Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Elektromanyetik Alan Yayıcı Cihazların Kas Dokusunda Oluşturduğu Yorgunluğun Modellenmesi ve Analizi", BAP Y.Lisans, 2676-YL-11, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi