Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., "Pet bottled market consumer response from Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, 2018
Akpinar M.G., Gül M., Ceylan R.F., Gülcan S., "EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING WATER-SAVING ATTITUDES OF URBAN LIFE ON THE VERGE OF THE NEXT CENTURY: A CASE STUDY OF THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY", JOURNAL OF WATER SANITATION AND HYGIENE FOR DEVELOPMENT, vol.8, pp.340-348, 2018 (Link)
Akpinar M.G., Gül M., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Factors affecting development and profitability of buffalo husbandry: case of Turkey", CUSTOS E AGRONEGOCIO, vol.14, pp.211-233, 2018
Karli B., Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Bozkurt Y., "Problems of water buffalo breeding in Turkey and suggestions for its development", REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, vol.47, 2018
Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Economic analysis of buffalo breeding in Turkey", CUSTOS E AGRONEGOCIO, vol.14, pp.305-335, 2018
Akpinar M.G., "Urban water management network of household expectations", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.76, pp.369-374, 2017 (Link)
Akpinar M.G., "Economic Analysis of Integrated Pest Management Adoption in Apple Cultivation: a Turkish Case Study", ERWERBS-OBSTBAU, vol.59, pp.147-154, 2017 (Link)
Akpinar M.G., "The Future Prospects of Factors Affecting Consumer Attitudes on the Fruit Juice Market in Turkey ", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, no.11/2017, pp.6765-6772, 2017
Akpinar M.G., "Water use efficiency of urban households in the Mediterranean region of Turkey", DESALİNATİON AND WATER TREATMENT, vol.76, pp.364-368, 2017 (Link)
Gül M., Akpinar M.G., Demircan V., Yilmaz H., Bal T., Arici Ş.E., et al., "Economic analysis of early-warning system in apple cultivation: a turkish case study.", CUSTOS E AGRONEGOCIO, vol.10, pp.165-179, 2014 (Link)
Akpinar M.G., "An Assessment Of Consumer Preferences On The Drinking Water Market: Today To The Future", Journal of Water Supply:JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, vol.63, no.7, pp.525-531, 2014
Gül M., Akpinar M.G., Dağistan E., "The analysis of households purchasing preferences for fruit juice in Turkey.", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.119-123, 2012
Akpinar M.G., "An Assessment Of Factors Affecting Packaged Water Consumption Decisions Of The Households", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.252-257, 2012
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., "Consumer risk perceptions towards food supply chain preferences The case of the supermarket.", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.8, pp.256-260, 2010
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Fert C., "An input-output energy analysis on main and double cropping sesame production", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.464-467, 2009
Dağistan E., Demirtaş B., Akpinar M.G., Yilmaz Y., Gül M., Koç B., "Determination of organic fish purchase tendency of consumers A case study for Hatay province Turkey.", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.1784-1789, 2009
Akpinar M.G., Dağistan E., Mazlum Y., Gül M., Koç B., Yilmaz Y., "Determining Household Preferences for Fish Consumption with Conjoint Analysis in Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.2215-2222, 2009
Dağistan E., Koç B., Gül M., Parlakay O., Akpinar M.G., "Identifying technical efficiency of dairy cattle management in rural areas through a non parametric method a case study for the East Mediterranean in Turkey.", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.863-867, 2009
Gül M., Koç B., Dağistan E., Akpinar M.G., Parlakay O., "Determination of technical efficiency in cotton growing farms in Turkey A case study of Cukurova region", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.4, pp.944-949, 2009
Akpinar M.G., Mehter Aykin S., Sayin C., Özkan B., "The role of demographic variables in purchasing decisions on fresh fruit and vegetables", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.106-110, 2009
Akpinar M.G., "consumer defection in Turkish food retailing.", JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE, vol.7, pp.18-22, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Cherciov A.M., Özkan B., Gül M., "CONSUMER PREFERENCES OF ORGANIC PRODUCTS FOR ROMANIA", International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences, vol.2, pp.47-55, 2018
Gül M., Bayrakli B., Karli B., Akpinar M.G., "COST AND PROFITABILITY OF GARLIC PRODUCTION INKASTAMONU PROVINCE", Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol.18, pp.227-232, 2018
Ceylan R.F., Sayin C., Özkan B., Akpinar M.G., İlbasmiş E., "COMPARATIVE ADVANTAGE ANALYSIS FOR TURKISH GRAPE AND CHERRIES EXPORT MARKET", International Journal ofAgriculture, Forestry and Life Science, vol.2, pp.75-86, 2018
Karli B., Kart F.M., Gül M., Akpinar M.G., "COST AND PROFIT ANALYSIS IN COTTON PRODUCTION IN SANLIURFA PROVINCE, TURKEY", , vol.17, pp.207-220, 2017
Oral M., Akay A.Ş., Gül M., Akpinar M.G., "TÜKETİCİLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE MEYVE SUYU TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES, vol.0, pp.1-18, 2017 (Link)
Gül H., Kart F.M., Gül M., Akpinar M.G., "BAKERY PRODUCTS CONSUMPTION AND CONSUMERS AWARENESS IN URBAN AREAS OF ISPARTA CITY, TURKEY", , vol.17, pp.137-145, 2017
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "A Research on Consumer Awareness about Quality and FoodSecurity Systems in Fruit Juice Products", IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol.11, pp.26-31, 2017
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlama Şekilleri Ve Pazarlama Hizmetlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Meyve Bilimi / Fruit Science Dergisi, cilt.1, ss.173-180, 2017
Gül M., Akpinar M.G., Demircan V., Yilmaz H., Bal T., Arici Ş.E., et al., "TECHNICAL STAFF S KNOWLEDGE LEVEL ABOUT INTEGRATED PEST MANAGEMENT AND THEIR FEATURES", , vol.17, pp.157-163, 2017
Oral M., Akpinar M.G., "ORANGE MARKETING EFFECTIVENESS ANALYSIS IN TURKEY", INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCH ON ECONOMICS MANAGEMENT, vol.8, pp.26-26, 2016 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Pazarlaması Etkinlik Analizi", Uluslararası Hakemli Ekonomik Yönetimi Araştırmaları Dergisi , pp.26-46, 2016
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Tüketimini Teşvik Etmeye Yönelik Sloganlardan Tüketicilerin Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği", İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.308-322, 2016
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Consumers Knowledge Levels of Product Content in Fruit Juice Products and Their Approaches to Innovative Packaging Designs Antalya Province Sample", International Journal of Business and Management Invention-IJBMI, vol.5, pp.35-42, 2016
Gül M., Akpinar M.G., Demircan V., Yilmaz H., Bal T., Arici Ş.E., et al., "Compliance Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation.", , vol.16, pp.157-164, 2016
Akay A.Ş., Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Reklamların Marka Bilinirliği Açısından Değerlendirilmesi Meyve Suyu Ürünleri Örneği.", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), ss.199-210, 2016
Gül M., Akpinar M.G., Demircan V., Yilmaz H., Bal T., Arici Ş.E., et al., "Economic Analysis of Integrated Pest Management in Cherry Cultivation.", , vol.16, pp.165-178, 2016
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Tüketiminde Sağlık Bilinci: Antalya İli Örneği.", İstanbul Aydın Üniversitesi, vol.8, pp.1-16, 2016
Akpinar M.G., Gül M., Oral M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalaj Faktörünün Değerlendirilmesi", Dumlupınar University Journal of social Sciences, no.44, pp.58-97, 2015 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Factors Effecting The Orange Marketing In Turkey.", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, 2015
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan M., Karaman S., "Antalya İlinde Enerji İçecekleri Tüketimini Etkileyen Faktörler Ve Tüketici Bilinç Düzeyi", Dünya Gıda, cilt.., ss.79-88, 2014
Gül M., Akpinar M.G., Demircan V., Yilmaz H., Bal T., Arici Ş.E., et al., "Zirai İlaç Bayilerinin Yapısı ve Entegre Mücadele Konusundaki Tutum ve Davranışları.", Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.11-25, 2014
Sayin C., Emre Y., Taşcioğlu Y., Akpinar M.G., Mencet Yelboğa M.N., Kiştin F., "Household fish consumption tendency in Antalya province.", Journal of Academic Documents for Fisheris and Aquaculture, vol.2, pp.79-84, 2014
Demirtaş B., Dağistan E., Akpinar M.G., Sayin C., "Fish Consumption Patterns of Urban Household in Hatay Turkey.", Journal of Academic Docements for Fisheries and Aquaculture, vol.2, pp.69-77, 2014
Koç B., Gül A., Akpinar M.G., Yilmaz H., "Determining Consumers’ Preferences for Energy Drinks Consumption with Conjoint Analysis: A Cross Section Study from East Mediterranean, Turkey", Journal of Nutrition Food Sciences, vol.4, 2014 (Link)
Gül M., Yilmaz H., Akpinar M.G., Gursoy A., Bayindir Ö., "Investigation of economic and social effects of the dairy cattle support project to regional economy via cooperatves: example of Isparta province.", International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, vol.7, pp.142-147, 2013
Akpinar M.G., "Analyzing the effects of consumers’ demographic characteristics on the preferences of fresh fruit and vegetables supply chains", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEEARCH, vol.7, pp.1442-1449, 2012 (Link)
Gülcan S., Akpinar M.G., "Çocuk kitleye yönelik gıda pazarlaması uygulamalarının değerlendirilmesi.", Dünya Gıda Dergisi, ss.80-87, 2012
Atalay Oral M., Akpinar M.G., "Sürdürülebilir pazarlamada tüketim kültürü: tarım ürünleri örneği.", Dünya Gıda Dergisi, ss.52-58, 2011
Gül M., Yilmaz H., Akpinar M.G., Bozkurt Y., "Recent developments in animal production sector of Turkey and future expectations.", Bulgarian Journal of Agricultural Research, vol.46, pp.226-236, 2010
Özkan B., Akpinar M.G., Atalay M., Kizilay H., "Tüketicilerin Yaş Meyve-Sebze Seçimi Modern (Süper-Hipermarket) Perakendeciler", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.22, no.2, ss.211-221-, 2009
Akpinar M.G., Yurdakul O., "Gıda ürünlerinde marka tercihini etkileyen faktörler.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.1-6, 2008 (Link)
Akpinar M.G., "AB gıda pazarında tüketici trendi ve etkileri.", Dünya Gıda Dergisi, 2007
Özkan B., Akpinar M.G., "Tüketici Pazarında Modern Perakendeci Tercihi Ve Mağaza Sadakat Düzeyi Üzerine Bir Araştırma", Pazarlama Dünyası, ss.28-31-, 2007
Akpinar M.G., Özkan B., Gül H., "Avrupa Birliği gıda tüketim trendi.", Dünya Gıda Dergisi, ss.75-79, 2007
Akçaöz H., Akpinar M.G., Kizilay H., Özgürsoy S., "Tarım sigortası uygulamaları.", Tarımın Sesi, ss.18-21, 2007
Gül M., Akpinar M.G., "Dünya ve Türkiye meyve üretimindeki gelişmelerin incelenmesi.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.15-27, 2006 (Link)
Akpinar M.G., Yurdakul O., "Market (süpermarket-hipermarket) markalı gıda ürünleri tüketici pazarının analizi: Antalya ili uygulaması.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.17-26, 2006
Özkan B., Akpinar M.G., "Avrupa Birliği'Nde Gıda Perakendecilik Trendi", Pazarlama Dünyası Dergisi, ss.59-62-, 2006
Özkan B., Akpinar M.G., "Gıda Perakendeciliğinde Yeni Bir Açılım: Market Markalı Gıda Ürünleri", Pazarlama Dünyası Dergisi, ss.22-26-, 2003
Akpinar M.G., Yurdakul O., "Dünyada market markalı gıda ürünleri pazarındaki gelişmeler ve Türkiye.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.113-120, 2003
Gül M., Akpinar M.G., "Ailelerin süt ve süt mamülleri satın alma davranışları: Isparta ili kentsel alan örneği.", Pazarlama Dünyası, ss.14-17, 2002
Akpinar M.G., Yalçin Ö.F., "Kahramanmaraş ili merkez ilçesi dağ ve orman köyleri tarım işletmelerinin ekonomik analizi.", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.4, ss.118-128, 2001
Akpinar M.G., Yurdakul O., "2000 li yıllarda Türkiye de gıda tüketici profilindeki değişim.", Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.73-82, 2001
Özkan B., Özçatalbaş O., Akpinar M.G., "Üniversite Öğrencilerinin Gelir Ve Harcama Yapısı: Akdeniz Ziraat Fakültesi Örneği", Pazarlama Dünyası Dergisi, ss.5-9-, 2000
Akpinar M.G., Özkan B., "Dağ ve orman köylerindeki tarım işletmelerinin verimlilik analizi: kahramanmaraş ili örneği", MPM Verimlilik Dergisi, ss.195-206, 2000
Tan A., Akpinar M.G., Baydaş A., "Üniversite öğrencilerinin reklamcılığa bakış açıları üzerine bir araştırma.", Pazarlama Dünyası, 1999
Özkan B., Akpinar M.G., Kutlar İ., "Antalya İlinde Domates Fiyatlarındaki Gelişmeler Ve Mevsimsel Dalgalanmalar ", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, no.1, ss.21-31-, 1998
Özkan B., Akpinar M.G., Kutlar İ., "Antalya ilinin tarımsal yapısı ve gelişimi.", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.33-46, 1998 (Link)
Tan A., Akpinar M.G., Kaşoğlu A.N., "Üniversite öğrencilerinin tüketim harcamalarının yapısı üzerine bir araştırma.", Pazarlama Dünyası, ss.28-32, 1998
Akpinar M.G., Gül M., "Adana ilinde kütlü pamuk fiyatlarındaki gelişmeler ve mevsimsel dalgalanmalar.", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.2, ss.100-107, 1998
Akpinar M.G., Tan A., Baş S., "Kahramanmaraş ili hayvancılığının gelişimi ve Türkiye deki yeri.", Ziraat Mühendisliği, ss.34-38, 1998
Tan A., Akpinar M.G., Karaman S., "Kahramanmaraş ilinde sebze üretimi.", KSÜ FEn ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.11-16, 1997
Tan A., Akpinar M.G., "Türkiye tütün üretiminin dünyadaki yeri ve önemi.", Hasad Dergisi, ss.35-38, 1997
Akpinar M.G., Gül M., "Adana ilinde tarımsal ürün fiyatlarının analizi üzerine bir çalışma.", Ziraat Mühendisliği, ss.16-18, 1997
Akpinar M.G., Soysal M., "Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt köyü monografisi.", KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.1-10, 1997
Akpinar M.G., "Türkiye de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yatırım politikaları.", Ziraat Mühendisliği, ss.26-30, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan R.F., İlbasmiş E., "A Research on Sustainability of Turkish Fresh Fruits and Vegetables Exports", 1.International Conference on ”Agriculture,Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.122-129
Ceylan R.F., Akpinar M.G., Güven M., Özaydin O., Cherciov A.M., "Organik Ürün Talebinde Tüketici Tercihi ve Tüketici Profili İlişkisi: Romanya ve Türkiye Karşılaştırılması", Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKIYE, , ss.90-90
Akpinar M.G., Ceylan R.F., Özkan B., Gül M., Cherciov A.M., "Consumer Prefrences of Organic Products for Romania", 1. İnternational Conference on "Agriculture,Foresty Life Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.41-50
Akpinar M.G., Ceylan R.F., Sayin C., Özkan B., İlbasmiş E. , "Comparative Advantage Analysis for Turkish Grape and Cherries Export Market", 1. İnternational Conference on "Agriculture,Foresty Life Sciences, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.369-368
Yilmaz H., Çubukçu P., Gül M., Şahar A.K., Akpinar M.G., "Developments of Soybean Production and Foreign Trade in Turkey", 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”, Budapeşte, MACARISTAN, 6-8 Eylül 2018, pp.220-224
Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Determination of Distribution Channel Preferences of Buffalo Producers by Analytic Hierarchy Process Method", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.60-60
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye de portakal üreticilerinin portakal pazarlamasına yönelik sorunların çözümüne bakışı", International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, ,
Taşcioğlu Y., Gül M., Akpinar M.G., Karli B., Bozkurt Y., "Evaluation of Producer Knowledge Level and Resources in Buffalo Breeding", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.63-63
Akpinar M.G., Gül M., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Analysis of Farmers’ Attitudes towards Buffalo Breeding", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, vol.62, pp.62-62
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye de portakal üreticilerinin tarımsal örgütlenme durumu", International Conference on Food and Agricultural Economics (ICFAEC) 2017, ,
Akpinar M.G., Gül M., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Evaluation of Marketing Problems of Buffalo Farmers in Turkey", 3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 14-18 Ağustos 2017, pp.61-61
Akpinar M.G., Özkan B., İlbasmiş E., "Genç Nüfusta Gıda Tüketim Bilinci Ve Geliştirilmesine Yönelik Sosyal Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.I. Cilt, ss.681-690
Akpinar M.G., Çakaloğlu M., Ceylan R.F., "Baklagil Ürünleri Fiyatlarındaki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi", Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.447-457 (Link)
Çakaloğlu M. , Akpinar M.G., "Tarımsal Ürünlerde Tutundurma Stratejisinin Değerlendirilmesi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.555-565
Akpinar M.G., Gül M., "Consumer Demand for Water Market: A Case of PET Bottled Water", 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management, Roma, ITALYA, 18-20 Temmuz 2016, pp.122-222
Akpinar M.G., Gül M. , "Water use efficiency of Urban Households", 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management, Roma, ITALYA, 18-20 Temmuz 2016, pp.221-232
Akpinar M.G., "", ,
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Pazarlamaya Yönelik Tutumları ", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.1-10
Akpinar M.G., Çakaloğlu M. , Ceylan R.F., "Baklagil Fiyatlarındaki Gelişmelerin Ekonomik Perspektifte Değerlendirilmesi", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.333-343
Akpinar M.G., Gül M., "Urban Water Management Network of Household Expectations", 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management, Roma, ITALYA, 18-20 Temmuz 2016, pp.445-449
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye de Portakal Üreticilerinin Pazarlamaya Yönelik Tutumları", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1
Gül M., Akpinar M.G., "An Assessment of Consumer Oriented Drinking Water Supply in Urban Area Bottled Water", International Congress on Water, Waste and Energy Management, Roma, ITALYA, 18-20 Temmuz 2016, pp.293-295
Ceylan R.F., Alldou M., Akpinar M.G., Özkan B., "Gelişmekte olan ülkelerde pamuk üretimi, sanayileşmesi ve pazarlaması: Benin ve Türkiye", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Isparta, TÜRKIYE, , cilt.1, ss.437-447
Oral M., Akay A.Ş., Akpinar M.G., Gül M., "AMBALAJ TASARIMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ÖĞELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ", 1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 24-25 Mart 2016, pp.1-1 (Link)
Oral M., Akpinar M.G., "Türkiye’de Portakal Üreticilerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları", XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 25-27 Mayıs 2016, ss.15-25
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., "Meyve Suyu Ürünlerinde Kalite ve Gıda Güvence Sistemlerine Yönelik Tüketici Farkındalığı", 1. Ulusal Türizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, ss.1-2
Gül M., Karli B., Akpinar M.G., Bal T., Giray F.H., "Bitkisel Yağ Sanayi İşletmelerinin Gelişimi ve sorunlarının Değerlendirilmesi", YABİTED, II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, TÜRKIYE,
Akpinar M.G., Gül M., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "An assessment of factors affecting water buffalo breeding decisions of the enterprises in Turkey.", EAAP- 66th Annual Meeting,, , , pp.345-345
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S., "Meyve Suyu Tüketiminde Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi Antalya İli Örneği", 1.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, , , pp.52-68
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., Gül M., "Bitkisel Yağlarda Tüketim Trendi ve Tüketici Tercihi Analizi", 2. Bitkisel Yağ Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.121-132
Oral M., Akpinar M.G., "TÜRKİYE’DE PORTAKAL ÜRETİCİLERİNİN PORTAKAL PAZARLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER", Ulusal Tarım Kongresi 2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Taşcioğlu Y., Sayin C., Akpinar M.G., Gül M., "Comparative analysis of livestock sector policy in the European Union and Turkey.", EAAP- 66th Annual Meeting, , , pp.210-210
Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "Economic and technical structure of the water buffalo breeders The case of Turkey.", EAAP-66th Annual Meeting, ,
Oral M., Akpinar M.G., Gül M., Akay A.Ş., Gülcan S. , "Meyve Suyu Tüketimi Konusunda Toplumsal Bilinç Düzeyi ve Optimum Ürün Tasarımının Analizi:Antalya İli Örneği", 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Aralık 2015, vol.1, no.1, pp.1-1
Akpinar M.G., Çakaloğlu M., "Türkiye de Bitkisel Yağ Ürünleri Fiyatlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi", YABİTED, II. Bitkisel Yağ Kongresi, Tekirdağ, TÜRKIYE,
Gülcan S. , Özkan B., Akpinar M.G., İlbasmiş E., "Bitkisel Yağ Sanayinde Hammadde Teminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi", Yabited II. Bitkisel Yağ Kongresi, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2015, ss.1-1
Akpinar M.G., Oral M., "Türkiye de portakal üreticilerinin portakal pazarlamasını etkileyen faktörler", 2. Ulusal Tarım Kongresi, TÜRKIYE,
Özkan B., Akpinar M.G., İlbasmiş E., Gülcan S., "Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Uluslararası Pazarlara Yönelim Düzeyi: Antalya İli Toptancı Hal Örneği", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , cilt.3, ss.1503-1509
Özkan B., Akpinar M.G., Karaman S., Ceylan M., "Enerji içecekleri tüketim davranışı: Antalya ili örneği", 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , ss.1326-1332
Gül M., Akpinar M.G., Taşcioğlu Y., Karli B., Bozkurt Y., "The Trend Analysis of Animal Sector for Rural Society in Turkey", Interbational Academic Conference, Education Culture and Society, Wroclaw, POLONYA,
Akpinar M.G., Gülcan S., "Çocuk Nüfusta Gıda Tüketimi ve Bilinçlilik Düzeyinin Değerlendirilmesi", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, TÜRKIYE, , ss.1309-1315
Akpinar M.G., Gül M., Gülcan S., "Sensitivity on Drinking Water Safety and Affecting Factors for Urban Society.", International Academic Conference, Education Culture and Society, Wroclaw, POLONYA,
Özkan B., Akpinar M.G., Sayin C., Gülcan S. , "Consumer Segmentation Analysis For Fresh Fruits And Vegetables Market In Turkey", Global Business&Technology Association's Fifteenth Annual International Conference , FINLANDIYA, 2-6 July 2013, pp..-
Akpinar M.G., Gül M., Gülcan S., "Evaluation of the Factors Affecting Water Saving Attitudes of Urban Life towards the Next Century.", Global Business and Technology Associations s Fifteenth Annual International Conference, Helsinki, FINLANDIYA,
Gül M., Akpinar M.G., Dağistan E., Gülcan S., "Investigation on Household s Fruit Juice Purchasing Preferences for their Children in Turkey.", 5th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption, Milan, ,
Gül M., Yilmaz H., Akpinar M.G., Gursoy A., Bayindir Ö., "Kooperatifler Aracılığıyla Desteklenen Süt Sığırcılığının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Isparta İli Örneği", 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, TÜRKIYE, , ss.1045-1053
Gül M., Akpinar M.G., Dağistan E., Yilmaz H., Gülcan S., "Analyzing Household s Consumption and Purchasing Tendency of Fruit Juice: A Cases of Isparta Province.", 5th International Europeion Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Innsbruck-Igls, AVUSTURYA,
Akpinar M.G., Gül M., Gülcan S., "An assessment of Consumer Satisfaction for Food Retail Chains: A Case Study from Turkey.", 5th International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, Innsbruck-Igls, AVUSTURYA,
Özkan B., Karaman S., Akpinar M.G., Sayin C., "Traceability Systems And Approaches For Turkey'S Greenhouse Vegetable Sector And Implications For International Competitiveness", The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, MALEZYA, 4-8 Temmuz 2010, pp..-
Gül M., Yilmaz H., Akpinar M.G., Bozkurt Y., "Recent developments in animal production sector of Turkey and future expectations.", 60th Anniversary Conference of Animal Science, Sofia, BULGARISTAN, 3-5 Kasım 2010, pp.41-42
Akpinar M.G., Özkan B., Sayin C., Ceylan R.F., "Household satisfaction and the possibilitiesfor improvement for fresh fruit and vegetables retail chains in Turkey.", Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, MALEZYA,
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan R.F., Sayin C., "Household'S Satisfaction And Improvement Possibilities For Fresh Fruit And Vegetables Supply Chains In Turkey", The Third International Symposium on Improving the Performance of Supply Chains in the Transitional Economies, MALEZYA, 4-8 Temmuz 2010, pp..-
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan R.F., "Analyzing The Factors Affecting Households'Choice Of Fresh Fruit And Vegetable Supply Chains In Turkey ", The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, CEK CUM., 7-11 July 2009, pp..-
Koç B., Gül A., Isik Yilmaz H., Akpinar M.G., "Dünya da ve Türkiye de Enerji İçecekleri Pazarı- Energy Drink Markets in The World and Turkey.", The Third Business and Economy International Workshop, Giresun, TÜRKIYE,
Özkan B., Akpinar M.G., Kizilay H., "Factors Affecting Consumer Purchase Decisions For Fresh Fruit And Vegetables: A Case Study Of Antalya Province In Turkey", The 8th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , HOLLANDA, 28-30 May 2008, pp..-
Demirtaş B., Gül M., Akpinar M.G., Dağistan E., "Süt ve Süt Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısı ve Geliştirilme Olanakları: Konya-Ereğli İlçesi Örneği", VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, TÜRKIYE, , ss.82-92
Akpinar M.G., Gül M., Dağistan E., Akçaöz H., Koç B., "Consumer Expectations and Tendency for Food Retailing in Turkey: The Case of Supermarket.", 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA,
"A Research On Consumer Purchasing Preferences For Organic Fresh Fruits And Vegetables In Turkey", The 8th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , HOLLANDA, 28-30 May 2008, pp..-
Özkan B., Akpinar M.G., Ceylan R.F., "A Research On Consumer Purchasing Preferences For Organic Fresh Fruits And Vegetables In Turkey", The 8th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , HOLLANDA, 28-30 May 2008, pp..-
Gül M., Akpinar M.G., Yilmaz H., "Yaş Meyve Sebze Tüketim ve Harcama Yapısı: Adana İli Örneği", VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, TÜRKIYE, , ss.133-144
Özkan B., Akpinar M.G., Fert C., "Purchasing Preferences Of Consumers For Food Products From Supermarkets: A Case Study Of Antalya Province In Turkey", The 7th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , HOLLANDA, 1-2 June 2006, pp..-
Gül M., Akpinar M.G., Dağistan E., "AB Sürecinde Türkiye Meyve Dış Ticaret Yapısı ve Gelişimi", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, TÜRKIYE, , ss.836-848
Özkan B., Akpinar M.G., Fert C. , "A Research On Consumer Purchasing Preferences For Store Brand Food Products In Turkey", The 7th International Conference on Management in Agrifood Chains and Networks , HOLLANDA, 1-2 June 2006, pp..-
Akpinar M.G., Özkan B., "A research on consumer purchasing preferences for store brand food products in Turkey", 7 th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks, Ede, HOLLANDA,
Özkan B., Özçatalbaş O., Yilmaz İ., Akpinar M.G., Yilmaz S. , "Antalya İli Kent Merkezinde Tüketicilerin Organik Tarım Ürünleri İle İlgili Duyarlılıklarının Belirlenmesi ", IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi , TEKİRDAĞ, TÜRKİYE, 6-8 Eylül 2000, ss..-
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi