Akdeniz Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2013 - 2017
Ögr.Gör.Dr., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2004 - 2013
Arş.Gör., AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 2002 - 2004
Arş.Gör., UŞAK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Fakültesi, 1999 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri, , 01.12.2016 - 15.12.2019
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, 15.09.2016 - 15.09.2019
Araştırma Enstitüsü Müdürü, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 13.03.2015 - 12.03.2017
Yönetim Kurulu Üyesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, 03.02.2015 - 15.02.2019
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 18.05.2007 - 15.05.2011
VERDİĞİ DERSLER
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2017-2018
Türkiyede Okul Ö Eği Kur Yön Yapı ve işleyisi, Lisans, 2017-2018
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2017-2018
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi , Lisans, 2017-2018
Örgütsel Etkililik ve Okul Geliştirme , Yüksek Lisans, 2017-2018
Eğitimde Rapor Hazırlama Teknikleri , Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Lisans, 2017-2018
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yüksek Lisans, 2017-2018
Eğitimde Rapor Hazırlama Teknikleri , Yüksek Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2017-2018
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2017-2018
Eğitim Planlaması ve Ekonomisi , Doktora, 2017-2018
Dönem Projesi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi , Lisans, 2017-2018
Değerler Eğitimi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Okul Deneyimi, Lisans, 2017-2018
Eğitimde Planlama ve Değerlendirme , Doktora, 2017-2018
Dönem Projesi , Yüksek Lisans, 2017-2018
Sınıf Yönetimi , Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2017-2018
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2016-2017
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar , Doktora, 2016-2017
Karşılaştırmalı Eğitim , Yüksek Lisans, 2016-2017
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2016-2017
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Lisans, 2016-2017
Sınıf Yönetimi , Lisans, 2016-2017
Seminer, Yüksek Lisans, 2016-2017
Değerler Eğitimi , Yüksek Lisans, 2016-2017
Eğitimde Rapor Hazırlama Teknikleri , Yüksek Lisans, 2016-2017
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2016-2017
Eğitimde Planlama ve Değerlendirme , Doktora, 2016-2017
Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Lisans, 2015-2016
Araştırma Projesi II, Lisans, 2015-2016
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Yüksek Lisans, 2015-2016
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi , Lisans, 2015-2016
Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar , Doktora, 2015-2016
Uzmanlık Alan Bilgisi  , Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2015-2016
Değerler Eğitimi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Eğitim Planlaması ve Ekonomisi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları , Yüksek Lisans, 2015-2016
Dönem Projesi , Yüksek Lisans, 2015-2016
Danışmanlık , Yüksek Lisans, 2015-2016
Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Dönem Projesi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Değerler Eğitimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Doktora, 2014-2015
Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Yönetsel Sorunları , Lisans, 2014-2015
Eğitimde Hesap Verebilirlik ve İç Kontrol, Doktora, 2014-2015
Sosyal Teori ve Eğitim, Yüksek Lisans, 2014-2015
Araştırma Projesi, Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Eğitim Yönetiminde Alternatif Yaklaşımlar, Doktora, 2014-2015
Eğitim Bilimine Giriş, Lisans, 2014-2015
Eğitim Planlaması ve Ekonomisi , Yüksek Lisans, 2013-2014
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Denetim, Lisans, 2013-2014
Sınıf Yönetimi, Lisans, 2013-2014
Örgüt İklimi ve Kültürü, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, R.Şekerci, "Öğretmen Liderliği Eğitim Programının Yaygın Eğitim Kurumları Usta Öğretici Ve Öğretmenlerinin Liderlik Becerilerine Etkisi: İç İçe Geçmiş Karma Yöntem Araştırması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, Y.Solak, "Eğitim yöneticilerinin görüşleri bağlamında 2023 eğitim vizyonu ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, B.Kahyaoğlu, "Mesleki Eğitim Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Yüksek Lisans, F.Tüzün, "Öğretim Lideri Olarak Okul Müdürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2019.
Yüksek Lisans, G.Korkut, "Orta öğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Disiplin Stratejileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, H.Gökalp, " MEBBİS UYGULAMASININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, İ.Türkmen, "Sınıf Yönetimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Yüksek Lisans, S.Taşci, "Okulöncesi Öğretmenlerine Göre Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışları Ve Çözüm Önerileri ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.
Yüksek Lisans, M.Arslan, "Meslek Etiği Ve Öğretmenlik Meslek Etiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, D.Eken, "BAĞIMSIZ ANAOKULU İDARECİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNE BAKIŞI BAĞLAMINDA OKUL YÖNETİMİ İŞLEYİŞİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, S.Kahya, "Denetmenlerin Kurum Teftiş Raporlarının Sorunlar ve Çözüm Önerileri Açısından İncelenmesi (Dönem Projesi)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, M.Atici, "Eğitim Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmelere(Sendikalaşmaya) İlişkin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Ötgen, "Maarif Müfettişlerinin Denetimde Süreç Odaklı Mesleki Yardım Ve Rehberliği İle Öğretmen Motivasyonu (Dönem Projesi).", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Taş, "İlk ve Orta Okullardaki Öğretmenlerin Narsistik Kişilik Eğilimleri İle Örgütsel Özdeşleşme Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Antalya İli Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Kayabaşli, "Eğitim Örgütlerinde İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ergin, "Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Atamaya İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, S.Çilbiroğlu, "Okul Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin Öğrenci Davranışları İle İlişkisi Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi (DP)", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, Y.Başyayla, "Antalya Merkezdeki Resmi Lise Öğretmenlerinin Bireysel Değerleri İle Okulun Örgütsel Değerleri Arasındaki Uyum Düzeyi ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, B.Erot, "Devlet Okullarında Görev Yapan Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Sendromu Hakkında Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2016.
Yüksek Lisans, M.Kepçe, "Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimine ilişkin Görüşleri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Yaramiş, "Okul Yöneticisi Davranışlarının Öğretmen Motivasyonuna Etkisi Üzerine Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Arslan, "Öğretmen Yetiştirme Programlarına Analitik Bir Bakış: Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye Örneği", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Kahya, "TEZ", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2021
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi