Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Orhon G., Duman G., Gedik N., "Research Trends In Mobile Assisted Language Learning From 2000 To 2012.", RECALL, vol.00, pp.1 -20, 2014 (Link) (Abstract)
Orhon G., "Examining Creativity In Turkey: Do Western Findings Apply?", HIGH ABILITY STUDIES, vol.18, pp.235-246, 2007 (Link) (Abstract)
Orhon G., "Creativity Of Turkish Prospective Teachers.", Creativity Research Journal, vol.18, pp.65-73, 2006 (Link) (Abstract)
Orhon G., "From Empire To Democracy: Effects Of Social Progress On Turkish Writers", Journal of Psychology, vol.138, pp.223-232, 2004 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Orhon G., Günbayı A. , Günbayı İ. , Yörük T. , " İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI ÖĞRETİMSEL SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.23-37, 2017 (Link)
Orhon G., "Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivitede Sporun Tedavi Edici Rolü", Antalya’da Eğitim, cilt.1 , ss.15-16, 2011
Orhon G., "Ergenlik Mizah Ölçeği.Eğitim Ve Bilim ", Eğitim ve Bilim, cilt.29, ss.20-28, 2004
Orhon G., "Öğrencilerin Sosyal Katılımını Özendirmeye Yönelik Bir Program", Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.30-44, 2004
Orhon G., "Creativity In Turkey: The Gemstone Shadowed By Poor Regime", Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, vol.22, pp.25-27, 2003
Orhon G., "Problem Çözme Ezbere Karşı: Öğretimin Eğitim Sistemindeki Rolü. ", Eğitim Araştırmaları, cilt.3, ss.83-86, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Orhon G., Atabek O., Burak S., "Relationships between pedagogical formation students’ humor styles, coping with humor and their stress, anxiety and depression", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.495-497 (Link)
Burak S., Atabek O., Orhon G., "Relationships between musical behaviors and psychological status of teacher candidates", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.2884-2886 (Link)
Atabek O., Orhon G., Burak S., "Psychological opportunities in pedagogical formation training", 27th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, pp.3370-3373 (Link)
Orhon G., Değirmenci A., Kurt A. , Akıncı M. , "Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.00, no.00, pp.00-00
Değirmenci A., Kurt A., Akinci M., Orhon G., "Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", 26. Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, pp.520-520 (Link)
Orhon G., Akıncı M. , Kurt A., Değirmenci A., "Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ve Heyecan Arama Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ", 26th International Conference on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.00, no.00, pp.00-00 (Link)
Orhon G., "The Effect Of Teachers' Emotional And Perceptual Characteristics On Creative Learning", 4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, ISPANYA, 2-5 Şubat 2012, vol.46, pp.3074-3077
Orhon G., "Müzecilik, Yaratıcılık Ve Eğitim", Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Müzecilik Anabilim Dalı VII. Müzecilik Çalıştayı ve Paneli, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-13 Mayıs 2011, cilt.1 , no.1, ss.0-0
Orhon G., "Yaratıcılık Ve Bilim", Antalya Bilim Eğitimi Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-21 Mayıs 2010, cilt.1 , no.1, ss.0-0
Orhon G., "Weave Your Own Kilim: A Technique To Review Your Life Creatively", CREA Conference , Sestre Levante, ITALYA, 16-20 Mayıs 2008, vol.0, no.0, pp.0-0
Orhon G., "Müze Tekniğiyle Oyun Yazımı", Eğitimde İyi Örnekler 2. Eğitim Reformu Girişimi Konferansı , İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ocak 2005, cilt.0, no.0, ss.0-0 (Link)
Orhon G., "Öğrenmeyi Öğrenme : Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Bir Ders", 3. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 1-2 Ocak 2004, cilt.1 , no.1, ss.0-0
Orhon G., "Toplum Hizmetleri", Eğitimde İyi Örnekler Konferansı: 1. Eğitim Reformu Girişimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Ocak 2004, cilt.1 , no.1, ss.0-0 (Link)
Orhon G., "Okul Öncesinde Yaratıcı Öğretmen Eğitimi", 2. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2000, cilt.1 , no.1, ss.0-0
Orhon G., "The Relationship Between Creativity And Learning Styles Of Students. ", Edward De Bono Conferences: Creative Thinking: New Perspectives, Valetta, MALTA, 2-3 Haziran 1996, pp.171-177
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Orhon G., "Yaratıcılık:Nörofizyolojik, Felsefi Ve Eğitsel Temeller", Pegem Akademi, ANKARA, 2011 (Link) (Özet)
Orhon G., "Creative Learning And Culture", in: Creative Learning 3-11 and how we document it, Craft A., Cremin T., Burnard P., Eds., Trentham Books Limited , Staffordshire, pp.3-11-, 2008
Orhon G., "Creativity In Turkey And Turkish Speaking Countries", in: The international handbook of creativity, Kaufman,J.C., Sternberg, R.J., Eds., Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , New York, pp.337-373-, 2006
Orhon G., "Yine Yazı Yazıyoruz", PegemA, ANKARA, 2002 (Link) (Özet)
DİĞER YAYINLAR
Orhon G., "Sensation Seeking And Creativity In Prospective Educators And Musicians. ", Diger, pp.81-86, 2008
Orhon G., "Creativity And Teacher Training. ", Sunum, pp.1-2, 2006
Orhon G., "Collective Unconscious In Artistic Creativity: The Anatolian Case. ", Sunum, pp.0, 2006
Orhon G., "Type A Personality And Creative Problem Solving: The Case Of Turkish Prospective Teachers", Diger, pp.59-65, 2005
Orhon G., "Factor Structure Of Creativity In America And Turkey. ", Sunum, pp.1 , 2003
Orhon G., "Turkish Creativity. ", Diger, pp.25-29, 2003
Orhon G., "Differences In Eminent Chinese And Turkish Creative Writers.", Sunum, pp.1 , 2003
Orhon G., "The Role Of Various Support Variables On Children’S State And Trait Anxiety.", Diger, pp.71-77, 1997
Orhon G., "Relationship Between Creativity And Nonconformity To School Discipline As Perceived By The Teachers Of Turkish Elementary School Children, By Controlling For Their Grade And Sex", Diger, pp.208-214, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi