Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Abone Su Sayaçlarının İdari Su Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 117Y301, Yönetici, 2019
"Sürdürülebilir Kentsel Su Yönetiminde Abone Su Tüketimlerinin Değerlendirilmesi ve Modellenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-2120, Yönetici, Devam Ediyor
"Su Dağıtım Sistemlerinde Bakteriyel İnaktivasyonu Etkileyen Faktörlerin Laboratuvar Ölçekli Şebeke Modeliyle İncelenmesi", BAP Diğer, 2014.01.0102.003, Araştırmacı, 2016
"Sürdürülebilir İçmesuyu Temini Sistemleri için Yenilenebilir Enerji Kazanımı Potansiyelinin Araştırılması ", TÜBITAK Projesi, 114Y203, Araştırmacı, 2017
"Turistik Bölgelerde Otomatik Okuma Sayaçları Kullanarak Fiziki Su Kayıplarının Yüksek Hassasiyetle Belirlenmesi ve Yönetimi: Antalya-Kaleiçi Uygulaması", TÜBITAK Projesi, 114Y168, Araştırmacı, 2018
"İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Serbest Bakiye Klor Konsantrasyonlarının Deterministik ve Veriye Dayalı Modelleme Teknikleri Kullanarak Yönetimi", BAP Doktora, 2010.03.0121.021, Araştırmacı, 2014
"İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Optimum Klorlama Uygulamalarının Matematiksel Modeller Kullanılarak Gerçekleştirilmesi ve Dezenfeksiyon Sistemlerinin Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 107G088, , 2011
"Bitkisel Atık Yağlardan Biyodizel Üretimi", BAP Y.Lisans, 2006.02.0121.019, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi