Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji, 2008-2016
Lisans Yandal, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ankara Devlet Konservatuvarı, Yarı Zamanlı Klasik Gitar Bölümü, 2001-2006
Yüksek Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji , 2004-2006
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji, 2000-2004
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Bağlanma, Anksiyete ve Bilgi İşleme", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, "Üniversite Öğrencilerinde “Düşünce Davranış Kaynaşması” ve “Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması”nın Yeme Tutumları İle İlişkisi", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Eylül, 2006.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Superlab 5 Deney Programı Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi, 2020
ISST- Şema Terapi Sağlıklı Yetişkin Eğitimi Dr. Sevinç Göral Alkan tarafından, ISST - Şema Terapi Enstitüsü, 2020
Göz izleme yöntemleri, 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi , 2020
Bilişsel sinirbilim araştırmalarında EEG kullanımı: Temel ve ileri düzey analiz teknikleri, 18. Ulusal Sinirbilim Kongresi , 2020
Şema Terapi temel düzey ISST Sertifika Programı- Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak tarafından, ISST - Şema Terapi Enstitüsü, 2020
Özgül Öğrenme Güçlüğünde Tanıma ve Klinik Değerlendirme: ÖÖG'de Eğitsel Tanı ve Değerlendirme , Türk Psikologlar Derneği , 2019
EEG (Elektroensefalografi) Eğitimi, Üsküdar Üniversitesi, 2018
Klinik Psikoloji’de Yeni Bir Ufuk: Bilgece Farkındalık (Mindfulness Training), Başkent Üniversitesi, 2017
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği, 2017
Stroop Testi TBAG Formu, İşaretleme Testi, Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu, Nörometrika-Tech, 2017
GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı) Uygulayıcı Serifika Eğitimi, Gazi Üniversitesi , 2017
Painting and Crafting Workshop of the Human Brain, Akdeniz Üniversitesi, 2017
Gestalt Terapide Bitmemiş İşlerin Bitirilmesi, V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi , 2014
Cinsel İstismar Şüphesi veya Mağduru Olan Çocuklarla Görüşme, V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi , 2014
Çocuklarda Dikkat ve Yönetici İşlev Bozukluğu Belirtilerinin Nöropsikolojik Testlerle Taranması, Boğaziçi Üniversitesi, 2012
İlköğretimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar Çalıştayı , Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, 2011
Psikodrama Yaşantı Grubu-Yakın İlişkiler, Adnan Menderes Üniversitesi , 2011
Şizofreni Hastalarıyla Sosyal Beceri Eğitimi, Doğuş Üniversitesi, 2011
DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ SERTİFİKA PROGRAMI (henüz sertifika alınmamıştır) , Antalya Aile Danışmanları Derneği ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 2011
Çocuk Müdahale Programı 3'ün Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi Hizmet İçi Eğitim Semineri, Adalet Bakanlığı, 2010
Çocuk Müdahale Programı 3'ün Geliştirilmesi Hizmet içi Eğitim Semineri, Adalet Bakanlığı, 2009
Gestalt Terapisi 1-2, Ankara Üniversitesi (Doktora programı bünyesinde- Prof. Dr. Nilhan Sezgin tarafından) , 2009
Çocuklarla Çalışma ve Ulusal Standartların Oluşturulması Hizmet İçi Eğitim Semineri, Adalet Bakanlığı, 2009
Çocuk Psikoterapisi, Ankara Üniversitesi (Doktora programı bünyesinde- Prof. Dr. Gülsen Erden tarafından) , 2009
Yapısal Eşitlk Modeli: LİSREL Uygulama Çalışma Grubu, Ankara Üniversitesi, 2008
Grup Terapisi 1-2, Ankara Üniversitesi (Doktora programı bünyesinde- Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin tarafından) , 2008
Aile Terapisi 1-2, Ankara Üniversitesi (Doktora programı bünyesinde- Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak tarafından) , 2008
Avrupa Birliği Proje Fişi Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi (Adalet Bakanlığı bünyesinde), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2007
Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları Atölyesi , Psikonet Psikoterapi &Eğitim, 2006
Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Adalet Bakanlığı, 2006
Çocuk ve Genç Hükümlülerle Çalışma Kitabı Oluşturma Eğitimi, Adalet Bakanlığı /Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2006
Stratejik Planlama Eğitimi (Adalet Bakanlığı bünyesinde), Adalet Bakanlığı /Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2006
Bilişsel Davranışçı Terapi, Hacettepe Üni (Klinik yl programı- Prof. Dr. Elif Barışkın ve Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından), 2005
Psikanaliz, Hacettepe Üni (Klinik yl programı- Dr. Zeynep Atbaşoğlu tarafından, 2005
Oyun Terapisi, Hacettepe Üni (Klinik yl programı- Prof. Dr. Ferhunde Öktem tarafından), 2005
Sürekli Eğitim Programı WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) Uygulama Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği, 2004
Mesleki İngilizce (Çeviri) Çalışma Grubu, Türk Psikologlar Derneği, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi