Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Konvansiyonel ve Alternatif Sistemlerde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında Büyüme KesimKarkas ve Bazı Davranış Özelliklerinin Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4756, Yönetici, Devam Ediyor
"Japon Bıldırcınlarında Civciv Kalitesi ile Bazı Verim Özellikleri Arasındaki Genetik ve Fenotipik İlişkiler", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4758, Yönetici, Devam Ediyor
"Japon Bıldırcınlarında Korku Düzeyi ile Bazı Verim Özellikleri Arasındaki Genetik ve Fenotipik İlişkiler ", BAP Y.Lisans, FYL-2019-4757, Yönetici, Devam Ediyor
"Japon Bıldırcınlarında Büyüme özellikleri için çok özellikli genetik parametre t", BAP Arastırma Projesi, 545646, Araştırmacı, 2015
"Kuluçkada uygulanan farklı ısıl çevrelerin etlik piliç embriyo gelişim dengesi ve yaşama gücüne etkileri", BAP Arastırma Projesi, 46546, Yönetici, 2015
"Japon bıldırcınlarında büyüme ve kesim özellikleri için çok özellikli genetik parametre tahminleri", BAP Arastırma Projesi, 2361985, Araştırmacı, 2013
"Çok özellikli karışık doğrusal model eşitlikleri kullanarak etlik bıldırcın ana ve baba ebeveyn hatları geliştirme üzerine bir araştırma", BAP Doktora, 236198, Araştırmacı, 2013
"Japon bıldırcınlarında et kalite özelliklerinin farklı istatistiksel yöntemlerle genetik analizi", TÜBITAK Projesi, 45154, Araştırmacı, 2012
"Hızlı ve yavaş gelişen etlik piliçlerin kapalı yetiştirme koşullarında karşılaştırılması: verim özellikleri, kesim sonuçları ve ekonomik analiz", BAP Arastırma Projesi, 546465, Araştırmacı, 2008
"Serbest sistem etlik piliç yetiştiriciliğinin uygulanabilirliği üzerinde bir araştırma", TÜBITAK Projesi, 105O432, Araştırmacı, 2009
"Japon bıldırcınlarında yüksek canlı ağırlık için yapılan seleksiyonun etçi ve yumurtacı özellikler ile kuluçka sonuçlarına etkisi", BAP Y.Lisans, 546546, Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi