Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2008 - 2014
Yrd.Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2004 - 2008
Ögr.Gör.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 2003 - 2004
Ögr.Gör., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 1997 - 2003
Uzman, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İletişim Fakültesi, 1996 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim, 05.01.2021 - Devam Ediyor
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, , 17.11.2020 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, , 22.11.2016 - 26.04.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 15.10.2016 - 10.11.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik, 15.09.2014 - 17.06.2019
Bölüm Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 17.02.2014 - 17.06.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik, 14.02.2014 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, , 14.02.2014 - 08.09.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 05.07.2009 - 14.02.2014
Bölüm Başkanı, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 01.07.2009 - 02.09.2012
Bölüm Başkan Yardımcısı, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 01.09.2006 - 01.07.2009
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 01.06.2004 - 14.02.2014
VERDİĞİ DERSLER
Gazetecilik II, Lisans, 2014-2015
Gazete Yayımlama Teknikleri, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, C.Koçak, "Kültür Endüstrisi Bağlamında Dönüşen TV Yayıncılığı: TV8 Örneği ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2020.
Doktora, R.Yücel, "Yazılı Kültür Dijital Kültür Bağlamında Mesajın Değişen Yapısı (Örnek Olay: Ana Brittanica Ansiklopedisi ile Ekşi Sözlük Karşılaştırması)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, E.Kılınç, "Türkiye’de Basın İşletmeciliğinin Finansal Yapısı: Sorunlar ve Yol Açtığı Sonuçlar ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, D.Çeliker Saraç, " Televizyon Dizilerinin Üretiminde Emek Süreci: Set İşçilerinin Çalışma Koşullarının Analizi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2015.
Doktora, F.Şimşek İşliyen, "Gazete Tasarımınını Haberin Algılanması ve Anlamlandırılması Üzerindeki Etkisi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Haziran, 2014.
Doktora, A.Gölcü, "Demokrasi Kültürü Bağlamında 28 Şubat Sürecini Yeniden Düşünmek: Köşe Yazılarında Demokrasi Söylemi", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, S.Sancar, "2014 Soma Maden Faciasının Medya ve İdeoloji Bağlamında Türk İnternet Basınında Temsili", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, M.Akbayır, "Darbe Dönemlerinde Türk Medyası:27 Mayıs, 12 Eylül Ve 15 Temmuz Örneklerinde Medya Demokrasi İlişkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, R.Taşan, "Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Perspektifinden Yaşlıların Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Tazelenme Üniversitesi Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, E.Baloğlu, "Koza, İpek ve Feza Gruplarının Ekonomi Politik Dönüşümü: 12 Haziran 2011 ve 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, E.Budak, "6-7 Ekim Olayları’nın Yazılı Basında Sunumu", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Yüksek Lisans, G.Zaimoğlu, "Hegemonya ve İdeoloji Bağlamında Basının Rolü: Zaman Gazetesinde 17-25 Aralık Öncesi ve Sonrasında Yayımlanan İktidarla İlgili Haberlerdeki Söylem Değişimi Üzerine Bir İnceleme ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Olkun, "Türkiye’de Medya Sahiplik Yapısındaki Değişim: Milliyet ve Vatan Gazeteleri Örneği", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, E.Yıldız, "Kamu Yayıncılığı ve TRT", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, A.Gölcü, "Siyasi Parti Kapatma Davalarının Türk Yazılı Basınında Sunumu: RP ve DTP Örneği.", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, E.Kılıçatan, "Türk Medyasında Dönüşüm ve Değişen Sahiplik Yapısı: Sabah Grubu Örneğinde Tarihsel Bir İnceleme", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Akyüz, "Yerel Televizyon Haberciliğinde İçerik: Konya Örneği", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, S.Dalgalıdere, "Türk Televizyon Yayıncılığında Yabancı Sermaye; Fox TV Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, I.Tuncel, "Turizm Haberlerinde Yabancı Uyruklu Kadınların Temsili", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Ekim, 2009.
Yüksek Lisans, N.Ateş, "Türkiye'de Ekonomi Gazeteciliği-Dünya Gazetesi Örneği", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, N.Öğüt, "“Kurum İmajı Oluşum Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2008.
Yüksek Lisans, E.Arık, "Yaşam Tarzı Haberciliğinin Gelişimi ve Ardındaki Temel Dinamikler", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik, Ağustos, 2008.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi