Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "The Effects of Agricultural Waste Composts (Banana Plant Wastes-Greenhouse Wastes-Spent Mushroom Composts) on Mineral Composition and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca sativa L.)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, pp.2133-2140, 2019
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "Mineral Composition and Quality Parameters of Greenhouse-Grown Lettuce (Lactuca sativa L.) Depending on Fertilization with Agricultural Waste Composts", ACTA SCİENTİARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.16, pp.85-95, 2017 (Link)
Yilmaz E., Sönmez İ., Demir H., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Cucumber Plant (Cucumis Sativus L. Cv. Mostar F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.45, pp.2767-2777, 2014 (Link)
Erler F., Polat E., Demir H., Çatal M., Tuna G., "Control Of Mushroom Sciarid Fly Lycoriella Ingenua Populations With Insect Growth Regulators Applied By Soil Drench", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, vol.104, pp.839-844, 2011 (Link)
Demir H., Polat E., ". Effects Of Broccoli-Crispy Salad Intercropping On Yield And Quality Under Greenhouse Conditions", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.4116-4121, 2011 (Link)
Demir H., Polat E., Sönmez İ., Yılmaz E., "Effects Of Different Growing Media On Seedling Quality And Nutrient Contents In Pepper (Capsicum Annuum L. Var Longum Cv. Super Umut F-1)", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.894-897, 2010 (Link)
Polat E., Demir H., Erler F., "Yield And Quality Criteria In Organically And Conventionally Grown Tomatoes In Turkey", SCIENTIA AGRICOLA, vol.67, pp.424-429, 2010 (Link)
Sönmez İ., Kaplan M., Demir H., Yılmaz E., "Effects Of Zeolite On Seedling Quality And Nutrient Contents Of Tomato Plant (Solanum Lycopersicon Cv. Malike F1) Grown In Different Mixtures Of Growing Media", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.1162-1165, 2010 (Link)
Erler F., Polat E., Demir H., Çetin H. , Erdemir T. , "Evaluation Of Microbial Products For The Control Of The Mushroom Phorid Fly, Megaselia Halterata (Wood)", JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE, vol.44, pp.89-97, 2009 (Link)
Erler F., Polat E., Demir H., Çetin H. , Erdemir T. , ". Control Of The Mushroom Phorid Fly, Megaselia Halterata (Wood), With Plant Extracts. ", PEST MANAGEMENT SCIENCE, vol.65, pp.144-149, 2009 (Link)
Kaplan M., Sönmez S., Polat E., Demir H., "Effects Of Organic And Mineral Fertilizers On Yield And Nutritional Status Of Lettuce", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, pp.1915-1926, 2008
Polat E., Demir H., Onus A. , "Comparison Of Some Yield And Quality Criteria In Organically And Conventionally-Grown Lettuce", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.7, pp.1235-1239, 2008 (Link)
Polat E., Erler F., Demir H., Çetin H. , Erdemir T. , "The Effect Of Vegetable Materials On The Yield And Productivity Of Agaricus Bisporus", INTERCIENCIA, vol.33, pp.776-780, 2008 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "THE EFFECTS OF SOME AGRICULTURAL WASTES COMPOSTS (PRUNNING WASTE-SPENT MUSHROOM COMPOST) ON LETTUCE GROWTH (LACTUCA SATIVA L.)", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science, cilt.3, ss.9-14, 2019
Demir H., "The effects of spent mushroom compost on growth and nutrient contents of pepper seedlings", Mediterranean Agricultural Sciences (Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.30, ss.91-96, 2017
Demir H., "The effects of spent mushroom compost on growth and nutrient contents of pepper seedlings. ", Mediterranean Agricultural Sciences, vol.30, pp.91-96, 2017
Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayıcı A., Can M., et al., "Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Domateste Yaprak Alanı ve Kuru Madde Üzerine Etkileri. ", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.152-158, 2017
Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayıcı A., Can M., et al., "Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Domateste Yaprak Alanı ve Kuru Madde Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.152-158, 2017
Demir H., Polat E., "Sera koşullarında domates-tere birlikte yetiştiriciliğinin verim ve kaliteye etkisi.", Akademik Ziraat Dergisi, vol.6, pp.51-62, 2017
Demir H., Polat E., "Sera kosullarında domates-tere birlikte yetistiriciliginin verim ve kaliteye etkisi.", Akademik Ziraat Dergisi, vol.6, pp.51-62, 2017
Sönmez İ., Kalkan H. , Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "Sera Bitki Atıkları Kullanılmış Kokopitve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkisi", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, no.3, ss.21-28, 2016
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., "Effects of Spent Mushroom Compost on Seedling Quality and Nutrient Contents of Eggplant (Solanum melongena) Grown in Different Growing Media", Acta Horticulturae, pp.403-408, 2016
Demir H., Akgün İ.H., "Domateste Budama ve Dikkat Edilmesi Gerekenler", Hasad Bitkisel Üretim, ss.52-57, 2014
Demir H., "Sağlığınız Için Mantar Tüketin.", Hasad Gıda, ss.14-15, 2010
Demir H., Polat E., Sönmez İ., "Organik Gübrede Yeni Alternatif: Solucan Gübresi. ", Tarım Aktüel, ss.54-60, 2010
Demir H., "Tarımımızda Gelecek Eğilimleri (3).", Borsanomi, ss.32-33, 2007
Demir H., "Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Sebze: Hindiba. ", Hasad Bitkisel Üretim, ss.74-78, 2007
Demir H., "Kan Ve Böbrek Temizliği Için Tere. ", Hasad Bitkisel Üretim, ss.82-88, 2007
Demir H., "Ülkemizde Sebze Fideciliği, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. ", Hasad Bitkisel Üretim, ss.68-74, 2007
Demir H., "Tarımımızda Gelecek Eğilimleri (4).", Borsanomi, ss.32-33, 2007
Demir H., "Tarımımızda Gelecek Eğilimleri (2)", Borsanomi, ss.32-33, 2007
Demir H., "Tarımımızda Gelecek Eğilimleri. ", Borsanomi, ss.32-33, 2007
Demir H., Özteker T., "Sağlık Harikası Bir Bitki: Nane. ", Hasad Bitkisel Üretim, ss.52-62, 2006
Demir H., Polat E., "Türkiye’De Organik Tarımın Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri.", Hasad Bitkisel Üretim, ss.66-71, 2006
Demir H., Polat E., "Serada Sebze Yetiştiriciliğinde Budama Uygulamaları", Hasad Bitkisel Üretim, ss.46-49, 2005
Demir H., Polat E., "Serada Sebze Yetiştiriciliğinde Budama Uygulamaları. ", Hasad Bitkisel Üretim, ss.26-29, 2005
Demir H., "Kereviz Yetiştiriciliği", Hasad Bitkisel Üretim, ss.62-68, 2005
Polat E., Demir H., Onus A. , "Farklı Zeolit Düzeylerinin Marul (Lactuca Sativa Var. Longifolia) Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.95-99, 2005 (Link)
Demir H., Polat E., "Doğal Bir Gübre: Kan Unu. ", Hasad, ss.36-37, 2004
Demir H., Polat E., "Türkiye Sebze Tohumculuğu-1 ", Cine-Tarım, ss.34-37, 2004
Polat E., Onus A. , Demir H., "Atık Mantar Kompostunun Marul Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kaliteye Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.149-154, 2004 (Link)
Demir H., Polat E., "Türkiye Sebze Tohumculuğu-2", Cine-Tarım, ss.32-36, 2004
Polat E., Demir H., Onus A. , "Use Of Naturel Zeolite (Clinoptilolite) In Agriculture", Journal of Fruit and Ornamental Plant Reserach, vol.12, pp.183-189, 2004
Demir H., "Alabaş Yetiştiriciliği", Hasad, ss.38-41, 2004
Demir H., Polat E., "Kuşkonmaz Yetiştiriciliği", Hasad, ss.60-65, 2004
Demir H., Gölükçü M., Topuz A., Özdemir F., Polat E., Şahin H., "Yedikule Ve İceberg Tipi Marul Çeşitlerinin Mineral Madde İçeriği Üzerine Ekolojik Üretim Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.79-85-, 2003 (Link)
Demir H., Topuz A., Gölükçü M., Polat E., Özdemir F., Şahin H., "Ekolojik Üretimde Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Domatesin Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.19-25-, 2003 (Link)
Demir H., Polat E., "Zeolit (Klinoptilolit) Ve Tarımda Kullanımı", Hasad, ss.54-59, 2003
Demir H., Daşgan Y. , "Patlıcan Yetiştiriciliğinde Budama", Hasad, ss.28-30, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Üçok Z., Demir H., Sönmez İ., Polat E., "Farklı Organik Gübrelerin Kıvırcık Salatada (Lactuca sativa L. var crispa) Verim, Kalite ve Bitki Besin Elementi İçeriklerine Etkileri", 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2019, ss.79-79
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Yaldiz O., Kaplan M., "The Effects Of Some Agricultural Wastes Composts (Pruning Waste-Spent Mushroom Compost) On Lettuce Growth (Lactuca sativa L.)", 1. International Conference on "Agriculture, Forestry & Life Sciences" (ICAFLS 2018), Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, vol.3, no.1, pp.9-14
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "The Effects of Composts Obtained Spent Mushroom Compost and Pruning Wastes on Soil Properties", International Congress on Natural and Engineering Sciences 2016, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 1-5 Eylül 2017, pp.23-23
Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayici A., Can M., et al.,"Response of Tomato Plant to Salty Water", 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2017, pp.622-622 (Link)
Demir H., Sönmez İ., Polat E., Torun M., "Effects of Waste Cotton on Yield and Quality Features of Pleurotus ostreatus", III.International Conference on Sustainable Development (ICSD), Saray Bosna, BOSNA HERSEK, , pp.43-43
Kaman H., Kurunç A., Demir H., Tezcan A., Sayıcı A., Can M., et al., "Response of tomato plant to salty water.", 2nd International Balkan Agriculture Congres, Tekirdağ, TÜRKIYE, , pp.622-622
Kaman H., Kurunç A., Tezcan A., Demir H., Sayici A., Can M., et al.,"Effect of Salty Irrigation Water on Plant Leaf Water Potential", 2nd International Agriculture Congress, Belgrade, SIRBISTAN, 14-18 Kasım 2016, pp.24-24
Sönmez İ., Kalkan H., Demir H., Külcü R., Kaplan M., Yaldiz O., "Sera Bitki Atıkları, Kullanılmış Kokopit Ve Atık Mantar Kompostundan Elde Edilen Kompostların Toprakların Besin İçerikleri Üzerine Etkileri", 7. Ulusal Bitki Besleme Ve Gübre Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 12-15 Ekim 2016, ss.21-28
Demir H., Polat E., "Effects Of Intercropping On Micro Element Contents Of Green Beans Under Greenhouse Conditions. ", The First International Symposium on Agricultural Engineering., Belgrad, SIRBISTAN, 4-6 Kasım 2013, pp.8-8
Sönmez İ., Demir H., "Korkuteli Mantarcılığında Kullanılan Mantar Kompostlarının Genel Özellikleri. ", IX. Yemeklik Mantar Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, ss.56-56
Demir H., Sönmez İ., "Korkuteli’Nde Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Yetiştiriciliğinin Sorunları Ve Bazı Çözüm Önerileri. ", IX. Yemeklik Mantar Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2012, ss.57-57
Demir H., Polat E., "Sera Koşullarında Domates-Fasulye Birlikte Yetiştiriciliğinin Verimlilik Ve Bakla Kalitesi Üzerine Etkisi.", 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.496-500
Demir H., Polat E., "Effects Of Intercropping On Macro Element Contents Of Green Beans Under Greenhouse Conditions. ", International Conference, Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, Viyana, AVUSTURYA, 18-21 Şubat 2012, pp.93-93
Erler F., Polat E., Demir H., "Mantar Sciarid Sineği, Lycoriella Ingenua (Dufour, 1839)’Nin Mücadelesinde Böcek Gelişim Düzenleyici İnsektisitlerin Değerlendirilmesi. ", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.22-22
Demir H., Sönmez İ., "Antalya’Nın Korkuteli İlçesi’Nde Kültür Mantarı (Agaricus Bisporus) Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları Ve Bazı Çözüm Önerileri. ", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.3, ss.2431-2439
Sönmez İ., Demir H., "Exposed To General Properties Of Business Of Mushroom Cultivation In Korkuteli-Antalya Region.", 7th International Conference on Mushroom Biology & Mushroom Products,, Bodaux, FRANSA, 4-7 Kasım 2011, pp.133-133
Demir H., Sönmez İ., "Some Of The Problems Faced By Growers And Solving Suggestions In Agaricus Bisporus Cultivation.", 7th International Conference on Mushroom Biology & Mushroom Products, Bordaux, FRANSA, 4-7 Kasım 2011, pp.132-132
Sönmez İ., Demir H., "Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği Ve Olumsuz Etkileri. ", Uluslararası Katılımlı I.Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, cilt.1, ss.287-294
Polat E., Demir H., "The Light Sensitvity Of Broccoli (Brassica Oleraceae Var. Italica) Intercropping With Tomato Under Glasshouse Conditions. ", Society for Experimental Biology, Annual Main Meeting, Prague, CEK CUM., 3 Haziran - 3 Temmuz 2010, pp.311-312
Sönmez İ., Demir H., Kaplan M., "Organik Mantar Yetiştiriciliğinde Kompost.", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2010, pp.294-299
Demir H., Sönmez İ., Polat E., "Ülkemiz İçin Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi.", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2010, pp.155-155
Sönmez İ., Demir H., Kaplan M., "Organik mantar yetiştiriciliğinde kompost (Compost in organic mushroom growing).", International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems., Famagusta, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-7 Şubat 2007, pp.333-336
Sönmez S., Kaplan M., Polat E., Demir H., Öktüren F. , "Effects Of Different Organic Fertilizer Applications And Mineral Fertilization On Nitrate Content Of Lettuce.", 18th Internatioanal Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth Managing Soil and Technology, , ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-26 Mayıs 2006, pp.928-931
Demir H., Polat E., Yılmaz E., Sönmez İ., Alagöz Z., Kaplan M., "The Effects Of Different Media On Seedling Quality Of Pepper, Advances In Soil & Soilless Cultivation Under Protected Environment", International Symposium on Protected Culture In Mild-Winter Climate, Agadir, FAS, 19-24 Şubat 2006, pp.67-67
Kaplan M., Sönmez S., Polat E., Demir H., Sönmez İ., "Kan Unu Ve Tavuk Gübresi Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri", Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, - , ss.533-541
Demir H., Polat E., "Bazı Organik Maddelerin Domates Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi. ", GAP IV. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, cilt.2, ss.1520-1525
Demir H., Polat E., Onus A. , "Farklı Deniz Yosunu Ekstraktlarının Domates Yetiştiriciliğinde Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri.", Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Eylül 2003, ss.427-430
Polat E., Sönmez S., Demir H., Kaplan M., "Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Marulda Verim, Kalite Ve Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.69-77
Demir H., Polat E., "Organik Olarak Yetiştirilen Domateste Bazı Verim Ve Kalite Özellikleri.", Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2001, ss.226-275
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demir H., "Yaprağı Yenen Sebzeler", Hasad Yayıncılık, İSTANBUL, 2007 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Adak N., Demir H., Akgün İ.H., "Son yılların hızla gelişen sektörü: Yayla Seracılığı ve Elmalı. ", Diger, ss.26-30, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi