Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2010 - Devam Ediyor
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2005 - 2010
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Ziraat, 2002 - 2005
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 24.11.2013 - 31.10.2016
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 18.06.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Entomofag Böcekler, Doktora, 2013-2014
Bahçe Bitkileri Zararlıları , Lisans, 2013-2014
Entegre Mücadele, Yüksek Lisans, 2013-2014
Park-Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları, Lisans, 2013-2014
Örtüaltı Hastalık ve Zararlıları, Lisans, 2013-2014
Entomoloji, Lisans, 2013-2014
Süs Bitkileri Zararlıları, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, G.Baloğlu, "Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde Batı Çiçek Tripsi Frankliniella Occidentalis (Pergande)’e Karşı Predatör Akar Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) ve Predatör Böcek Orius laevigatus (Fieber)’un Etkinliklerinin Ayrı Ayrı ve Birlikte Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Yüksek Lisans, G.Başbağci, "Bazı Bitki Uçucu Yağları ve Anabileşenlerinin Mantar Scatopsid Sinekleri (Diptera: Cecidomyiidae) Üzerine Fümigant Etkilerinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, T.Çevik, "Bazı Bitki Uçucu Yağları ve Anabileşenlerinin Mantar Cecid Sinekleri (Diptera: Cecidomyiidae) Üzerine Fümigant Etkilerinin Araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, T. Erdemir, "Bitki Kökenli Bileşiklerin Unlubit (Planococcus citri Risso)’e Karşı Biyolojik Aktiviteleri Üzerine Araştırmalar", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, 2012 Ekim Dönemi, Akdeniz Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, 2011 Nisan Dönemi, Ankara Üniversitesi, Nisan, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi