Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bölük G., Karaman S., "Market power and price asymmetry in farm-retail transmission in the Turkish Meat Market", NEW MEDIT, vol.XVI, pp.2-11, 2017 (Link)
Karaman S., Yavuz F., "Hedonic price analysis of the quality characteristics of the Anatolian Hard Red Wheat", AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, vol.60, pp.469-478, 2014
Sayin B., Karaman S., Yilmaz İ., Celikyurt M.A., "Assessment of the performance of participatory irrigation management in Antalya, Turkey", WATER POLICY, vol.15, pp.269-280, 2013
Simsek E., Kilic I., Karaman S., "The Seasonal Egg Production, Quality and Profitability of a Commercial Layer Farm with Different Cage Density in Subtropical Environment", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.12, pp.565-572, 2013
Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Karaman S., "The roles of milk collection centers in milk distribution channels in Turkey: A case study of Antalya", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, pp.174-180, 2011
Özkan B., Karaman S., "Acreage response for cotton regions in Turkey: an application of the bounds testing approach to cointegration", NEW MEDIT, vol.10, pp.42-50, 2011
Eryigit K.Y., Karaman S., "Testing for spatial market integration and law of one price in Turkish wheat markets", QUALITY, vol.45, pp.1519-1530, 2011
Vural H., Karaman S., "Socio-Economic Analysis of Beekeeping and the Effects of Beehive Types on Honey Production", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.3003-3008, 2010
Sayin C., Emre Y., Mencet Yelboğa M.N., Karaman S., Taşcioğlu Y., "Analysis of Factors Affecting Fish Purchasing Decisions of the Household: Antalya District Case", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.1689-1695, 2010
Karaman S., Cetin B., Oguzlar A., Yagdi K., "Hedonic price estimation for the Turkish bread wheat characteristics", QUALITY, vol.43, pp.895-902, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karaca Ü., Karaman S., "Türkiye Ana Arı Üretim Maliyeti ve Karlılık Analizi", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.28, pp.17-28, 2018
Karaman S., "Türkiye Bitkisel ve Hayvansal Üretim Değerlerinin Bölgesel Düzeyde Panel Endeks ile Karşılaştırmalı Analizi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.28, pp.168-174, 2018
Karaman S., Alican M., "Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği", Alatarım, cilt.16, ss.77-83, 2017
Karaman S., Özalp A., "Türkiye Tarım Sektörü Bölgesel Toplam Faktör Verimliliğinin Malmquist Endeks ile Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.209-217, 2017
Yilmaz Ş.G., Karaman S., "Spatial Distribution of Local Sheep Breeds in Antalya Province.", World Academy of Science, Engineering and TechnologyInternational Journal of Animal and Veterinary Sciences, vol.11, pp.569-579, 2017
Karaman S., Karadeniz Yavuz C.F. , "Marshall Planı Türkiye Tarımının Gelişmesinde Nasıl Rol Oynamıştır ?", Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.35, ss.1-14, 2016
Karaman S., Tezel G., "Estimation of Turkey s Import Demand Elasticity for Lint Cotton An ARDL Bounds Testing Approach", KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.66-71, 2016
Karaman S., Koçak A., Tezel G., "Determinants of Cotton Prices in Turkey:A VAR Approach", Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-8, 2015 (Link)
Karahan H., Özsayin D., Karaman S., "Organik Çilek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.19, no.1, ss.9-15, 2015
Bölük G., Karaman S., "Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli İle Analizi", Rekabet Dergisi, cilt.16, ss.3-40, 2015
Özkan B., Akpinar M.G., Karaman S., Ceylan M., "Antalya İlinde Enerji İçecekleri Tüketimini Etkileyen Faktörler Ve Tüketici Bilinç Düzeyi", Dünya Gıda, cilt.., ss.79-88, 2014
Mencet M.N., Sayin C., Karaman S., "Economic analysis integration to life cycle assessment: agricultural case from Turkey", Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, no.1, pp.30-39, 2014 (Link)
Kiliç İ. , Karaman S., "Bir Yumurta Tavukçuluğu İşletmesinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.107-112, 2014
Karaman S., Karahan H., Özsayin D., "Geleneksel ve Organik Kiraz Üreten İşletmelerin Verimlilik ve Etkinlik Analizi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, no.1, ss.79-82, 2013
Karaman S., Özsayin D., Karahan H., "Organik Yaş Meyve ve Sebzelerin Doğrudan Pazarlanmasında Tüketici Memnuniyeti ", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, no.1, ss.83-87, 2013
Emre Y., Sayin C., Kiştin F., Emre N., Karaman S., "Kafes ve Karasal Tabanlı Alabalık Oncorhynchus mykiss L Yetiştiriciliğinde Karşılaştırmalı Maliyet Analizi Değerlendirmesi", BİBAD Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.4, ss.129-133, 2011
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "Antalya İlinde Süt Arz Zincirinde Pazarlama Marjları", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.95-99, 2011
Emre Y., Sayin C., Kiştin F., Karaman S., "Alabalık (Oncorhynchus mykiss L.) Kafes Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumuna Yönelik Bazı Değerlendirmeler", Research Journal Biology Sciences, cilt.4, ss.119-127, 2011
Karaman S., "Haller modernize edilmeli", Hasad Bitkisel Üretim, cilt.25, ss.48-49, 2010
Karaman S., Yilmaz İ., "Cam Sera Domates Üretiminde Polinasyon İçin Bombus Arısı Kullanımını Belirleyen Faktörlerin Analizi ", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.99-107, 2007
Karaman S., Yilmaz İ., "Cam Serada Domates Yetiştiriciliğinde Bombus Arısı Kullanımının Üretim Girdileri ve Karlılık Üzerine Etkisi", ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.90-109, 2006
Karaman S., Acar B. , "Uluslararası Gıda Ürünleri Ticareti ve Aflatoksin Yasal Düzenlemeleri", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.7, ss.190-197, 2006
Yilmaz İ., Özkan B., Sayin C., Karaman S., "A Review of Turkish Greenhouse Industry", Journal of Agricultural Research, Tanta University, Special Issue, vol.28, pp.976-989, 2002
Özkan B., Akçaöz H., Karaman S., Taşcioğlu Y., "Antalya İlinde Serada Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi ", Bahçe Dergisi, cilt.31, ss.9-16, 2002
Özkan B., Yilmaz İ., Karaman S., Güler F., "The Use Of Bumble Bee In Greenhouse Vegetable Production And Bumble Bee Marketing In Turkey ", Journal of Agricultural Research, vol.28, no.11, pp.524-534, 2002
Tan A. , Akpinar M.G., Karaman S., "Kahramanmaraş İlinde Sebze Üretimi", K.S.Ü Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, ss.11-16, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz Ş.G., Karaman S., "Geographical Distribution of Goats Breeds in Turkey’s Antalya Province", 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2018, pp.97-97
Karsli B., Karaman S., Albayrak A., Gürsu O., "Antalya Kırsalında Dini Yaşam: Çiftçilerin Üretim Faaliyetlerinde Dini Tutum ve Davranışlarının Analizi", Uluslararası Antalya Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2018, pp.834-844
Özsayin D., Karaman S., "Arıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi", II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), Nevşehir-Ürgüp, TÜRKIYE,
Karaman S., Özsayin D., "Domates Fiyatı Değişkenliğinin Analizi", II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2018), ,
Karaman S., Özsayin D., "Türkiye Tarım Sigortası Sisteminin Hasar Oranı Analizi", Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2018, pp.389-403
Karaman S., Karsli B., "Analysis of Farmers' Religious-Financial Behaviour and Attitudes", International Congress on Social Sciences (USOS), Granada, ISPANYA, 18-24 Eylül 2017, pp.16-16
Karaca Ü., Karaman S., "The Economic Evaluation of Queen Bee Enterprises", 45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, TÜRKIYE,
Karaman S., Paksoy M., "Analysis of Factors Affecting Potato Prices Volatility in Turkey ", The 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences (ICEBSS), Belgrad, SIRBISTAN, 10-14 Mayıs 2017, pp.77-77
Karaman S., "Mevsimlik Tarım İşçiliği Yönetim Modeli: İnsan Odaklı", Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçiliği Sempozyumu, Düzce, TÜRKIYE,
Karaman S., Paksoy M., "Türkiye’de Patates Fiyatlarının Değişkenliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi", 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, SIRBISTAN,
Karsli B., Karaman S., "The Socio-Cultural Analysis of Religious Knowledge in The Inheritance Sharing of Agricultural Lands", 1st International Congress on Social Sciences (USOS 2017), Malaga, ISPANYA,
Karaman S., "Türkiye Örtüaltı Tarımsal Üretim Kapasitesinin Mekânsal Kümelenmesi", 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, ORDU, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2016, ss.18-18
Karaman S., Sav O. , "Organik Tarımsal Üretimin Mekansal Analizi", Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.1-10
Karaman S., Karahan H., Özsayin D., "Türkiye Buğday Üretiminin İstikrarsızlık Analizi", GAP VII. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2015, cilt.2, no.3, ss.1-1
Bölük G., Karaman S., ""Exploratory Spatial Data Analysis of Dairy Cattle Sector in Turkey", 10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, Athens Institute for Education and Research, Atina, YUNANISTAN, 20-23 Temmuz 2015, pp.31-31
Özsayin D., Karaman S., Karahan H., "Organik Zeytin Yetiştiriciliğine Karar Vermede Etkili Olan Faktörler: Gökçeada Örneği ", GAP VII. Tarım Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1
Bölük G., Karaman S., "Market Power and Price Asymmetry in Farm-Retail Transmission in the Turkish Meat Market"", 10 th Annual International Symposium on Economic Theory, Policy and Applications, , atina, YUNANISTAN, 20-23 Temmuz 2015, ss.18-18
Özkan B., Akpinar M.G., Karaman S., Ceylan M., "Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği", XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, cilt.3, ss.1326-1332
Karaman S., Özalp A., Yilmaz İ., "Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model ANalizi", Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, ss.73-78
Karaman S., Özalp A., Yilmaz İ., "Tarımsal Kalkınma Kooperatif Karlılığının DuPont Model Analizi", Ulusal Aile ÇiftçiliğiSempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , ss.73-78
Karaman S., Tezel G., "Will Turkey Continue Importing Cotton in The Long Run", World Cotton Research Conference-5, Mumbai, HINDISTAN,
Kiştin F., Sayin C., Karaman S., Yilmaz E., "Muğla İli Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Çipura Levrek Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Üretim Maliyeti Analizi", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, TÜRKIYE,
Karaman S., Koçak A., Tezel G., "Role of Goverment Subsidy Programs and Markets Factors on The Determination of Cotton Prices in Turkey", World Cotton Research Conference-5, Mumbai, HINDISTAN,
Sayin B. , Çelikyurt M., Karaman S., Akkaya H., "Sulama Organizasyonlarının İşletmecilik Yönünden Değerlendirilmesi: Aksu İlçesi Örneği", Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 2010, cilt.1, no.1, ss.49-56
Özkan B., Sayin C., Karaman S., Ceylan R.F., "Determination Of Agricultural Export Potential Between Turkey And Middle East Countries By Gravity Model", The Eleventh Annual International Conference on Business Strategies and Technological Innovations for Sustainable Development: Creating Global Prosperity for Humanity, CEK CUM., 7-11 July 2009
Sayin C., Karaman S., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., Karasahin I.Y., "Determining the Role of Cold Storage Practices for Apple Marketing in Turkey", 6th International Postharvest Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2009, vol.877, pp.979-987
Sayin C., Karaman S., "Antalya İlinde Elmanın Soğuk Hava Depolama ve Alternatif Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi", I. Ulusal Elma Sempozyumu, KARAMAN, TÜRKIYE, 20-22 Ekim 2009, ss..-.
Karaman S., Sayin C., Mencet M.N., Taşcioğlu Y., "European Market for Turkey Traditional Agricultural Products Trade: Cointegration Approach", Eleventh Annual International Conference, Prag, CEK CUM., 7-11 Temmuz 2009, pp.1-1
Eryigit K.Y., Karaman S., Nacak P., "Cotton Market Efficiency: Turkey, the U.S. and Greece", World Cotton Research Conference-4, Texas, ABD, 10-14 Eylül 2007, vol.1, no.1, pp.1-18
Eryiğit K.Y., Karaman S., "Yapısal Kırılma Varlığında Türkiye ve Dünya Pamuk Fiyatları Eşbütünleşik mi", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya, TÜRKIYE,
Sayin C., Mencet Yelboğa M.N., Karaman S., "Impact Assessment on Milk Incentive Policies In Turkey Antalya Province Case", 104th EAAE Seminar Agricultural Economics and Transition:„What was expected, what we observed, the lessons learned.", Budapeşte, MACARISTAN,
Karaman S., Eryigit K.Y., Nacak P., "Price Linkages in World Cotton Markets and Cointegration Tests, Structural Breaks", World Cotton Research Conference–4, Texas, ABD, 10-14 Eylül 2007, vol.1, no.1, pp.1-10
Karaman S., "Türkiye ve AB Ülkeleri Arasındaki Tarımsal İhracat Potansiyelinin Çekim Modeli İle Belirlenmesi", Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2006, cilt.1, no.1, ss.189-194
Karaman S., " Fındık Üretiminde Aflatoksin Oluşumunun Önlenmesi Projesinin Ekonomik Rant Analizi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2004, cilt.1, no.1, ss.348-353
Karaman S., Paksoy M., "Türkiye'de Pamukta Uygulanan Fiyat Politikaları", Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 1999, cilt.1, no.1, ss.353-362
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Karsli B., Karaman S., Albayrak A., Gürsu O., "ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM: ÇİFTÇİLERİN ÜRETİM FAALİYETLERİNDE DİNİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININANALİZİ", in: ANTALYA KİTABI, Bedia KOÇAKOĞLU, Bahset KARSLI, Eds., PALET YAYINLARI, 2018
BİLİRKİŞİ RAPORLARI
Karaman S., "Ekmek Üretiminde Haksız Rekabetin Önlenmesi", 4.Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Sayfa, Antalya, Kasım, 2016
Yilmaz İ., Karaman S., "Elatmanın Önlenmesi", T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ , 6 Sayfa, Antalya, Mayıs, 2012
Karaman S., "İtirazın İptali (sera yapım sözleşmesi)", 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ , 11 Sayfa, Antalya, Şubat, 2012
Baştuğ R., Karaman S., "Zararın tazmini", T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ , 8 Sayfa, Antalya, Mayıs, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi