Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kantek F., Kaya A., "Professional Values, Job Satisfaction, and Intent to Leave Among Nursing Managers", JOURNAL OF NURSİNG RESEARCH, vol.25, pp.319-325, 2017
Kaya A., Boz İ., "The Development and Defining of Professional Values Model in Nursing", NURSİNG ETHİCS, vol.1, pp.1-10, 2017
Kantek F., Kaya A., Gezer N., "The effects of nursing education on professional values: A longitudinal study", NURSE EDUCATİON TODAY, vol.58, pp.43-46, 2017
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İşler Dalgiç A., Efe E., Kaya A., Sarvan S., Başer H., "Healthy Lifestyle Behaviors in Patients with Thalassemia Major", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.78-87, 2018
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Sağlığı geliştirme modeline göre verilen eğitimin Türkiye'deki hemşirelik araştırmalarında kullanımı", Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, no.3, pp.195-201, 2018
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Preterm Yenidoğanların Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım Uygulamalarında Kanıta Dayalı Hemşirelik Yaklaşımları", Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, pp.96-115, 2018
Tutar Güven Ş., Kaya A., İşler Dalgiç A., "Web-based health education in pediatric nursing", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.146-151, 2017
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "The Significance and Effectiveness of Kangaroo Care for Premature Infants", New Trends and Issues Proceedings on Advances in Pure and Applied Sciences, vol.8, pp.92-97, 2017
Kaya A., Efe E., "Pre-School Period of Development", Annals of Nursing and Practice, vol.3, pp.1044-1044, 2016
Tutar Güven Ş., Kaya A., İşler Dalgiç A., "Pediatric Nursing Students' Status of Liking of Children and Affecting Factors", İnternational Journal on New Trends İn Education and Their Implications, vol.7, pp.50-56, 2016
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Nursing Students' Level of Knowledge on Family Centered Care", İnternational Journal on New Trends İn Education and Their Implications, vol.7, no.., pp.40-49, 2016
Kaya A., Kantek F., "Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ve Etkileyen Faktörler", Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.3, no.., pp.18-25, 2016
Kaya A., İşler A., Efe E., "Sağlam Çocuk İzlemi", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.6-7, 2015
Kantek F. , Kaya A., Gezer N. , "The Relationship Between Professional Values, Student’S Satisfaction And Tendency To Leave The School", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, no.., pp.38-45, 2015 (Link)
Çiftçioğlu Ş. , Kaya A., "Kanserli Çocukta Taburculuğun Önemi ", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , ss.6-7, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaya A., İşler Dalgiç A., "Hemşirelik Eğitim Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Değer Açıklaştırma", 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-15 Mayıs 2018, pp..-.
Kaya A., Çalişkan Özdöl F., İşler Dalgiç A., "Anne Sütü ve Mikrobiyota İlişkisinin Yenidoğan Sağlığına Etkisi", 1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-15 Mayıs 2018, pp..-.
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Yenidoğanın Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım Uygulamaları Kapsamında Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi", I Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi , BURDUR, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2018, pp..-.
Kaya A., Yildiz Kemer D. , İşler Dalgiç A., "Yenidoğanın Cilt Bakımında Kanıt Temelli Hemşirelik Yaklaşımları", I Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2018, pp..-.
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "The importance of Rational Drug Use and Responsibilities of Nurse in Providing Patient Safety in Children", 4 th World Summit on Pediatrics, Madrid, ISPANYA, 22-25 Haziran 2018, pp..-.
Tutar Güven Ş., Kaya A., İşler Dalgiç A., "Web-based Health Education in Pediatric Nursing", International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.1-1
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "The Significance and Efficiency of Kangoroo Care in Premature Infants", 4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), ANTALYA, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2017, pp.1-1
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "The Use of Education Provided based on the Health Promotion Model in Nursing Studies in Turkey", . International Congress on Nursing, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2017, pp.1-1
Kaya A., Çelik D., İşler Dalgiç A., "Professional values, job satisfaction levels and affecting factors of pediatric nurses in Turkey", 3rd World Summit on Pediatrics, Roma, ITALYA, 22-25 Haziran 2017, pp..-.
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Preterm Yenidoğanların Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Destekleyici Bakım Uygulamalarında Kanıta Dayalı Hemşirelik Yaklaşımları", 6. Ulusal 1. Uluslarası Pediatri Hemşireliği Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Kasım - 2 Aralık 2017, pp..-.
Kaya A., Boz İ., "The Development and Defining of Professional Values Model in Nursing", Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp..-.
Kaya A., İşler Dalgiç A., "Hemşirelikte Profesyonel Değerlerin Gelişim Süreci ve Önemi: Bir Literatür Taraması", 5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi , ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2017, ss..-.
Tutar Güven Ş., Kaya A., İşler Dalgiç A., "Pediatric Nursing Students’ Status of Liking of Children and Affecting Factors", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.1-1
Kaya A., Tutar Güven Ş., İşler Dalgiç A., "Nursing Students’ Level of Knowledge on Family Centered Care", 5th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2016, pp.1-1
Kaya A., Çelik D., İşler Dalgiç A., "Pediatri Hemşirelerinin Profesyonel Değerler Algısı ile İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 15. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-13 Kasım 2016, ss.1-1
İşler Dalgiç A., Efe E., Kaya A., Sarvan S., Başer H., "Healthy Lifestyle Behaviors in Patients with Thalassemia Major", World Summit On Pediatrics, Porto , PORTEKIZ, 23-26 Nisan 2016, pp..-.
Kaya A., İşler Dalgiç A., "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişimsel İzlem ve Desteğin Önemi", 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 2016, ss..-.
Kaya A., İşler Dalgiç A., "Adölesanlarda İnternet Bağımlılığı: Literatür Taraması", I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-8 Ekim 2016, pp.175-175
Kaya A., Çiftçioğlu Ş. , Efe E. , "Kronik Konstipasyonu Olan Down Sendromlu Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu ", 5. Ulusal 2. Uluslarası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2015, vol.., no.., pp..-. (Link)
Çiftçioğlu Ş. , Kaya A., Efe E. , "Kanserli Çocuk ve Ailesi İçin Güvenli Taburculuk ", 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 15-18 Kasım 2015, vol.., no.., pp..-. (Link)
Kantek F., Kaya A., "Türkiye’De Hemşirelerin İş Doyumu: Literatür Incelemesi", II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Nisan 2014, cilt.., no.., ss.60-60 (Link)
Kantek F., Kaya A., Gezer N., "The Relationship Between Professional Values, Student’S Satisfaction And Tendency To Leave The School", 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2014, vol.., no.., pp..-.
Kaya A., Kantek F., "Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı Ile Iş Doyum Düzeylerinin Incelenmesi", 14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2013, cilt.., no.., ss..-.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi