Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019 - 2020
Prof.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2009 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, 2006 - 2009
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, 2000 - 2005
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, 1996 - 2000
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Hemşirelik Yüksekokulu, 1990 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik Fakültesi, , 16.11.2012 - 15.09.2020
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Özçelik, "MEME KANSERİ RİSKİ YÜKSEK KADINLARA UYGULANAN RİSK AZALTMA PROGRAMININ TARAMALARA KATILIM, SAĞLIK İNANÇLARI VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2021.
Doktora, A.Ilgaz, "YALNIZLIK YAŞAYAN YAŞLI KADINLARA İNTEGRATİF HEMŞİRELİK İLKELERİ VE OMAHA SİSTEMİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN GİRİŞİMLERİN FİZİKSEL, RUHSAL, SOSYAL VE SPİRİTÜEL SAĞLIKLARINA ETKİSİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2019.
Doktora, Y.Demir Avcı, "İNME GEÇİREN HASTALAR VE BAKIM VERENLERİ İÇİN GEÇİŞ BAKIM MODELİNE TEMELLENEN GİRİŞİMLERİN BAKIM VERENLERİN YETERLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2019.
Doktora, D.Cingil, "Bağımlı Yaşlısına Bakım Veren Aile Üyelerine Sunuş Yoluyla Verilen Eğitimin Bakım Verme Yeterliliği ve Yaşlı Bakımı Bilgi Düzeyine Etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2013.
Doktora, S.Bilgin, "Mide Kanserli Hastalara ve Aile Bakım Vericilerine Evde Verilen Hemşirelik Bakımının Yaşam Kalitelerine Etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2011.
Doktora, H.Temizer, "İnmeli Hastalara Evde Bakım Veren Aile Üyelerine Verilecek Eğitim ve Telefonla Danışmanlık Hizmetlerinin Bakım Verenlerin Bilgileri ve Bakım Yükünü Algılamalarına Etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2010.
Doktora, C.Çapik, "Prostat Kanseri Farkındalığını Artırmak Amacıyla Yapılan Web Destekli Eğitim ve Danışmanlığın Prostat Kanseri Taramalarına İlişkin Sağlık İnancı, Bilgi Düzeyi ve Taramalara Katılıma Etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2010.
Doktora, R.Hacıhasanoğlu, "Birinci basamakta hipertansiyon hastalarına yönelik eğitim ve evde izlemin ilaca uyum ve hipertansiyon yönetimine etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2007.
Doktora, İ.Aydın, "Meme kanserinin erken tanısına yönelik iki farklı eğitimin ögretmenlerin meme kanseri ve taramalarındaki inanç ve davranışlarına etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2004.
Doktora, A.Tezel, "Postpartum depresyon riskli kadınlarda bakım ve eğitimin depresyon belirti düzeyine etkisinin karşilaştırılması ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, E.Asi, "BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN EV ORTAMINDA İKİNCİ EL TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALMA SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2021.
Yüksek Lisans, S.Gençtürk, "Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerde Kan Basıncının Kontrol Altında Olma Sıklığı ve İlişkili Faktörler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2021.
Yüksek Lisans, İ.Topuz, "AMASYA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 40-65 YAŞ ARASI ERKEKLERİN GERÇEK VE ALGILADIKLARI KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, A.Akgöz, "Kardiyovasküler hastalık riski orta düzeyde olan bireylere hemşire liderliğinde yaptırılan fiziksel aktivitenin risk düzeyini düşürmeye etkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Yüksek Lisans, S.Demir Saka, "Toplumda yaşayan yaşlılarda ağrı prevalansı ve yaşlıların ağrı öz yönetim uygulamaları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, A.Ilgaz, "Tarımda çalışan bireylerin kolorektal kanser (KRK) risk düzeyleri, krk taramalarına katılım oranları ve taramaya katılmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, Y.Demir , "İnmeli hastalara bakım veren aile üyeleri için hazırlanan web sayfasının kalitesi, içeriği ve kullanımının değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, H.Yalçınöz Baysal , "Meme kanseri ve mamografiye ilişkin sağlık inançları ile telefonla hatırlatmanın tekrar mamografi çektirmeye etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, D.Akçay, "Kemoterapi alan meme kanserli hastalarda kemoterapinin yan etkilerine ilişkin eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Verep, "Zihinsel engelli çocuk annelerine verilen hemşirelik eğitiminin annelerin tükenmişliğini azaltmaya etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, İ.Atici, "Doğum sonu erken taburculukta lohusalara verilecek sağlık eğitimi ve evde bakımın postpartum komplikasyonlar ve anksiyete düzeyine etkisi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği, Haziran, 1999.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi