Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiran F., Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "FRANCHISE ALAN İŞLETMELERİN PARTNER SEÇİMİ: GIDA SEKTÖRÜNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Business & Management Studies: An International Journal, vol.8, no.4, pp.296-328, 2020 (Link)
Kenar G., Çetinkaya Bozkurt Ö., Bulgurcu Gürel E.B., Ekşili N., "Akıllı Telefon Bağımlılığının İş Performansı üzerine Etkileri", Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.5, no.24, pp.1456-1467, 2019
Doğan O., Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yöneticilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanımları: Amaçlar, Eğilimler Ve Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırmalar", KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.16, pp.403-421, 2018 (Link)
Ekşili N., Ünal Z., İpekçi Çetin E., "Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Uygulanan Tasarruf Stratejilerinin Bulanık DEMATEL Yöntemiyle İncelenmesi", Business and Economics Research Journal, vol.8, no.2, pp.259-273, 2017
Ekşili N., Antalyali Ö.L., "Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", Humanities Sciences, vol.12, no.3, pp.90-111, 2017 (Link)
Alparslan A.M., Ekşili N., "Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal Of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015)", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.274-291, 2016 (Link)
Adıgüzel O., Batur Z., Ekşili N., "Kuşaklarin Değişen Yüzü Ve Y Kuşaği İle Ortaya Çikan Yeni Çalişma Tarzi: Mobil Yakalilar", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.165-182, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiran F., Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Franchise Alan İşletmelerin Partner Seçimi: Gıda Sektöru¨nde Nitel Bir Araştırma", 19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, KAYSERİ, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2020, pp.360-370
Ekşili N., Kiran F., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Örgütlerde İkiyüzlülük Üzerine Nitel Bir Araştırma", 27.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2019, ss.176-189
Ekşili N., Alparslan A.M., "Pozitif Liderlik Modeli:Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma", 7.Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 1-2 Kasım 2019, ss.661-670
Ekşili N., Aygen Zetter S., "Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma ", Innovation and Global Issiues in Social Sciences III , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.401-408 (Link)
Ekşili N., Alparslan A.M., "Yöneticinin Pozitif Lider Olarak Algılanmasını Sağlayan Davranışlarını Tespit Etmek Üzere Nitel Bir Araştırma", 7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, ss.48-48
Arman M., Ekşili N., Kiran F., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Franchising as a Strategic Alliance Model: A Qualitative Research on Firms in Food and Beverage Sector", 14.International Strategic Management Conference, Prag, CEK CUM., 12-14 Temmuz 2018, pp.109-117
Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "İş Yerinde Yakın Arkadaşlık Bağlarının İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Araştırılması ", 6.Örgütsel Davranış Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 2-3 Kasım 2018, ss.411-421 (Link)
Koç N., Çelik P., Ekşili N., "Human Resources Managers' Perspectives for Entracte Work in Hotel Business", Innovation And Global Issues In Social Sciences III, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2018, pp.250-263 (Link)
Ekşili N., "Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Kariyer Planlamaları Üzerindeki Etkisi", Innovation and Global Issues in Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2017, pp.139-149
Ekşili N., Ünal Z., Gündüz Z.H., "İş Tatmini Ve Kariyer Planlama Arasındaki İlişki: Konaklama İşletmeleri Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma", International Multidisciplinary Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-22 Nisan 2016, pp.350-356
Ekşili N., Antalyali Ö.L., "Türkiye'de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.114-127 (Link) (Özet)
Ekşili N., Çetinkaya Bozkurt Ö., "Yöneticilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçları: X Ve Y Kuşağı Karşılaştırması", 3.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2016, pp.125-134
Ünal Z., Asilkan Ö., İpekçi Çetin E., Ekşili N., "Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi Optimizasyonuna Yönelik Bir Uygulama", 2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2015, ss.423-432
Ekşili N., Ünal Z., Batur Z., "İş Yaşamında X Kuşağı Yöneticilerin Algılama Farklılıklarından Kaynaklanan Performans Değerlemeleri Üzerine Bir Araştırma", I.Uluslararası İktisat Kongresi, Prag, CEK CUM., 3-5 Eylül 2014, pp.104-106
Ünal Z., Asilkan Ö., Ekşili N., Yardimci A., "Sistem Analizi Yaklaşımıyla Konaklama İşletmelerinde Etkin Çağrı Merkezlerinin Kurulumu", Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.80-80
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ekşili N., "",
Aygen Zetter S., Ekşili N., "Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Antalya İlinin Marka Şehir Ve İmaj Algısı", in: Antalya Kitabı Selçukludan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B., Karslı B.,Sustam D.,Sula Z., Yücel İ., Demir A. , Eds., Palet Yayınları, Antalya, pp.1143-1155, 2018
Koç N., Ekşili N., Kutlu D., "Küreselleşme Sonrası Turizm Sektöründe Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller: Antalya İli Örneği", in: Sosyal Bilimler Yönetim ve Çevre, Çavuş M.F., Demirkale İ., Eds., Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.81-101, 2018
Ekşili N., "İşletme ve İşletmecilik", Genel İşletme, Turan N, Uslu Y, Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.13-18, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi