Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Durmus I., Alkan S., Narinc D., Karabağ K., Karsli T., "Effects of mass selection on egg production on some reproductive traits in Japanese quail", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, 2017 (Abstract)
Karabağ K., Alkan S., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Genetic changes in growth curve parameters in Japanese quail lines divergently selected for body weight", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, 2017
Karabağ K., "Genetic changes in growth curve parameters in Japanese quail lines divergently selected for body weight", EUROPEAN POULTRY SCIENCE, vol.81, pp.1-10, 2017
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Karsli T., "Determination of Genetic Differences using 15 SSR Markers in Long Term Selected Japanese Quail Genotypes", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.29, pp.1696-1701, 2016
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Karsli T., Alkan S., "Determination of Genetic Diversity Using 15 Simple Sequence Repeats Markers in Long Term Selected Japanese Quail Lines", ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.29, pp.1696-1701, 2016 (Link) (Abstract)
Alkan S., Galiç A., Karsli T., Karabağ K., "Effects of egg weight on egg quality traits in partridge (Alectoris Chukar)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.43, pp.450-456, 2015 (Abstract)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "The Effects Of Thermal Manipulation During Early And Late Embryogenesis On Hatchability, Hatching Weight And Body Weight In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, vol.56, pp.260-270, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Determination Of Phenotypic Correlations Between Internal And External Quality Traits Of Guinea Fowl Eggs", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, pp.861-867, 2013
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Estimation Of Genetic Parameters For Body Weight Of Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Using Random Regression Model", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.18, pp.935-939, 2012
Alkan S., Narinç S., Karsli T., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Effects Of Thermal Manipulations During Early And Late Embryogenesis On Growth Characteristics In Japanese Quails (Coturnix Cot. Japonica)", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.76, pp.184-190, 2012
Alkan S., Mendeş M., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Allometric Growth Of Body Components In 11 Generations Selected Japanese Quails Of Different Lines", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.75, pp.13-19, 2011
Alkan S., Mendeş M., Karabağ K., Karsli T., "Effects Of Selection On Allometric Relationships Between Egg Components And Egg Weight In Japanese Quails Of Different Lines", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.74, pp.121-125, 2010
Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., Karsli T., Alkan S., "Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında Dna Parmak İzlerinin Rapd-Pcr Yöntemi Kullanılarak Saptanması", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.16, pp.55-61, 2010
Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., Karsli T., "Türkiye Yağlı Kuyruklu Koyun Irklarında DNA Parmak İzlerinin RAPD-PCR Yönteminin Kullanılarak Saptanması", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, 2010
Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Canlı Ağırlık ve Yumurta Verimine Göre Yapılan Seleksiyonun Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarının Coturnix coturnix japonica Yumurta Kalitesi Özelliklerine Etkileri ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkiler", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.239-244, 2010 (Link)
Karabağ K., Mendeş M., Alkan S., Balcioğlu M.S., "An Assessment Of Embryonic Mortality Stages In Chukar Partridge (Alectoris Chukar) By Means Of Classification Tree Method", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.74, pp.269-273, 2010
Karabağ K., Alkan S., Mendeş M., "Classification Tree Method For Determining Factors That Affecting Hatchability In Chukar Partridge (Alectoris Chukar) Eggs", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.723-727, 2010
Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., Karsli T., Alkan S., "Determination Of Dna Fingerprinting Of Turkish Fat-Tailed Sheep Breeds By Rapd-Pcr Method", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.16, pp.55-61, 2010
Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Genetic Diversity Among Selected Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica) Lines Using Rapd Markers", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.38, pp.149-152, 2010
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Determination Of Body Weight And Some Carcass Traits In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.277-280, 2010
Sezai A., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., Balcioğlu M.S., "Effects Of Selection For Body Weight And Egg Production On Egg Quality Traits In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) Of Different Lines And Relationships Between These Traits", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.239-244, 2010
Karabağ K., Alkan S., Balcioğlu M.S., "The Differences In Some Production And Clutch Traits In Divergently Selected Japanese Quails", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.383-387, 2010
Alkan S., Mendes M., Karabağ K., Balcioglu M.S., "Effect Of Short-Term Divergent Selection For 5-Week Body Weight On Growth Characteristics Of Japanese Quail", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.73, pp.124-131, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Effects Of Season And Line On Sexual Maturity And Some Egg Yield Traits In Selected Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica)", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.35, pp.105-108, 2009
Balcioğlu M.S., Kızılkaya K., Karabağ K., Alkan S., Şahin E., "Comparison Of Growth Characteristics Of Chukar Partridges (Alectoris Chukar) Raised In Captivity", JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, vol.35, pp.21-24, 2009
Alkan S., Mendeş M., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "The Effect Of Short-Term Divergent Selection For 5-Week Body Weight On Growth Characteristics In Japanese Quail", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.73, pp.124-131, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Effects Of Genotype And Egg Weight On Hatchability Traits And Hatching Weight In Japanese Quail", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.38, pp.231-237, 2008
Kızılkaya K., Balcioğlu M.S., Karabağ K., "Growth Curve Analysis Using Nonlinear Mixed Model In Divergently Selected Japanese Quails", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.70, pp.181-186, 2006
Balcioğlu M.S., Karabağ K., Elmacı C., "Trasferin Polymorphism In Hair Goat In Turkey", INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.82, pp.628-629, 2005
Karabağ K., Kızılkaya K., Balcioğlu M.S., "The Application Of Exponential Method In The Analysis Of Growth Curve For Japanese Quail", ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, vol.69, pp.193-198, 2005
Balcioglu M., Karabağ K., Elmaci C., Yolcu H., "Transferrin Polymorphism In Turkish Hair Goats", INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.82, pp.628-629, 2005
Balcioğlu M.S., Kızılkaya K., Karabağ K., "Analysis Of Growth Characteristics In Short-Term Divergently Selected Japanese Quail", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.35, pp.83-89, 2005
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Firat M.Z., "Potassium And Haemoglobin Polymorphism In Hair Goat Raising In Antalya Province", Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, vol.26, pp.761-764, 2002 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Toparslan E., Mercan L., Karabağ K., "Epigenetic Effects on Some Economic Yield Characters in Livestock", Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018
Tüten Sevim E., Karabağ K., "Softwares for Phylogenetic Analysis in Animal Biotechnology", Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2018
Tüten Sevim E. , Karabağ K., "Softwares for Phylogenetic Analysis in Animal Biotechnology", Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, no.6, pp.128-134, 2018 (Link)
Toparslan E. , Mercan L. , Karabağ K., "Epigenetic Effects on Some Economic Yield Characters in Livestock", Academia Journal of Engineering and Applied Sciences, no.6, pp.135-145, 2018 (Link)
Karabağ K., Balcioğlu M.S., Demir E., Hüseyin Göktuğ F., Aslan M., Aktan S., et al., "Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nde Yetiştirilen Yumurtacı Saf Tavuk Hatlarında Yumurta Verimi ile İlişkili IGF-I ve NPY Aday Genlerindeki Polimorfizmlerin Belirlenmesi", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, pp.1051-1056, 2017
Alkan S., Durmuş I., Karsli T., Karabağ K., "The Effects of Egg Shape Index on Egg Quality Traits of Guinea Fowl (Numida meleagris)", Turkis Journal of Agriculture-Food Science and Technology, cilt.4, ss.758-762, 2016 (Link) (Abstract)
Karsli T., Karabağ K., "Beç Tavuklarında Numida meleagris Yumurta Şekil İndeksinin Yumurta Kalitesine Etkileri", Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.4, ss.758-762, 2016
Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında Coturnix coturnixjaponica Farklı Kesim Yası ve Cinsiyetin Karkas ÖzelliklerineEtkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.12-18, 2013
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Galiç A., "The Effects of Selection and Season on Clutch Traits and Egg Production in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica) of Different Lines", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.71-77, 2013 (Link)
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., "Organik süt sığırcılığında barındırma ilkeleri", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.325, ss.54-58, 2012
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Tavuklarda Isı Stresi ve Etkileri", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.315, ss.54-57, 2011
Alkan S., Karabağ K., Karsli T., "Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği: Keklik Yetiştiriciliği", Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt.305, ss.62-65, 2010
Karabağ K., Alkan S., Galiç A., Karsli T., "The Effects Of Different Seasons On Body Temperature In Japanese Quails (Coturnix Coturnix Japonica) From Different Lines", ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.24, ss.194-197, 2009
Narinç D., Aksoy T., Karaman E., Karabağ K., "Effect Of Selection Applied In The Direction Of High Live Weight On Growth Parameters In Japanese Quails", Journal of the Faculty of Agriculture, Akdeniz University, no.2, ss.149-156, 2009
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Predicting Yolk Height, Yolk Width, Albumen Length, Eggshell Weight, Egg Shape Index, Eggshell Thickness, Egg Surface Area Of Japanese Quails Using Various Egg Traits As Regressors", INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, vol.7, pp.85-88, 2008
Alkan S., Galiç A., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlık Ve Yumurta Verimi Bakımından Seleksiyonun Çıkış Ve 6. Hafta Canlı Ağırlıklarına Etkisi", HAYVANSAL ÜRETİM DERGİSİ, vol.49, pp.16-19, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar) Erkek-Dişi Oranının Kuluçka Özelliklerine Etkisi", LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.45-50, 2008
Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Kınalı Kekliklerde Alectoris chukar Erkek Dişi Oranının Kuluçka Özelliklerine Etkileri", Lalahan Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt.48, ss.45-50, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., Yolcu H.İ., Karsli T., "Yaz Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Canlı Ağırlığın Yumurta Verimine Etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.21, pp.35-40, 2008
Karabağ K., Galiç A., Balcioğlu M.S., "Predicting Yolk Height Yolk Width Albumen Length Eggshell Weight Egg Shape Index Eggshell Thickness Egg Surface Area of Japanese Quails Using Various Eggs Traits as Regressors", International Journal of Poultry Science, vol.7, pp.85-88, 2008
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Antalya Yöresinde Kış Mevsiminde Yetiştirilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Genotip Ve Canlı Ağırlığın Yumurta Verimi Ve Yem Tüketimine Etkileri", LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.73-79, 2008
Karsli T., Balcioğlu M.S., Karabağ K., Şahin E., "DNA Marker Yöntemleri ve Hayvancılıkta Kullanımı", Tarımın Sesi, cilt.10, ss.13-16, 2006
Balcioğlu M.S., Karabağ K., Şahin E., "Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlık İçin Yapılan İki yönlü Seleksiyonun ve Cinsiyetin Karkas ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkileri", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.185-189, 2006
Balcioğlu M.S., Halil İbrahim Y., Firat M.Z., Karabağ K., Şahin E., "Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Varyans Unsurlarının Farklı Yöntemlerle Tahmini", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.81-85, 2005
Yolcu H.İ., Balcioğlu M.S., Firat M.Z., Karabağ K., "Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Canlı Ağırlıklara Ait Varyans Unsurlarının Farklı Yöntemlerle Tahmini", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.81-85-, 2004 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karabağ K., "Bal Arısı Zehrinin Biyokimyasal Yapısı ve Tıptaki Yeri", II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, DÜZCE, TÜRKIYE, - , ss.1-
Alkan S., Karabağ K., Galiç A., Karsli T., "Seleksiyonun Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) İç Ve Dış Yumurta Kalitesi Özelliklerine Etkisi", VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.1-
Karabağ K., "Japon Bıldırcınlarında Canlı Ağırlığı Arttırmak için Gerçekleştirilen Kıs Dönemli Seleksiyonun Yumurta Verimine Etkisi", Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, - , ss.1-
Karabağ K., Alemli A., İvgin Tunca R., "Muğla Bölgesi Apis mellifera anatoliaca Kolonilerinin Deforme Kanat VirüsüBakımından Karşılaştırılması", 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, , , pp.122-122
İvgin Tunca R., Karabağ K., Tüten Sevim E., Doğaroğlu T., "Türkiye’nin Belirli Noktalarında Bulunan Balarısı PopülasyonlarındanMikrosatellit Lokusları Bakımından Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi", 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, , , pp.36-36
Demir E., Karsli T., Balcioğlu M.S., Fidan H.G., Aslan M., Aktan S., et al., "Determination of Polymorphism in the Dopamine D2 Receptor (DRD2) Gene in Five White Layer Lines Using PCR-RFLP Method", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch, , , pp.116-121
Karabağ K., Tüten Sevim E., "Effects of SNP’xxs on the Secondary Protein Structure of Prolactin Gene in Long-Term Selected Japanese Quail", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’xx2018, Niğde, TÜRKIYE, , pp.421-422
Karabağ K., Yildiz B.İ., "Oncogenic Viruses on Poultry", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’xx2018, Niğde, TÜRKIYE, , pp.423-424
Toparslan E., Mercan L., Karabağ K., "Çiftlik Hayvanlarında Bazı Ekonomik Verim Karakterleri ÜzerineEpigenetik Etkiler", 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, TÜRKIYE,
Karabağ K., Tüten Sevim E., Yildiz B.İ., Toparslan E., "Effect of SNP’xxs on the Secondary Protein Structure of Ghrelin Gene in Long-Term Selected Japanese Quail", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’xx2018, Niğde, TÜRKIYE, , pp.446-448
Karabağ K., Alemli A., "Effect of SNP’xxs on The Secondary Protein Structure of Insulin-Like Growth Factor-1 Gene in Long-Term Selected Japanese Quail", International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’xx2018, Niğde, TÜRKIYE, , pp.425-427
Tüten Sevim E., Karabağ K., "Hayvan Biyoteknolojisinde Filogenetik Analizler İçin Kullanılan Yazılımlar", 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, TÜRKIYE,
Karabağ K., Tin B., "Diagnostic of IAPV among B. terrestris Populations using qPCR in Antalya Region.", “6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology”, ,
Karabağ K., "Alternative Poultry Rearing: Partridge Rearing", “ICAF 2014: International Conference on Agriculture and Forestry”, ,
Karabağ K., Doğaroğlu T., Arslan S., Karabağ K., "A Breeding Study Against Varroa in Mugla Honey Bee (Apis mellifera anatoliaca) Population", 45th APIMONDIA INTERNATIONAL APICULTURAL CONGRESS, ,
Karabağ K., Taşbaş Ş., Alemli A., "Phylogenetic Relationships in Terms of mtDNA-CO1 in Commercial and Natural Bombus Terrestris Populations in Antalya Region", “International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies”, NİĞDE, TÜRKIYE,
Balcioğlu M.S., Karabağ K., Demir E., Şahin E., Karabağ K., "Determination of Polymorphism in the Ovocalyxin-32 (OCX32) Gene in Different Six Brown Layer Lines Using PCR-RFLP Method", III. International Agriculture Congress, Üsküp, MAKEDONYA,
Karabağ K., "Genetic Relationships among Bumble Bee (B. terrestris terrestris) Populations in Terms of mtDNA in Antalya Region.", 6th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology”, ,
Balcioğlu M.S., Karsli T., Demir E., Şahin E., Karabağ K., "Determination of Polymorphism in the Ovocalyxin-32 (OCX32) Gene in Different Six Brown Layer Lines Using PCR-RFLP Method.", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS”, ,
Karabağ K., Karabağ K., Türker İ., Karsli T., "The Effects of Thermal Manipulation During Early and Late Embryogenesis on Hatching Weight, Sexual Maturity Weight, Age At Sexual Maturity And First Egg Weight In Japanese Quails.", 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017”, ,
Karabağ K., "Bombus Arılarında Moleküler Yöntemler Kullanılarak Viral Patojenlerin Tespiti", 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, TÜRKIYE, , pp.323-323
Arslan S., Karabağ K., Özer U., "Muğla Bal Arısında Apis mellifera anatoliaca Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi Projesi", 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, TÜRKIYE, , pp.18-19
Karsli T., Balcioğlu M.S., Şahin E., Fidan H.G., Karabağ K., "DETECTION OF LACTOGLOBULIN GENE POLYMORPHISM OF RAISED HAIR GOATS IN ANTALYA PROVINCE BY USING PCR RFLP METHOD", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, , pp.2315-2318
Karabağ K., Alkan S., Karsli T., "Effects of SNPS on the Secondary Protein Structure of Leptin Receptor Gene in the Long Term Selected Japanese Quails", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, pp.120-120 (Link) (Abstract)
İvgin Tunca R., Oskay D., Arslan S., Karabağ K., "Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi Projesi", 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.20-21 (Abstract)
Karabağ K., "Detection of Viral Pathogens Using Molecular Methods in Bumblebee", 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2016, pp.324-324 (Abstract)
Karsli T., Balcioğlu M.S., Şahin E., Karabağ K., "DETECTION OF ß-LACTOGLOBULIN GENE POLYMORPHISM OF RAISED HAIR GOATS IN ANTALYA PROVINCE BY USING PCR-RFLP METHOD", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.7, pp.2315-2318 (Abstract)
Balcioğlu M.S., Karsli T., Şahin E., Karabağ K., "GENETIC POLYMORPHISM AT CSN1S2 LOCUS IN HAIR GOATS REARED IN ANTALYA", VII International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, vol.1, no.7, pp.2504-2509 (Abstract)
Alkan S., Karabağ K., Karsli T., Durmuş I., "Determination of Effective Temperatures in Hen Houses", 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.252-255 (Link) (Abstract)
Karabağ K., Karsli T., İkten C., "ANALYSIS OF SNPS IN LEPTIN RECEPTOR GENE FROM LONG TERM SELECTED JAPANESE QUAIL GENOTYPES", VI International Scientific Agricultural Symposium AGROSYM 2015, , , vol.695
Karsli T., Galiç A., Karabağ K., "PREDICTION OF POST BROKEN TRAITS USING PRE BROKEN TRAITS AS REGRESSORS IN GUİNEA FOWL EGGS", Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015, ,
Karabağ K., "Some Candidate Genes that Related with Yields of Livestocks", Internatıonal Science and Technology Conference, ,
Karsli T., Karabağ K., Balcioğlu M.S., "Çiftlik Hayvanlarında DNA Teknolojileri ve Biyoteknoloji Kullanımı", İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.46-52
Alkan S., Karsli T., Galiç A., Karabağ K., "Effects of Genotype and Body Weight Groups on Egg Production in Japanase Quails (Coturnix coturnix japonica) Breeding in Spring Season in Antalya Region", V-th International Symposium of Livestock Production, Üsküp, MAKEDONYA, 5-7 Eylül 2012, pp.63-63
Alkan S., Karsli T., Karabağ K., "Organik Tarımda Süt Sığırı Ahırlarının Planlanmasının Temel İlkeleri", I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2011, ss.1411-1417
Karabağ K., "Arıcılığın Orman Köylüleri ve Kırsal Kesimin Kalkınmasındaki Önemi", Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2010, ss.1-1
Karabağ K., "Kanatlılarda Isı Stresi ve Etkileri", Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.1-1
Karabağ K., "Kınalı Kekliklerde Bazı Dış Yumurta Özelliklerinin Çıkış Gücüne Olan Etkisinin CTM ile Belirlenmesi", Kümes Hayvanları Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.1-1
Karabağ K., Karsli T., Mendeş M., Alkan S., Narinç D. , "Bazı Dış Yumurta Özelliklerinin Çıkış Gücüne Olan Etkisinin CTM İle Belirlenmesi", Kümes Hayvanları Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2010, ss.81-81
Balcioğlu M.S., Karabağ K., Alkan S., Karsli T., "Farklı Verim Yönlerinde Selekte Edilmiş Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Genetik Varyasyonun RAPD-PCR Yöntemiyle Araştırılması", 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2009, ss.180-180
Alkan S., Karabağ K., Karsli T., "5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi", Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Bazı Yumurta Özelliklerinin ve Bu Özellikler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, VAN, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2007, ss.171-171
Mutaf S., Şeber N., Karabağ K., Birgül Ö.B., "The effects of winter conditions temperature and humidity on growth and body temperature of broilers from different genotypes in Antalya region.", “XXII. World Poultry Congres”, ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi