Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyeti İle Sorumlu Hemşirelerin Algılanan Ve Beklenen Güç Tarzlarının İlişkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2018-3635, Yönetici, Devam Ediyor
"Bibliyometrik ve Sosyal Ağ Analizi ile Hemşire Güçlendirme Çalışmalarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-3480, Yönetici, Devam Ediyor
"Çalışma Ortamının Hemşirelerin İş doyumu ve Ayrılma Niyetine Etkisi", BAP Y.Lisans, TYL-2018-3663, Yönetici, Devam Ediyor
"Nurses Perceptions Of Motivational Factors A Case Study In A Turkish University Hospital", BAP Diğer, TYD-2016-1452, Yönetici, 2018
"Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyine Etkisi: Meta Analiz Çalışması ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-1384, Yönetici, 2016
"Hemşirelerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Alanya Örneği", BAP Y.Lisans, TYL-2016-1975, Yönetici, Devam Ediyor
"Yönetici Hemşirelerde Hemşirelik İmajı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği", BAP Y.Lisans, TYL-2015-686, Yönetici, 2016
"Antalya İli Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ile İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 2012.02.0122.013, Yönetici, 2013
"Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Algıları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 2012.02.0122.014, Yönetici, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi