Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kenar G., Çetinkaya Bozkurt Ö., Bulgurcu Gürel E.B., Ekşili N., "Akıllı Telefon Bağımlılığının İş Performansı üzerine Etkileri", Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.24, pp.1456-1467, 2019
Doğan O., Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yöneticilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanımları: Amaçlar, Eğilimler Ve Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırmalar", KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.16, pp.403-421, 2018 (Link)
Ekşili N., Ünal Z., İpekçi Çetin E., "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Uygulanan Tasarruf Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi", Business and Economics Research Journal, vol.8, no.2, pp.259-273, 2017
Ekşili N., Antalyali Ö.L., "Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Humanities Sciences, vol.12, no.3, pp.90-111, 2017 (Link)
Alparslan A.M., Ekşili N., "Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal Of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.274-291, 2016 (Link)
Adıgüzel O., Batur Z., Ekşili N., "Kuşaklarin Değişen Yüzü Ve Y Kuşaği İle Ortaya Çikan Yeni Çalişma Tarzi: Mobil Yakalilar", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.165-182, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ekşili N., Alparslan A.M., "Pozitif Liderlik Modeli:Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", 7.Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2019, ss.661-670
Ekşili N., Kiran F., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Örgütlerde İkiyüzlülük Üzerine Nitel Bir Araştırma", 27.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2019, ss.176-189
Ekşili N., Alparslan A.M., "Yöneticinin Pozitif Lider Olarak Algılanmasını Sağlayan Davranışlarını Tespit Etmek Üzere Nitel Bir Araştırma", 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.48-48
Arman M., Ekşili N., Kiran F., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Franchising as a Strategic Alliance Model: A Qualitative Research on Firms in Food and Beverage Sector", 14.International Strategic Management Conference, Prag, CEK CUM., 12-14 Temmuz 2018, pp.109-117
Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "İş Yerinde Yakın Arkadaşlık Bağlarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Araştırılması ", 6.Örgütsel Davranış Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, ss.411-421 (Link)
Koç N., Çelik P., Ekşili N., "Human Resources Managers' Perspectives for Entracte Work in Hotel Business", Innovation And Global Issues In Social Sciences III, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.250-263 (Link)
Ekşili N., Aygen Zetter S., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma ", Innovation and Global Issiues in Social Sciences III , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.401-408 (Link)
Ekşili N., "Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Planlamaları Üzerindeki Etkisi", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.139-149
Ekşili N., Antalyali Ö.L., "Türkiye'de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.114-127 (Link) (Özet)
Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: X Ve Y Kuşağı Karşılaştırması", 3.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.125-134
Ekşili N., Ünal Z., Gündüz Z.H., "İş Tatmini Ve Kariyer Planlama Arasındaki İlişki: Konaklama İşletmeleri Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", International Multidisciplinary Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.350-356
Ünal Z., Asilkan Ö., İpekçi Çetin E., Ekşili N., "Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Optimizasyonuna Yönelik Bir Uygulama", 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.423-432
Ünal Z., Asilkan Ö., Ekşili N., Yardimci A., "Sistem Analizi Yaklaşımıyla Konaklama İşletmelerinde Etkin Çağrı Merkezlerinin Kurulumu", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.80-80
Ekşili N., Ünal Z., Batur Z., "İş Yaşamında X Kuşağı Yöneticilerin Algılama Farklılıklarından Kaynaklanan Performans Değerlemeleri Üzerine Bir Araştırma", I.Uluslararası İktisat Kongresi, Prag, CEK CUM., 3-5 Eylül 2014, pp.104-106
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aygen Zetter S., Ekşili N., "Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Antalya İlinin Marka Şehir Ve İmaj Algısı", in: Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B., Karslı B.,Sustam D.,Sula Z., Yücel İ., Demir A. , Eds., Palet Yayınları, Antalya, pp.1143-1155, 2018
Koç N., Ekşili N., Kutlu D., "Küreselleşme Sonrası Turizm Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller: Antalya İli Örneği", in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Çavuş M.F., Demirkale İ., Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.81-101, 2018
Ekşili N., "İşletme ve İşletmecilik", Genel İşletme, Turan N, Uslu Y, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.13-18, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi