Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tarımsal Pazarlama
Gıda Pazarlama
Perakendecilik
Satış Yönetimi
Pazarlama Araştırmaları
Tüketici Davranışı
PAZARLAMA YÖNETİMİ
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarımsal Pazarlama
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Agricultural Economics & Policy
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi