Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bazı Nano Gümüş Halojenürlerin Genotoksik Potansiyellerinin Farklı Test Sistemleri ile Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 116Z250, Yönetici, Devam Ediyor
"Bazı Fungusitlerin Genotoksik Potansiyellerinin Drosophila SMART ve KOMET Yöntemleri ile Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 116Z029, Yönetici, Devam Ediyor
"Drosophila melanogaster’in Somatik Hücrelerinde Gümüş ve Kobalt Nanopartiküllerinin İndüklediği Genotoksisiteye Karşı Resveratrol, Melatonin ve Askorbik Asit’in Antigenotoksik Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113Z564, Yönetici, Devam Ediyor
"ULUABAT GÖLÜ'NDEKİ SU KİRLİLİĞİNE BAĞLI OLARAK SAZAN (Cyprinus carpio) ve YAYIN (Silurus glanis) BALIKLARINDAKİ GENETİK HASAR DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2014/A01/P03/1, Yönetici, 2016
"Farklı Özellikteki Çok Duvarlı Karbon Nanotüplerinin Genotoksik Potansiyellerinin Drosophila Melanogaster Somatik Hücreleri ve Fare Embriyonik Fibroblast Hücreleri ile Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 2014.01.0115.001, Yönetici, 2016
"Farklı Nanoboyuttaki Silisyum Dioksit Nanopartikülünün In Vitro Genotoksik Potansiyelinin Drosophila SMART ve COMET Yöntemleri ile Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG-112T677, Yönetici, 2013
"Aluminyum Oksit, Titanyum Dioksit Ve Zirkonyum Oksit Nanopartiküllerinin Drosophila Smart Yöntemi Ile Mutajenik Ve Rekombinojenik Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG-111T583, Yönetici, 2012
"Farklı oranlardaki sentetik pyretroit ve piperonil butoksid (PBO) karışımlarının Drosophila melanogaster üzerindeki insektisidal ve genotoksik etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK-107T189, Yönetici, 2009
"Klorofil a, Klorofil b ve Klorofilin’in UV’ye karşı antimutajenik etkisinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, HD/53 (105T270), Yönetici, 2006
"Bazı Antidepressant İlaçların Drosophila melanogaster’de mutajenik ve rekombinojenik etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, SBAG-AYD-431, Yönetici, 2004
"Drosophila melanogaster’de UV ye karşı in vivo adaptif tepkinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG-2185, Yönetici, 2004
"Bazı pestisitlerin Drosophila melanogaster hatlarında mutajenik ve rekombinojenik etkilerinin araştırılması", TÜBITAK Projesi, TBAG-AY/186, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi