Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kiliç S., "ANTALYA-KORKUTELİ YEŞİLYAYLA ESKİ KERPİÇ CAMİİ", Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi (CEDRUS), vol.1, pp.695-703, 2019 (Link)
Kiliç S., "Carol I (King) Mosque in Constanta (in progress)", ANNALS of the Ovidius University of Constanta,HISTORY, vol.1, pp.1-1, 2019
Kiliç S., "Elmalı’daki Ahşap Tavanlı Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi)", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities, vol.2, pp.407-425, 2018 (Link)
Kiliç S., "Byzantine Anonymous Folles in the Bolu Museum", THE JOURNAL OF MEDITERRANEAN CIVILISATIONS STUDIES, pp.315-339, 2016 (Link)
Kiliç S., "Bizans Anonim Follisleri Üzerinde Görülen İslami Kontrmarklar", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities , vol.IV, pp.179-189, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kiliç S., "Bolu Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Bronz Sikkeleri", XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, pp.503-510 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kiliç S., "ANTALYA'DA TEK KUBBELİ CAMİ VE MESCİTLER (OSMANLI DÖNEMİ)", Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ANTALYA, 2015 (Link)
Demirel Gökalp Z;Kılıç Serkan , "Heraclius’un Follisleri: Bolu Arkeoloji Müzesi Örnekleri", Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, İşler Bülent, Ed., Rekmay, Ankara, ss.251-263, 2011 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Kiliç S., ""Bizans Dönemi Sikkelerinde Yer Alan İsa Tasvirlerinin Resim Sanatındaki Yeri" Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı", Diger, ss.219-234, 2015 (Link)
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Kiliç S., "", , Sayfa, , ,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi