Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 15.09.2018 - Devam Ediyor
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 16.03.2015 - Devam Ediyor
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Yardimci Editör, 08.05.2014 - Devam Ediyor
Akdeniz Sanat Dergisi, Editör, 09.12.2013 - 10.04.2017
Sanat Eğitimi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.04.2013 - Devam Ediyor
Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi, Editör, 16.01.2013 - Devam Ediyor
Kalemişi Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 11.05.2012 - Devam Ediyor
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Editör, 05.01.2011 - 14.02.2013
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 1. Uluslararası Sanat, Tasarım ve Moda Kongresi, Gaziantep, Nisan 2017
Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Nisan 2017
II. Uluslararası Akdeniz’de Sanat Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı”, , Mayıs 2017
II. Innovation and Global Issues in Social Sciences, , Ekim 2017
Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Nisan 2017
II. Uluslararası Akdeniz’de Sanat Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı”, , Mayıs 2017
II. Innovation and Global Issues in Social Sciences, , Ekim 2017
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu “Vuslatının 850. Yılında Hoca Ahmet Yesevi”, Antalya, Mayıs 2016
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Kasım 2016
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Mayıs 2016
I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, , Kasım 2016
”, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, , Ekim 2016
2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ankara, Kasım 2015
IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri Verona Üniversitesi, Verona, Eylül 2015
PANELİST, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 12. Geleneksel Cumhuriyet Paneli Davetli Konuşmacı, 27.10.2014, Antalya, Ekim 2014
I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde Üniversitesi, Niğde, Mart 2014
PANELİST, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Farklı ve Birlikte 2. Ulusal Jürili Karma Sergi ve Sanat Paneli Davetli Konuşmacı, 13-14.11.2014, K.Maraş, Kasım 2014
KONFERANS, “Çağdaş Türk Resminde Milli Mücadele”, 18.03.2013, Altındağ Belediyesi Kabakcı Konağı, Ankara, Mart 2013
İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Sempozyumu ve Sergisi, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya, Ekim 2013
KONFERANS, “Sanatın Politik Algısı”, 09.02.2013, Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Geleneksel Cumartesi Etkinlikleri Kapsamında Konferans, Ankara, Şubat 2013
Nevşehir Üniversitesi I.Uluslararası Talas ve Kapadokya Atçılık Sempozyumu, Nevşehir, Mayıs 2012
Üsküdar Belediyesi VII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2012
Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Ebru Sanatı Çalıştayı, Antalya, Mart 2012
PANELİST, Gaziantep Şehitkâmil Kaymakamlığı ile İLESAM Gaziantep Şubesi’nin ortaklaşa düzenledikleri “Çocuk” Konulu Panelde Davetli Konuşmacı, 5-10.11.2012., Gaziantep, Kasım 2012
KONFERANS, Gaziantep Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi “Türk Resim Sanatı” Konulu Konferans, 6.11.2012, Gaziantep, Kasım 2012
University of North Florida (UNF) ve Nevşehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Florida, Nisan 2012
Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu, Antalya, Ekim 2011
Dumlupınar Üniversitesi Ahmet Yakupoğlu Sempozyumu, Kütahya, Ekim 2011
1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Kasım 2011
KONFERANS, “Resim Sanatı” Konulu Konferans, 18.10.2011, Nevşehir Kapalı Cezaevi. , Nevşehir, Ekim 2011
SÖYLEŞİ, “Günümüz Anadolu Sanatı Konulu Söyleşi”, 29.06.2011, Niğde TV. , Niğde, Haziran 2011
PANELİST, 9. Uluslararası “Sanatla Uyanmak” Festivali Panelist, 10.05.2011, Prizren Belediyesi Meclis Salonu, Prizren, Mayıs 2011
SÖYLEŞİ, “Türk Resim Sanatı ve Çağdaş Sanata Genel Bir Bakış”, 02.05.2011, Kapadokya TV. , Nevşehir, Mayıs 2011
SEMİNER, “Türk Resim Sanatı”, 03.12.2010, Nevşehir Ticaret Odası. , Nevşehir, Aralık 2010
SEMİNER, “Türk Minyatür ve Duvar Resim Sanatı”, 18.12.2010, Nevşehir Ticaret Odası., Nevşehir, Aralık 2010
Türk Dünyası İşletme Fakültesi VIII. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Jalal-Abad, Haziran 2010
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Sanatı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2010
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Grupları I.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Mart 2009
Ukrayna Gagauzlar Birliği ve Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi ile birlikte, T.C. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun ortaklaşa düzenledikleri Uluslararası Türkiye-Ukrayna Kültür İlişkileri- VII. Gagauz Kültürü Sempozyumu, Kyyiv, Haziran 2009
KONFERANS, “Çağdaş Türk Resminde 1914 Kuşağı”, 15.11.2008, Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği Geleneksel Cumartesi Etkinlikleri Kapsamında , Ankara, Kasım 2008
Türk Dünyası İşletme Fakültesi VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, “Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Bishkek, Mayıs 2008
Uluslararası Türk Toplulukları Sanat Kültürünün Kaynakları ve Evrimi Kongresi, Kazan, Nisan 2008
Üsküdar Belediyesi VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2008
I. Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, Konya, Kasım 2008
XVII. INTERNATIONAL CONGRESS OF AESTHETICS, “Aesthetics Bridging Cultures”, Ankara, Haziran 2007
PERFORMANS, “Canlı Performans”, “Akşama Doğru Programı” 7.10.2007, KON TV. , Konya, Ekim 2007
Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma-Uygulama Merkezi 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Kasım 2007
Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları Merkezi I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, Konya, Kasım 2007
Üsküdar Belediyesi V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2007
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Eylül 2007
Gazi Osman Paşa Üniversitesi XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Eylül 2007
Selçuk Üniversitesi, Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi (Sümam), Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatı’nda Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Konya, Mart 2006
ODTÜ 15. Türkiye Estetik Kongresi, Ankara, Kasım 2006
PERFORMANS, “Canlı Performans”, 11.03.2000, ÜN TV Gündönümü Programı, Konya, Mart 2000
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Art-e Sanat Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Akademik Sanat Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Dergide Hakemlik, Nisan 2015
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2015
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Aralık 2014
UlakBilge Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Akdeniz Sanat Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Inonu University International Journal of Social Sciences Dergisi , Dergide Hakemlik, Haziran 2013
The Journal of Academic Social Science Studies (JASS) Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
İdil Sanat ve Dil Dergisi, Dergide Hakemlik, Mart 2012
New World Sciences Academy, Dergide Hakemlik, Mart 2012
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Dakam Contempart’16 5th Contemporary Arts Conference, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
Gazi Üniversitesi Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2016
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Farklı ve Birlikte 2. Ulusal Jürili Karma Sergi ve Sanat Paneli & Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2015
21. Yüzyılda Türk Sanatları Lisansüstü Eğitim Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, Mayıs 2015
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2. Sanat Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi III. Geleneksel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında “60. Ölüm Yıldönümünde Nene Hatun ve Türk Kadınının Aziz Hatırası” konulu Jürili Karma Sergi Jüri Üyesi (Antalya). , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2015
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “100. Yılında Çanakkale Ruhu” konulu 253 Sanatçı 253 Eser Jürili Karma Sergi Jüri Üyesi (Antalya). , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mart 2015
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Vakıf ve Sanat Sempozyum, Sergi, Çalıştay , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü I. Resim Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2015
İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim Sempozyumu ve Sergisi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2013
Uluslararası Türk Kültür ve Sanat Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , ABD, Nisan 2012
I.Uluslararası Niğde Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, NİĞDE, TÜRKIYE, Mayıs 2012
I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür/Sanat Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2012
10.Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, Düzenleme Kurulu Üyesi, , KOSOVA, Haziran 2012
II. Uluslararası KTO Karatay Üniversitesi Bilim Kültür Sanat Günleri, Bilim Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Mayıs 2012
2. Art International Fest Ressamlar Buluşması, Düzenleme Kurulu Üyesi, , KOSOVA, Eylül 2011
International Conference on Society, Education & Development (ICOSED 2011) , Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Kasım 2011
I.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Kasım 2011
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anısına I. Uluslararası Fotoğraf, Plastik ve Geleneksel Sanatlar Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Ekim 2010
V.Türk Sanatları Sergisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , SURİYE, Ekim 2010
II.Uluslararası Türk El Dokumaları (Tekstil) Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Mayıs 2009
I.Uluslararası Türk Kültürü ve Sanatı Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, , MISIR, Kasım 2009
I.Uluslararası Selçukludan Günümüze Akşehir Kongresi ve Sanat Etkinlikleri, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Kasım 2008
1.Anadolu Sergileri (TÜSGAD) , Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Mart 2008
I.Uluslararası Güzel Sanatlarda Selçukludan Günümüze Geleneksel Konya El Dokumalarından Esintiler ve Mevlâna Bienali, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Ekim 2008
I.Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, KONYA, TÜRKIYE, Kasım 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi