Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeyine Etkisi: Meta Analiz Çalışması ", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-1384, Yönetici, 2016
"Nurses Perceptions Of Motivational Factors A Case Study In A Turkish University Hospital", BAP Diğer, TYD-2016-1452, Yönetici, Devam Ediyor
"Hemşirelerin Çatışma Yönetim Stilleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Alanya Örneği", BAP Y.Lisans, TYL-2016-1975, Yönetici, Devam Ediyor
"Yönetici Hemşirelerde Hemşirelik İmajı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği", BAP Y.Lisans, TYL-2015-686, Yönetici, 2016
"Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Benlik Kavramı Algıları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 2012.02.0122.014, Yönetici, 2014
"Antalya İli Hastanelerindeki Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerler Algısı ile İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 2012.02.0122.013, Yönetici, 2013