, ss.679-685, 1999
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Çeçen S. , Gündüz İ., Tüsüz M.A., "Sorgum (Sorghum bicolor L.)'un Silajlık Kullanımında Farklı Biçim Devrelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.", Tübitak-Tr. J. of Agriculture and Forestry , cilt.23, ss.603-613, 1999
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Çeçen S. , "Farklı Tuz Ortamlarında Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenme ve Gelişme Durumları. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg , cilt.10, ss.169-180, 1997
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., Çeçen S. , "Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Farklı Kireç Ortamlarında Çimlenme ve Gelişme Durumları. ", Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg. , cilt.10, ss.11-24, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Silajlık Olarak Kullanılabilecek Bazı Mısır (Zea mays L.)Çeşitlerinin Antalya Sahil Koşullarında Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi", 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.1-3
Aydinoğlu B., Özyiğit Y. , Çakmakçi S., "Silajlık Olarak Kullanılabilecek Bazı Mısır (Zea mays L.)Çeşitlerinin Antalya Sahil Koşullarında Verim ve Bazı Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi ", 11. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-10 Eylül 2015, ss.1-1
Özyiğit Y., Aydinoğlu B., "The Use Of Legume Crop Residues In Livestock Feeding", First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, Novi sad, SIRBISTAN, 9-11 Mayıs 2013, pp.300-300
Aydinoğlu B., Çakmakçi S., "Seed Yield And Yield Components Of Different Narbon Vetch (Vicia narbonensis L.) Genotypes In Mediterranean Climate ", FIRST LEGUME SOCIETY CONFERENCE, Novi Sad, SIRBISTAN, 9-11 Mayıs 2013, pp.76-76
Çürek M., Erdurmuş C., Çeçen S., Aydinoğlu B., Bilgen M., Çakmakçi S., "Pasture Improvement Programs Carried Out on Some Coastal Pastures and Highland Ranges of Antalya", SERIES A: Mediterranean Seminars, SAKARYA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2012, ss.343-348 (Link)
Çürek M. , Erdurmuş C. , Çeçen S., Aydinoğlu B., Bilgen M., Çakmakçi S., "Pasture Improvement Programs Carried Out on Some Coastal Pastures and Highland Ranges of Antalya", OPTIONS MEDITERRANEENNES: New Approaches for Grassland Research in a Context of Climate and Socio-economic Changes, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2012, pp.343-347
Aydinoğlu B., Açıkgöz E., "Yem Bezelyesi’nde Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, cilt.2, ss.79-82
Aydinoğlu B., Çakmakçi S., Çürek M. , Özen N., "Antalya Ekolojik Koşullarında Farklı Biçim Dönemlerinin Bazı Sorgum (Sorghum bicolor L.) ve Sudanotu (Sorghum sudanense L.) Çeşitlerinin Verim ve Ham Besin Maddeleri Üzerine Etkileri", Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, cilt.2, ss.161-164
Karagüzel O., Baktir İ., Çakmakçi S., Ortaçeşme V., Aydinoğlu B., Atik M., "Skarifikasyon Yöntemleri, Sıcaklık ve Ekim Zamanlarının Lupinus varius L.'un Bazı Çimlenme Özelliklerine Etkileri", II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-24 Ekim 2002, ss.40-47-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakmakçi S., Aydinoğlu B., "BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ", YEM BİTKİLERİ, RIZA AVCIOĞLU, RÜŞTÜ HATİPOĞLU, YAŞAR KARADAĞ, Ed., EMRE BASIMEVİ, İZMİR, ss.410-416-, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi